Pinsen er kirkens fødselsdag og en af de største højtider i kristendommen.
Pinsen er nemlig festen for Helligåndens komme. Vi fejrer, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker.

Og det er helt centralt for den kristne kirkes begyndelse, for da Helligånden kom til disciplene, blev de sendt ud i verden for at dele deres tro på Jesus med alle. Som tegn på, at de havde fået Guds ånd, begyndte de at tale og forstå alle sprog. Det blev begyndelsen på de første kristne fællesskaber, menigheder. Og derfor kaldes pinsen for kirkens fødselsdag.
Pinsen er altså en fest for kirkens fødsel og for Helligåndens komme.
Helligånden forstås bedst som Guds enorme kraft, som skaber tro og håb i mennesket, og som binder mennesker sammen i fællesskaber. Gennem Helligånden er Gud til stede blandt mennesker.
Helligånden er ligesom vinden og åndedrættet usynlig, men afgørende for menneskets liv.

Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende. Det antyder, at pinsen altid falder 50 dage efter påske.

I Mørke kirke fejrer vi kirkens fødselsdag med kaffe og kage efter gudstjenesten, søndag den 19. maj – kl. 10.30

Kristi himmelfart ligger mellem påske og pinse, og for mange er det måske mest ‘endnu en helligdag’. Men dagen har en helt særlig teologisk betydning.
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage efter påske og ti dage før pinse. Dagen ligger altså altid på en torsdag.
Kirken fejrer ved Kristi himmelfart, at Jesus steg til himmels 40 dage efter sin opstandelse. Kristi himmelfart markerer afslutningen på Jesus’ liv på jorden. Kirken fejrer altså ikke kun, at Guds søn kom til Jorden, men også at han forlod den igen efter opstandelsen. Det lyder måske som en mærkelig begivenhed at fejre. Men Gud måtte forlade Jorden som menneske, for at han kunne vende tilbage som Helligånd i pinsen. I Apostlenes Gerninger (1,1-11) i Det Nye Testamente kan man læse, at Jesus fortalte sine disciple, at de skulle vente på Helligånden i Jerusalem. Herefter blev han løftet op til himlen.

Himmelfarten markerer ikke blot afslutningen på historien om Jesus’ liv på jorden. Den gør samtidig en ny begyndelse mulig: Helligånden, som kommer i pinsen og forener de Kristus-troende i kirken.

Kristi himmelfart er dermed et vendepunkt i evangeliernes fortælling om Jesus som Guds søn, ligesom julen er det. Længe før kirken begyndte at fejre Jesus’ fødsel, har den fejret hans himmelfart. For med afslutningen på Jesus’ liv på jorden, kunne historien om fællesskabet af troende, kirken, begynde.

Højmesse i Mørke kirke, torsdag den 9. maj – kl. 10.30

I dag svarede konfirmanderne JA TAK til Gud 💒

Gud, som ved – at vi alle høre med i det store puslespil.

Gud, der vil – at vi hører ham til, selvom vi både kan være krøllede og bøjede. 

Gud, der ved – at det store puslespil, aldrig vil kunne blive færdigt, uden netop vores brik!

Stort tillykke til konfirmanderne og deres familier!

Mørke kirke ønsker dem alle den skønneste dag med det dejligste solskin. 

Tak til Ida-Marie Duus Peitersen for de flotte akvarelkort. 

Tak til strikkedamerne, ved Mørke kirke, for de fineste bogmærker. 

Aftengudstjenesten i morgen, den 9. april, er aflyst!

Påsken er måske kirkeårets vigtigste højtid. I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesu liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesu lidelse og død – til glæden over, at han opstod fra de døde.

Palmesøndag:

Palmesøndag tager vi sammen med Jesus de første skridt i påskens store begivenheder. Menneskemængden hylder Jesus, men om få dage vil de samme stemmer råbe på hans død. Følg med i første akt af påskens drama om svigt, død, håb og opstandelse
Palmesøndag bliver kirken flot pyntet med palmeblade.

 

Skærtorsdag:

Dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver.
Der er gudstjeneste i kirken kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognegården.
Tilmelding til fællesspisning – sms: 51527446 – tilmelding senest: fredag den 21. marts

 

Langfredag:

Vi markerer, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Derfor er denne dag en stille og afdæmpet dag i kirken.
På denne dag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret. I gamle dage kunne alter og prædikestol være dækket til med sort fløjl for at markere, at det var sørgedag.
I mange kirker er der hverken prædiken eller nadver ved gudstjenesten. I stedet holder man en såkaldt liturgisk gudstjeneste, hvor man lytter til oplæsning af lidelseshistorien og synger salmer.

 

Påskedag:

Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage og derfor bliver kirken festligt pyntet denne dag.
Påskeevangeliet bliver læst op. Det fortæller, hvordan tre kvinder, som fulgte Jesus, fandt hans grav tom.
En engel fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde og gået i forvejen tilbage til byen, hvor de ville se ham.

Påskens fortælling strækker sig altså over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge – over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag – til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.

 

Påskeløb:

Påskeløb med poster på kirkegården.

Hele påsken byder Mørke kirke på en god mulighed for at besøge vores kirkegård, hvor et løb med poster vil være hængt op til glæde for børn og barnlige sjæle.

Torsdag den 22. februar, kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Mørke kirke

I løbet af gudstjenesten skal vi høre en læsning, synge trosbekendelsen, gå til nadver sammen. Desuden vil vi også tænde lys ved døbefonten.

Vi håber at aftengudstjenesten vil give tid til eftertanke og refleksion.

Søndag den 11. februar fejrer vi fastelavnssøndag i Mørke kirke.

Festlighederne begynder kl. 10.30 i Mørke kirke med en kortere gudstjeneste, mest for børn.

Efter gudstjenesten sørger Mørke kirkes menighedsråd for lidt godt til ganen.
Mens FDF står klar med tøndeslagning.

Torsdag den 25. januar, kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Mørke kirke

I løbet af gudstjenesten skal vi høre en læsning, synge trosbekendelsen, gå til nadver og så vil vi høre vore organist og kirkesanger synge og spille en palæstinensisk salme for os. Desuden vil vi også tænde lys ved døbefonten.

Vi håber at aftengudstjenesten vil give tid til eftertanke og refleksion.

Mørke kirke er pt uden flag og flagstang!

Som man kan se på billedet er Mørke kirkes flagstang taget ned!
Flagstangen er desværre gået til – takket være bidende kulde, frost og vind.

Vi håber på, at vi snarest får ny flagstang, så vi igen kan flage.