Forår og pinse

Så er det i morgen, pinsedag, at vi holder pilgrimsgudstjeneste (vi mødes ude foran kirken, 11.00).
Vejret melder desværre ikke det bedste pinse vejr – men vi holder fast og gennemfører.

På pilgrimsturen vil vi bl.a. afholde (alternativ) nadver.
Efter vandring og gudstjeneste går vi tilbage til kirken, hvor vi vil synge en salme sammen udenfor.

Det nye og skønne menighedsråd sørger for pinsegrill med pølser og bål med snobrød – over bålfade, som vi har været så heldige at låne af FDF.

Man behøver ikke at deltage i pilgrimsvandringen for at deltage i grill-hyggen bagefter, men man skal dog stadig tilmelde sig.

Kirkens udsmykning påske 2021
Mørke Kirke ønsker alle en glædelig påskedag.
Kirken er smukt pyntet.
🕯Kirkens udsmykning påske 2021 Kirkens udsmykning påske 2021
Stemningsbilleder fra dagens påskeløb på Mørke kirkegård 🌈🐣
… Mon I kan høre klokkerne der kimer, for at markere påsken 💒

Kom til påske i Mørke Kirke

Palmesøndag:
Kom til Palmesøndag i Mørke Kirke kl. 11.00 og se kirken flot pyntet med palmeblade.

Skærtorsdag:
Skærtorsdag er der aftengudstjeneste kl. 19.30.
Kom og vær med til at fejre nadver i kirken. Det er et alternativt nadverritual, hvor der (desværre) ingen korsvar er
Der vil stå et lille nadversæt klar til jer inde på bænkene, når I kommer.
Vi indtager nadveren i fællesskab, efter indstiftelsesordene.

Langfredag:
Kom til Liturgisk-Langfredag i Mørke Kirke kl. 11.00 og se, hvordan Mørke Kirke tager sig ud, når lyset er dæmpet, de levende lys er væk og alterbordets inventar er flyttet.
Liturgisk-Langfredag består i sin helhed af læsninger og salmesang/orgelspil.

Påskeløb ved Mørke Kirke:
Tag familien under armen og kom til påskeløb ved Mørke Kirke, hvor der rundt omkring vil hænge poster.
Den første post starter ved indgangen til kirken og herfra bliver man så ledt videre til næste post og så fremdeles.
Posterne vil blandt andet bestå af korte gåder og fakta om kirken, kirkegården og påsken.
Der vil ikke være nogen fra kirken til påskeløbet, så man kan nyde det sammen med sin familie og tage sig den tid, det nu tager.
Og hvem ved, måske der gemmer sig andet end gravsten, grus og forårsbebudere rundt omkring ved de forskellige poster.
Man kan tilmelde sig påskeløbet:
kl. 13-14
kl. 14-15
kl. 15-16
Tilmeldingsfrist til påskeløbet: tirsdag den 30. marts og skal foregå via Plads i Kirken!

Påskedag:
Påskedag fejrer vi at Jesus opstår fra de døde og det gør vi med et brag af en flot pyntet kirke – kom og vær med, kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der kirke-kaffe og vi vil synge en fælles salme sammen udenfor – med afstand, selvfølgelig.

Grundet de stadig igangværende restriktioner:
Gudstjenestens form er anderledes og forkortet.
Der er ingen fælles salmesang, det er vores kirkesanger der synger.
Der er ingen korsvar.

HUSK at der er tilmelding til alle påskens gudstjenester via En Plads i Kirken

Så er julen startet – se denne skønne video hvor Ane på 4 fortæller juleevangeliet.

Julehjælp 2020

Download nedenstående seddel ved at klikke direkte på den, eller klik her. Husk at du kan støtte julehjælpen på menighedsplejens mobilepay 75451

Dokument til ansøgning af julehjælp 2020

 

Søndag d. 30. nov. skal det store juletræ på stationen tændes med alle de traditioner, der efterhånden hører til:

14.00: Jule-familiegudstjeneste i Mørke kirke

ca. 14.45: Tamburkorpset guider os gennem byen til tonerne af dejlig julemusik. Vi begynder fra kirkens parkeringsplads

15.15: Det store juletræ tændes på stationen

15.30: Julehygge med gløgg, æbleskiver og besøg af julemanden foran Dagli’ Brugsen

Vel mødt!

 

Alle Helgen 1. November

Coronasituationen gør at vi nu afprøver muligheden for tilmelding hvis du vil være sikker på en plads i kirken. Se mere i kalenderen.

Når der er tilmelding kan du ringe på 24278959 eller skrive på email moerkekirkegaard@gmail.com eller bestille online på Plads i Kirken.

FDF har pyntet byen med ca. 100 græskar

Kristi Himmelfarts Dag

En dejlig første dag i kirken efter nedlukning!


Vi byder velkommen i kirken til Kristi himmelfarts gudstjeneste 21. maj kl. 11:00 under disse foreløbige retningslinjer:

– Opslag med info om antal i kirken hænger på kirkedøren

– Der bruges salmeark

– Der markeres hvilke bænke, der må bruges, og hvor deltagere må sidde, så afstand overholdes

– Familier må sidde tæt, men alle tæller fortsat med

– Når der synges, tages der højde for ekstra afstand

– Der forefindes sprit to steder ved indgangen

– Graver og præst tæller op

– Afhængigt af antal kan yderdøren holdes åben for at skabe gennemtræk

– Ved dåb lukkes alm. menighed ud af det gamle våbenhus, og dåbsfamilie og –følge lukkes ud af det nye våbenhus

– Gudstjenesten forkortes og ændres efter behov

– Præsten hilser farvel uden for kirken for at undgå flaskehals

Vi glæder os til at se så mange af jer som der er plads til!

Sidsel

Se i øvrigt 7 gode retningslinier fra folkekirken.dk her

Palmesøndag 2020

Skærtorsdag 2020

Langfredag 2020

Påskedag

Vi er hinandens tjenere – Påskeprædiken af Maria 2020

Korsets død i vores sted – Påskeprædiken af Maria

Påskehilsen

Se alle film direkte på Youtube her.