Hele påskeugen byder Mørke kirke på en god mulighed for at besøge vores kirkegård, hvor et løb med poster er hængt op til glæde for børn og barnlige sjæle 🐣

Mørke kirke er pt uden flag og flagstang!

Som man kan se på billedet er Mørke kirkes flagstang taget ned!
Flagstangen er desværre gået til – takket være bidende kulde, frost og vind.

Vi håber på, at vi snarest får ny flagstang, så vi igen kan flage.

Det er relativt mildt vejr og der er stadig en del blade på træerne og omkring kirkegården. Men graverne ved Mørke kirke er alligevel så småt gået i gang med grandækning. Graverne har som mål at være færdige senest til 2. søndag i advent altså 4. december 2022.

Graverne grandækker de gravsteder, hvor det er aftalt – og der er betalt.
Har man ikke har aftalt/betalt, men ønsker man at få grandækning, så kan man lave en aftale ved at henvende sig til graverne – mød dem på kirkegården eller telefon 24 27 89 59.

Som en konsekvens af det øgede fokus på energibesparelse, i solidaritet- og med de nye krav fra regeringen har vi, ved Mørke Kirkes Menighedsråd, bestemt at der ikke vil være lys på Mørke kirke i den kommende tid. Desuden har vi besluttet at juletræet, der plejer at stå ude foran sognegården, i år ikke bliver sat op med lys.Dog vil der være lys på kirken, på særlige aftener.

Vi har i menighedsrådet ligeledes fokus på at finde øvrige energibesparelser i kirken og sognegården i forhold til lys- og varmestyring.
Som i alle andre offentlige bygninger sænkes temperaturen generelt.

Nyheder i og ved Mørke kirke, del 2:

Det store kirkedige mellem kirke og sognegård er netop blevet renoveret.

Diget var efterhånden meget medtaget. Adskillige skred mod sognegården gjorde, at det var farligt at gå langs med det, så afspærring var nødvendig.

Det nye og flotte dige har stenkerne og det vil sige, at der er ikke noget jord eller andet materiale end sten i diget.

Hvilket altså også gør, at det er ekstra vigtigt at man ikke kravler eller går på det. Dels er det farlig – det kan skride – dels vil det ødelægge diget.

Så nyd synet fra jorden.

Sommetider når vi har haft handlinger i Mørke kirke, jamen så sker det af og til, at folk ikke vil have deres pynt med hjem igen.
Og hvad gør vi så med pynten? Jo, vores gravere sætter den ud på de Anonymes kirkegårdsplads – så den kan stå og være en fryd, for alle der kommer forbi kirkegården 🕯️