Nyheder i og ved Mørke kirke, del 1:

Mørke kirke har for tiden et ekstra orgel nede i kirkerummet og fra det lille udmærkede instrument, på 4 stemmer, lyder musikken nu.

Det har den fordel, at sanger og organist nu befinder sig midt i kirkerummet, i korset.

Det er dog kun midlertidigt, for kirkens rigtige orgel er ved at blive udbygget af orgelfirmaet Bruno Christensen.

Det var forberedt allerede for ca. 10 år siden, da kirken blev renoveret, men de økonomiske midler slog dengang kun til en subbas pedalstemme med de store piber, som kan ses nede fra kirkerummet.
Orgelfirmaet Bruno Christensen er i gang med opstillingen af alt det nye. Derefter skal der males en del, og instrumentet med de mange piber skal indstilles og stemmes.

Orglet får et ekstra manual, og bliver dermed udvidet til 12 stemmer med pedal.

Orglet har hele tiden haft en fin klang, men nu bliver der bliver mange flere variationer.

Vores organist Gunnar siger således: ”Som nuværende organist ser jeg frem til, at det udbyggede orgel tages i brug. Må denne udvidelse af det dejlige orgel blive til glæde over musikken i kirken fremover i mange år.”

Onsdag den 28. september er der aftengudstjeneste i Mørke kirke, kl. 19.00

Herre, min Gud!
Jeg takker dig, fordi du har ladet denne dag gå til ende.
Jeg takker dig, at du nu lader legeme og sjæl gå til ro.
Din hånd var over mig og har beskærmet og bevaret mig.
Lad mig sove i fred under din beskærmelse,
og bevar mig fra mørkets anfægtelser.
Jeg overgiver mine kære –
og alle i dette hus til dig.
Jeg overgiver også mit legeme –
og min sjæl til dig.
Gud, dit hellige navn være lovet.
Amen.

Op, al den ting, som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
Og kan hans magt bevise.… 🍁
Mørke kirke takker for en hyggelig Familie- og høstgudstjeneste 🕯️
Vi startede fælles op i kirken, hvorefter vores kirke- og kulturmedarbejder tog børn med over i Laden, hvor der blev lavet høsttryk på t-shirts. Alt imens fortsatte gudstjenesten i kirken.
Da gudstjenesten var færdig, mødtes vi alle i sognegården til frokost og fællessang 🍂
Tak til vores kirketjenere/gravere for den smukkeste høstpynt 🍁

Mørke kirke inviterer hele familien til HØSTGUDSTJENESTE/BØRNEKREA & FROKOST I SOGNEGÅRDEN

Søndag den 25. September 2022 10:30-12:30

Tilmelding til sognepræst Sofia.
Sms: 51527446 eller mail: sld@km.dk.
Senest 18.september 2022

En hyggelig formiddag med tema om høsttiden og naturens gaver.

Fælles opstart i kirken, hvorefter børn og småbørnsforældre går over i Sognegårdens lade, ifølge med kirke- og kulturmedarbejder Ninna. Her vil vi synge sange om høsttidens frugter og grøntsager, og du kan lave din egen t-shirt med æble- og kartoffeltryk Samtidig fortsætter høstgudstjenesten på traditionel vis i kirken med sognepræst Sofia Afslutning med frokost for alle deltagere i Sognegården.

Arrangementet er gratis, men man er meget velkommen til at støtte vores menighedspleje (som blandt andet går til julehjælp til Mørke Pastorat) – via mobile pay: 699549

Vi starter i kirken, kl. 10.30, med en gudstjeneste, hvorefter vi går i sognegården og spiser smørbrød sammen.

 

Tilmelding senest fredag den 1. juli: ring eller sms: 51 52 74 46

Pinsegudstjeneste i Mørke kirke: søndag den 5. juni, kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kirkekaffe og kage!

Aftengudstjeneste i Mørke kirke: torsdag den 2. juni, kl. 19.00

I lørdags, den 30. april, blev årets konfirmander konfirmeret fra Mørke kirke.
Det var en dejlig dag, der velsignede os med solskin og glade unge mennesker.
Tak for FDF for fanen.
Tak til Ida-Marie Duus Peitersen for de fineste akvarelkort.

Påsken, den stille uge, er ovre og den blev fejret på bedste vis i Mørke kirke.

Påsken er måske kirkeårets vigtigste højtid.
I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesu liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik.
Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesu lidelse og død – til glæden over, at han opstod fra de døde.

Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge – over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag – til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.