Tirsdag den 14. maj 2024 (kl. 19.00 i sognegården) vil der være et afgørende møde for vores lokalsamfund.
Menighedsrådet inviterer alle interesserede til et orienteringsmøde, hvor vigtige emner vedrørende kommende valg til menighedsrådet vil blive belyst.

På dette møde vil det nuværende menighedsråd fortælle om den foregående funktionsperiode og give indsigt i det udførte arbejde.
Der vil også blive præsenteret kommende spændende opgaver og initiativer, der vil forme vores kirkes fremtid.
Det er altså en mulighed for alle at få indblik i de planer og målsætninger, som rådet har for vores kirke.

En særlig fokus på mødet vil være rettet mod valgprocessen i september.
Datoer, regler og procedurer for valgforsamlingen vil blive gennemgået i detaljer.
Dette vil sikre, at alle interesserede har en klar forståelse af, hvordan valget vil blive afholdt, og hvad der forventes af både kandidater og vælgere.

En anden vigtig information, der vil blive delt, er antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Dette er afgørende for at sikre en repræsentativ sammensætning af rådet, der bedst muligt kan afspejle vores forskellige perspektiver og behov som lokalsamfund.

Orienteringsmødet er åbent for alle interesserede. Uanset om du er en fast kirkegænger, en engageret borger eller bare nysgerrig efter at lære mere om vores kirkes liv og fremtid, er du velkommen til at deltage. Din stemme og din deltagelse er værdifuld for vores fællesskab.

Sæt derfor kryds i kalenderen og mød op i sognegården tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19:00!

Der vil blive serveret en let, men lækker anretning. Vi glæder os til at se dig der!

Under en af de voldsomme storme tog kirkens tag og tårnvindue skade. Vi har ventet på et nyt vindue blev fremstillet og støbt.
Kranen har været forbi – taget er fikset og vinduet sat i.

Aftengudstjenesten i morgen, den 9. april, er aflyst!

Endnu engang åbner vi dørene til babysalmesang i Mørke kirke og vi glæder os.
Babysalmesang er et gratis tilbud for babyer i alderen 0-12 måneder.
Vi skal synge salmer og sange, der er velegnet til små børn.
Vi slutter af med hyggesnak, kaffe og rundstykker i Mørke kirkes sognegård.

Mørke kirke ønsker alle en glædelig påske!

Hele påskeugen byder Mørke kirke på en god mulighed for at besøge vores kirkegård, hvor et løb med poster er hængt op til glæde for børn og barnlige sjæle 🐣

Påsken er måske kirkeårets vigtigste højtid. I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesu liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesu lidelse og død – til glæden over, at han opstod fra de døde.

Palmesøndag:

Palmesøndag tager vi sammen med Jesus de første skridt i påskens store begivenheder. Menneskemængden hylder Jesus, men om få dage vil de samme stemmer råbe på hans død. Følg med i første akt af påskens drama om svigt, død, håb og opstandelse
Palmesøndag bliver kirken flot pyntet med palmeblade.

 

Skærtorsdag:

Dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver.
Der er gudstjeneste i kirken kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognegården.
Tilmelding til fællesspisning – sms: 51527446 – tilmelding senest: fredag den 21. marts

 

Langfredag:

Vi markerer, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Derfor er denne dag en stille og afdæmpet dag i kirken.
På denne dag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret. I gamle dage kunne alter og prædikestol være dækket til med sort fløjl for at markere, at det var sørgedag.
I mange kirker er der hverken prædiken eller nadver ved gudstjenesten. I stedet holder man en såkaldt liturgisk gudstjeneste, hvor man lytter til oplæsning af lidelseshistorien og synger salmer.

 

Påskedag:

Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage og derfor bliver kirken festligt pyntet denne dag.
Påskeevangeliet bliver læst op. Det fortæller, hvordan tre kvinder, som fulgte Jesus, fandt hans grav tom.
En engel fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde og gået i forvejen tilbage til byen, hvor de ville se ham.

Påskens fortælling strækker sig altså over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge – over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag – til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.

 

Påskeløb:

Påskeløb med poster på kirkegården.

Hele påsken byder Mørke kirke på en god mulighed for at besøge vores kirkegård, hvor et løb med poster vil være hængt op til glæde for børn og barnlige sjæle.

Hyggelig eftermiddag, hvor sangen, kaffen og hyggen er i fokus.

Sikke et fantastisk arrangement.
Og kæmpe tak skal lyde til de præster, der fik det til at ske. En kæmpe tak skal dog også lyde til alle, der gjorde dagen til en succes. Ikke mindst de ansatte ved kirkerne og alle de fantastiske frivillige.

Bussen kører Tour de Påske

13 busser, 700 sandwicher, 20 kirker 4 sognegårde og en mindre hær af præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikere, kirketjenere og frivillige – det er nogle af ingredienserne, når Syddjurs Provsti byder 600 7.-klasseselever på Tour de Påske.

Præster og medarbejdere har lige nu travlt med at forberede et stort arrangement for alle elever i 7. klasse. Den 12. marts sættes knap 600 unge og deres præster og konfirmandundervisere på busser og fragtes ud til kirker og sognegårde i hele Syddjurs, hvor de skal synge, spise, male og vandre sig gennem påsken.

Syddjurs Provsti er på dagen inddelt i fire ruter, og på hver rute står kirker og medarbejdere klar til at præsentere forskellige dele af påskehistorien. I Feldballe, Hvilsager, Agri og Tøstrup kirker, inviterer dygtige musikere på historien om Palmesøndag og indtoget i Jerusalem. I Thorsager, Mørke, Vrinners, Karlby, Skørring, Lime, Fuglslev, Dråby, Tirstrup, Pindstrup, Nødager og Kolind kirker står bordene dækkede, så de unge kan spise sammen og opleve Skærtorsdag med et fællesmåltid. I sognegårdene i Rønde, Hornslet og Ebeltoft og på Kafé Kolind står provstiets Kirke- og kulturmedarbejdere klar til at sætte eleverne i gange med en kreativ opgave, der skal give dem en forståelse for korsfæstelsen og lidelsen Langfredag. I – og omkring – Bregnet, Ebeltoft, Hornslet og Nimtofte kirker skal 7.-klasserne høre om opstandelsen og sendes ud på en påskevandring.

Det er første gang Syddjurs Provsti inviterer til ’Tour de Påske’, og der arbejdes på højtryk for at få det logistiske puslespil til at falde i hak. Når vi rammer den 12. marts, er det ’alle mand på dæk’ – både præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, gravere, kirketjenere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige. For det er et arrangement, der kræver mange hænder.

Vi glæder os alle til en spændende dag med elever fra hele Syddjurs Provsti.