Mørke kirke er grøn kirke. Det betyder blandt meget andet at vi har fokus på:

At købe økologiske fødevarer
At bruge miljøvenlige rengøringsmidler og papirvarer
At købe miljøvenlige genopladelige batterier og grøn strøm
At slukke elektronik og lys der ikke bruges
At udfase engangsservice
At indarbejde principperne i arbejdet med minikonfirmanderne

grønkirke.dk kan du blandt andet læse:

HVEM STÅR BAG?
Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. Grøn Kirke-Gruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer Grøn Kirke-Gruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.

FORMÅL
Grøn Kirke-Gruppens formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor.