Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet…”

“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet…..” har tidl. provst Anders Bonde, Favrskov kaldt sit causeri i NN. Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de ”ældste” klasser i ”Livets skole” giver han et muntert indblik i det “Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.

Anders Bonde er tidl. præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af.

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken.

I Mørke sognegård

Gratis arrangement, man kan støtte Mørke kirkes hjemmepleje med kontanter og på mobilepay.

 

 


En lidt kold men hyggelig formiddag ved Mørke kirke med Susanne og Kafé Kolin


Information om Corona ifm. Kirken

26. marts kl. 11:26

Nyeste direktiver gør, at vi har ændret retningslinjer for antal deltagere til begravelser og bisættelser. Efter opmåling af kirken kan vi regne os frem til, at der kan lukkes 30 mennesker ind. Det betyder, at der max må sidde to på hver bænk og kun på hver anden. Til begravelser og bisættelser vil det være tydeligt, hvor man kan sidde og hvor der skal være ledigt. Der vil naturligvis være håndsprit til fri afbenyttelse.

Det er selvfølgelig glædeligt, at flere kan tage afsked med deres kære, men vi opfordrer stadig på det kraftigste til, at man passer på hinanden, holder afstand og bliver hjemme, hvis man har de mindste symptomer.

Ang. påsken: Påsken er aflyst i kirken, men ikke i ånden! For påske skal vi have fejret – og i år vil påsken måske endda have endnu mere bundklang i os alle. Vi skal gennem skærtorsdags afsked og frygt. Langfredags smerte, opgivenhed og død. Og heldigvis opleve morgenrøden påskedag. Det bliver naturligvis en helt, helt anden fejring – og den kreative hjerne er lagt i blød. Men hold øje med opslag i byen, på sociale medier og her – for der er noget godt og anderledes i vente!

Kirkegården: Vi er så heldige, at vores dygtige betjening på kirkegården har fået lov at genoptage arbejdet. Så nu kan granen komme væk og forårsblomsterne komme i jorden, så kirkegården er klar til at byde folk velkommen i påsken. For når man nu ikke skal til div. påskefrokoster, så kan man jo tage en gåtur på kirkegården og nyde det (forhåbentlig) gode vejr. Men husk at holde afstand 🙂

Pas på jer selv og hinanden, Maria.

 

21. marts kl. 23:18

Al ikke-nødvendigt er stadig udskudt, rykket og aflyst. Nyeste instruks fra provsten er, at der max må være 10 mennesker samlet til bisættelser/begravelser. Det kan betyde store beslutninger for dem, som  disse dage skal tage afsked med deres kære. Vi har fuld forståelse for al vrede, sorg og usikkerhed, det må bringe. Vi forsøger sammen at finde de bedste løsninger.

Årets konfirmationer er udsat til 21. juni kl. 10, hvor jeg (Maria), vil komme “hjem” og konfirmere dem.

I disse tider må vi heller ikke holde gudstjeneste, så på Facebook, kan man se en video med bøn, fadervor og to små salmevers til sidst. Jeg vil løbende lave opslag for at holde en virtuel kirke i gang.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009862369366

Pas på jer selv – og bliv inde! 🙂

 

16. marts kl. 11:33

Seneste udmelding fra provsten er, at vi kun må foretage det nødvendige i kirken – det vil sige, at vi må begrave og bisætte. Alt andet skal udsættes.

Og ved bisættelser og begravelser må vi kun samles 15-20 mennesker i kirken – og meget gerne færre.

De arbejder på en fælles udmelding ang. konfirmationerne – men alt er usikkert, da situationen hurtigt kan vende.

Pas på hinanden og jer selv – bliv hjemme om muligt og nyd at kunne se alt det tv, man lyster eller være sammen med børn og kæreste/ægtefælde 🙂

Mange hilsner Maria

12/3 kl 14:10
Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det
kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

Højmessen og andre gudstjenester aflyses.

Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. Kontakt præsten.

Begravelser gennemføres efter forholdene. Kontakt præsten.

Vielser gennemføres ud fra forholdene. Kontakt præsten.

Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen. Præsten vil holde jer orienteret.

Personlige samtaler gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge. Kontakt præsten.

Alle koncerter, foredrag, og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, aflyses.

Kirkens ansatte indretter nu deres arbejde således at de minimerer fysisk kontakt, og kun laver de ting på kirkegården der ikke bør udsættes.

12/3 kl 11:05
I disse timer arbejder provsti og stift sammen om at lave retningslinier for de kirkelige handlinger ifm. Corona virus. Vi opslår de informationer vi får her på siden.