Mørke kirke er pt uden flag og flagstang!

Som man kan se på billedet er Mørke kirkes flagstang taget ned!
Flagstangen er desværre gået til – takket være bidende kulde, frost og vind.

Vi håber på, at vi snarest får ny flagstang, så vi igen kan flage.

Det er relativt mildt vejr og der er stadig en del blade på træerne og omkring kirkegården. Men graverne ved Mørke kirke er alligevel så småt gået i gang med grandækning. Graverne har som mål at være færdige senest til 2. søndag i advent altså 4. december 2022.

Graverne grandækker de gravsteder, hvor det er aftalt – og der er betalt.
Har man ikke har aftalt/betalt, men ønsker man at få grandækning, så kan man lave en aftale ved at henvende sig til graverne – mød dem på kirkegården eller telefon 24 27 89 59.

Som en konsekvens af det øgede fokus på energibesparelse, i solidaritet- og med de nye krav fra regeringen har vi, ved Mørke Kirkes Menighedsråd, bestemt at der ikke vil være lys på Mørke kirke i den kommende tid. Desuden har vi besluttet at juletræet, der plejer at stå ude foran sognegården, i år ikke bliver sat op med lys.Dog vil der være lys på kirken, på særlige aftener.

Vi har i menighedsrådet ligeledes fokus på at finde øvrige energibesparelser i kirken og sognegården i forhold til lys- og varmestyring.
Som i alle andre offentlige bygninger sænkes temperaturen generelt.

Nyheder i og ved Mørke kirke, del 2:

Det store kirkedige mellem kirke og sognegård er netop blevet renoveret.

Diget var efterhånden meget medtaget. Adskillige skred mod sognegården gjorde, at det var farligt at gå langs med det, så afspærring var nødvendig.

Det nye og flotte dige har stenkerne og det vil sige, at der er ikke noget jord eller andet materiale end sten i diget.

Hvilket altså også gør, at det er ekstra vigtigt at man ikke kravler eller går på det. Dels er det farlig – det kan skride – dels vil det ødelægge diget.

Så nyd synet fra jorden.

Sommetider når vi har haft handlinger i Mørke kirke, jamen så sker det af og til, at folk ikke vil have deres pynt med hjem igen.
Og hvad gør vi så med pynten? Jo, vores gravere sætter den ud på de Anonymes kirkegårdsplads – så den kan stå og være en fryd, for alle der kommer forbi kirkegården 🕯️

Gravermedhjælper ved Mørke kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Mørke kirke er ledig pr. 1. marts 2022, eller efter nærmere aftale. Mørke pastorat hører under Syddjurs provsti.

Stillingen er en helårsstilling med en årsnorm på 1924 timer svarende til 37 timer pr uge. Tidsbegrænsning og kortere arbejdstid kan evt. aftales, anfør gerne i ansøgningen hvis det ønskes.

Trives du med at arbejde i det fri og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig.
Mørke kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirkegården er der også en sognegård med udenomsarealer og en smuk gammel præstegård med tilhørende have.

Vi søger en selvstændig og serviceminded person, der er interesseret i at indgå i et team, med vores nuværende graver. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, kirkens besøgende og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne vil blive fordelt mellem graver og gravermedhjælper, graveren har det overordnede ansvar for fordeling af arbejdsopgaverne, som bl.a. består i at:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling
 • Varetage begravelser og bisættelser.
 • Varetage mindre administrative opgaver vedrørende kirkegården, når graver har ferie.
 • Fungere som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vedligeholde arealerne omkring kirken, præste- og sognegård
 • Rengøre kirken, det offentlige toilet og graverfaciliteterne
 • Mindre vedligehold af maskiner

Vi har brug for

 • At du har kendskab til – evt. uddannelse indenfor – og interesse for det grønne område.
 • At du har ordenssans og er ansvarsbevidst
 • Er interesseret i det gode samarbejde og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du har erfaring eller lyst til at få erfaring med kirketjeneste og arbejde i kirkens rum
 • At du vil deltage i kompetenceudvikling
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • En fleksibel arbejdsplads med en høj grad af frihed til selv at disponere arbejdet i graverteamet.
 • En smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
 • En kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
 • Et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle
 • Mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker ved Mørke Sogns Menighedsråd.
Mørke sogn har 2.134 indbyggere. Vi har en sognepræst, et graverteam med en graver og 1-2 medhjælpere, en organist, to faste kirkesangere og en husmor i sognegården.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælper på landsbykirkegårde indgået mellem kirkeministeriet og Fagligt Fælles forbund (3f) Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 274.138,91 (trin 1) og kr. 281.408,84(trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 312.696,05 (trin 1) og kr. 320.896,45 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2)(nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Stig Malmose på tlf. nr. 2427 8959 .

Ansøgning sendes til Mørke menighedsråd på 8244fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde sidst i uge 2.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til at indhente referencer.
Læs mere om Mørke sogn på sogn.dk/mørke og mørkekirke.dk

Man skal ikke være historiker for at blive en god graver, men har man sin gang blandt gravsten på en kirkegård i 10, 20 eller måske 30 år, så kan man med garanti levere nogle gode historier, som er værd at bevare. Så da Mørke Kirkes nu tidligere gravermedhjælper Mai-Britt Kvist denne sommer efter 20 år takkede af som ansat ved Mørke Kirke, var der en god anledning til at få nedfældet nogle af de fortællinger, som hun gennem årene har samlet, inden de går i glemmebogen.

Derfor findes nogle af historierne nu i et helt nyt skrift, ”Når sten får liv – fortællinger fra en kirkegård”. Over 28 sider kan man læse fortællinger om et lille udsnit af de mange tusinde personer, som gennem tiden er blevet begravet eller bisat ved Mørke Kirke. Man kan bl.a. læse om præsten, der snød, om arbejdet med et 2.000 år gammelt lig og om en kærlig moder og hendes tunge afsked med sine 10 børn.

Skriftet: ”Når sten får liv – fortællinger fra en kirkegård er båret af Mai-Britt Kvists fortællinger, og rummer mange historier fra kirkegården. Historierne er samlet og nedfældet af en lokal journalist fra Mørke, Knud Enevoldsen, mens Ida-Marie Duus Peitersen har lavet bogomslaget i form af akvareltegninger af Mørke Kirkegård. Syddjurs Provsti, Mørke Sparekasses Fond og Mørke Menighedsråd har støttet projektet.

Skriftet ”Når sten får liv – fortællinger fra en kirkegård” og postkort kan købes i kirken. Beløbet går ubeskåret til Mørke kirkes menighedspleje som bl.a. uddeler julehjælp.