Kirkegården har seks forskellige gravstedstyper:

 

10405

Foto på vej

1) Kistegravsteder med hæk

Indhegningen er en del af gravstedet. Indhegningen er menighedsrådets ejendom.
Vedligeholdelse og klipning af hække påhviler menighedsrådet.
Raltyper ud over det almindelige brugte på kirkegården (perlegrus og granitskærver
0-8 mm) sørger gravstedsejer selv for udskiftning og pålægning af – uanset om der
betales for renhold eller der er tegnet legataftale.

 

 

10405

Foto på vej

2) Urnegravsteder med hæk

Indhegningen er en del af gravstedet. Indhegningen er menighedsrådets ejendom.
Vedligeholdelse og klipning af hække påhviler menighedsrådet.
Raltyper ud over det almindelige brugte på kirkegården (perlegrus og granitskærver
0-8 mm) sørger gravstedsejer selv for udskiftning og pålægning af – uanset om der
betales for renhold eller der er tegnet legataftale.

 

10405

Foto på vej

3) Urnegravsteder med mindeplade i plæne.

Der kan i hvert gravsted på 1,25 x 1,25 m nedsættes to urner.
Mindesmærker skal udformes i granit med en tykkelse på minimum 5 cm, maksimum
6 cm og have målene 40 cm x 60 cm og placeres liggende på gravstedet.
Alle farver af granitsten beregnet til plænegravsteder kan bruges – dog ikke sorte.
Inskriptioner og symboler skal være hugget eller sandblæst ned i stenen.
Mindesmærket må ikke være poleret.
Stenen nedlægges midt i gravfeltet med oversiden plan med græstæppet. Der kan
ovenfor pladen nedsættes 1 stk. forsænket granitvase.
Pynt ud over buketter i vasested kan fjernes af kirkegårdspersonale ved græsslåning
mv. på plade/plæne gravstederne.
Gravlys, kranse og kirkegårdens eventuelle granpynt accepteres i perioden 1.
november til 1. marts.

 

10405

Foto på vej

4) Kistegravsteder med mindeplade i plæne.

En kistegrav dækker to urnegrave – dvs. 1,25 x 2,5 m.
Mindesmærker skal udformes i granit med en tykkelse på 5 cm, maksimum 6 cm og
have målene 40 cm x 60 cm og placeres liggende på gravstedet.
Alle farver af granitsten beregnet til plænegravsteder kan bruges – dog ikke sorte.
Inskriptioner og symboler skal være hugget eller sandblæst ned i stenen
Mindesmærket må ikke være poleret.
Stenen nedlægges midt i gravfeltet med oversiden plan med græstæppet. Der kan
ovenfor pladen nedsættes 1 stk. forsænket granitvase.
Pynt ud over buketter i vasested kan fjernes af kirkegårdspersonale ved græsslåning
mv. på plade/plæne gravstederne.
Gravlys og kirkegårdens eventuelle granpynt accepteres i perioden 1. november til 1.
marts.

 

10405

Foto på vej

5) Anonym fællesgrav til kister.

Blomster og lignende må ikke placeres på plænen. Der henvises i stedet til den
fælles mindeplads.

 

 

 

 

10405

Foto på vej

6) Anonym fællesgrav til urner.

Blomster og lignende må ikke placeres på plænen. Der henvises i stedet til den
fælles mindeplads.