I lørdags, den 30. april, blev årets konfirmander konfirmeret fra Mørke kirke.
Det var en dejlig dag, der velsignede os med solskin og glade unge mennesker.
Tak for FDF for fanen.
Tak til Ida-Marie Duus Peitersen for de fineste akvarelkort.

Søndag den 17. april, kl. 10.30
Vi fejrer at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage, hvor kirken bliver pyntet flot med hvide farver.

Langfredag bliver holdt som liturgisk-langfredag, hvilket vil sige at gudstjenesten består af læsninger og salmer.
Denne dag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret.
Vi mørklægger kirken og selv altertavlen bliver gemt væk.
Kom og se kirken, som du formentlig aldrig har set den før.
Gudstjenesten starter kl. 10.30

Skærtorsdag med fællesspisning

Torsdag den 14. april, kl. 17.30 er der fællesspisning i sognegården inden Skærtorsdagsgudstjenesten, kl. 19.00.

Maden smager bedst, når vi spiser sammen.
Vi har svært ved at forestille os højtider, fejringer og fester uden mad. Det hænger simpelthen sammen. Måltidet er en helt central del af vores liv.
Derfor åbner Mørke kirke, kirkedøren op for fællesspisning i sognegården.

Tilmelding til fællesspisning: 51527446
Senest tilmelding: mandag den 11. april

Søndag den 10. april starter påskeugen, også kaldet den stille uge.

I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesu liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik.
Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesu lidelse og død – til glæden over, at han opstod fra de døde.

Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge – over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag – til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.

Vi skyder påsken i gang i Mørke kirke Palmesøndag (kl. 10.30).
Kirken bliver denne dag pyntet flot med palmeblade.

Kirkens udsmykning påske 2021

Skærtorsdag med fællesspisning

Torsdag den 14. april, kl. 17.30 er der fællesspisning i sognegården inden Skærtorsdagsgudstjenesten, kl. 19.00.

Maden smager bedst, når vi spiser sammen.
Vi har svært ved at forestille os højtider, fejringer og fester uden mad. Det hænger simpelthen sammen. Måltidet er en helt central del af vores liv.
Derfor åbner Mørke kirke, kirkedøren op for fællesspisning i sognegården.

Tilmelding til fællesspisning: 51527446
Senest tilmelding: mandag den 11. april

 

Langfredag

Fredag den 15. april, kl. 10.30
Langfredag bliver holdt som liturgisk-langfredag, hvilket vil sige at gudstjenesten består af læsninger og salmer. Denne dag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret. Vi mørklægger kirken og selv altertavlen bliver gemt væk.
Kom og se kirken, som du formentlig aldrig har set den før.

 

Familie- og børne- påske arrangement
Lørdag den 16. april, kl. 10.00-13.00

Der er en katolsk tradition for at gå Via Dolorosa igennem Jerusalems gader. Standse op ved diverse korsstationer, lytte til lidelseshistorien og slutte ved Gravkirken. Det er en gribende oplevelse.

Med “Påske(d)ugen” har vi forsøgt at lave en vandring, hvor vi med vores fødder oplever og gennemlever hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.
Hensigten er, at påskedugen skal kunne opleves uformidlet dvs. uden, at der suppleres med yderligere ord eller forklaringer. Påskedugen skal kunne stå alene og tale for sig selv.

… Og hvem ved, måske har der sneget sig et eller to påskeæg ind i kirken!

Der vil desuden være kaffe og saftevand, som man kan nyde, efter at man har gået Via Dolorosa.

Tilmelding til Familie- og børnearrangement: 51527446
Senest tilmelding: mandag den 11. april

 

Påskedag

Søndag den 17. april, kl. 10.30
Vi fejrer at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage, hvor kirken bliver pyntet flot med hvide farver.

 

Søndag den 27. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Mørke kirke med dåbEfter gudstjenesten er der tøndeslagning og grillpølser ved sognegården.
Af hensyn til indkøb og anden planlægning er der tilmelding til tøndeslagning og grillpølser efter gudstjenesten.Tilmeldingen sker via Mørke kirkes hjemmeside: En Plads I KirkenGudstjenesten starter kl. 10.30

Mørke kirke og menighedsråd vil gerne sige tusind TAK for jeres støtte til menighedsplejen – julehjælpen.

Takket være JERES støtte, har vi ikke været nødsaget til at afvise nogen, der har ansøgt om julehjælp.

Takket være JERES støtte og bidrag har vi kunnet hjælpe alle de borgere i Mørke Pastorat, der har søgt om julehjælp – og som har haft brug for en hjælpende hånd.

Takket være JERES støtte har vi i år kunnet give familierne, der har søgt julehjælp ved Mørke kirke, lidt ekstra mundgodt!

Og selvfølgelig tak til Mørke Dagli’ Brugs for hjælpen med kasserne.

Bare TAK 🕯

Man kan altid støtte menighedsplejen, også selvom det ikke er jul 🌟

Der er tilmelding til alle julens gudstjenester.Det sker på: En Plads I Kirken, via hjemmesiden eller på tlf.: 24 27 89 59Den 24. december:Kl. 11.00: Familie- og børnejulegudstjenesteKl. 13.00: JulegudstjenesteKl. 15.00: JulegudstjenesteDen 25. december:Kl. 11.00: Juledagsgudstjeneste.Denne gudstjeneste siger vi farvel til vores kirkesanger, Vibeke, der stopper ved Mørke kirke.For ‘sidste gang’ synger hun både fællessang med os – og solo for os.Den 31. december:Kl. 16.00: Nytårsgudstjeneste med efterfølgende bobler og kransekage.Her ønsker vi hinanden et godt nyt år!

Sundhedsmyndighederne siger således den 17. december:
Kirkerne holdes åbne, også for sang, men med blandt andet mundbind, arealkarv og lukkede sognegårde.
Det vil altså sige at vi fortsat kan afholde julens gudstjenester. Ved Mørke kirke kører vi med tilmeldinger.
Sammen må vi passe på hinanden! Med afstand, håndsprit og mundbind!

Gravermedhjælper ved Mørke kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Mørke kirke er ledig pr. 1. marts 2022, eller efter nærmere aftale. Mørke pastorat hører under Syddjurs provsti.

Stillingen er en helårsstilling med en årsnorm på 1924 timer svarende til 37 timer pr uge. Tidsbegrænsning og kortere arbejdstid kan evt. aftales, anfør gerne i ansøgningen hvis det ønskes.

Trives du med at arbejde i det fri og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig.
Mørke kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirkegården er der også en sognegård med udenomsarealer og en smuk gammel præstegård med tilhørende have.

Vi søger en selvstændig og serviceminded person, der er interesseret i at indgå i et team, med vores nuværende graver. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, kirkens besøgende og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne vil blive fordelt mellem graver og gravermedhjælper, graveren har det overordnede ansvar for fordeling af arbejdsopgaverne, som bl.a. består i at:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling
 • Varetage begravelser og bisættelser.
 • Varetage mindre administrative opgaver vedrørende kirkegården, når graver har ferie.
 • Fungere som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vedligeholde arealerne omkring kirken, præste- og sognegård
 • Rengøre kirken, det offentlige toilet og graverfaciliteterne
 • Mindre vedligehold af maskiner

Vi har brug for

 • At du har kendskab til – evt. uddannelse indenfor – og interesse for det grønne område.
 • At du har ordenssans og er ansvarsbevidst
 • Er interesseret i det gode samarbejde og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du har erfaring eller lyst til at få erfaring med kirketjeneste og arbejde i kirkens rum
 • At du vil deltage i kompetenceudvikling
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • En fleksibel arbejdsplads med en høj grad af frihed til selv at disponere arbejdet i graverteamet.
 • En smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
 • En kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
 • Et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle
 • Mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker ved Mørke Sogns Menighedsråd.
Mørke sogn har 2.134 indbyggere. Vi har en sognepræst, et graverteam med en graver og 1-2 medhjælpere, en organist, to faste kirkesangere og en husmor i sognegården.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælper på landsbykirkegårde indgået mellem kirkeministeriet og Fagligt Fælles forbund (3f) Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 274.138,91 (trin 1) og kr. 281.408,84(trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 312.696,05 (trin 1) og kr. 320.896,45 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2)(nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Stig Malmose på tlf. nr. 2427 8959 .

Ansøgning sendes til Mørke menighedsråd på 8244fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde sidst i uge 2.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til at indhente referencer.
Læs mere om Mørke sogn på sogn.dk/mørke og mørkekirke.dk