Menighedsrådet ved Mørke kirke

“Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
(Menighedsrådsloven § 1. Stk. 2.)

HUSK: Almindelig mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, så enten skal du ringe, eller bruge NemID via dette link til menighedsrådet.

Formand:

Michael Erlang-Nielsen
Byvangen 12
m.erlangnielsen@gmail.com
61697584

Næstformand:

Susanne Juhl Magnussen
Drosselvej 8
susannejm123@gmail.com
22917060

Kirkeværge:

Ken Kjellerup Rasmussen
Vestervej 42
kenkjellerup@gmail.com
29208625

Kasserer

Helge Randsbæk
Parkvej 4
heran@km.dk
60937204

Kontaktperson

Ida-Marie Duus Peitersen
Vestervej 7, 8544 Mørke
duuspeitersen@mail.dk
30333714

Sekretær

Else-Marie Balch Sørensen
Randersvej 18
tilrie@gmail.com
60872772