Bisættelse/Begravelse

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken og ønskede en begravelse eller bisættelse fra kirken aftales en dag for en samtale med sognepræsten (51 52 74 46), hvor alle detaljer omkring højtideligheden aftales.

Ved samtalen aftales også salmer, og I får muligheden for at fortælle om jeres kære – en samtale som skal danne grundlag for talen i kirken.
I forbindelse med et dødsfald kan mange spørgsmål, sorg, vrede og tvivl melde sig – alt er tilladt at tage op med præsten, som vil gøre sit bedste for at hjælpe jer igennem.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, har man ikke ret på gejstlig medvirken ved begravelsen, ligesom man ikke har ret på at benytte kirkens rum. Dog kan de efterladte have ønske om en mindehøjtidelighed, og da er det op til den enkelte præst at vurdere, om et sådant ønske kan efterkommes. Man må forvente udgifter til leje af kirken og lønninger til organist og kirkesanger. Præsten har pligt til at sige nej til en sådan forespørgsel, hvis det vurderes at stride imod afdødes ønske.

Hvis man ikke ønsker kirkens medvirken, kan højtideligheden foregå fra kirkens kapel under ledelse af en bedemand eller en pårørende. Man kan også fravælge enhver højtidelighed overhovedet.

Om man vælger det ene eller det andet, er det en god idé at tage en snak med sine nærmeste om ønsker og tanker omkring dødsfald og begravelse, så ingen skal stå med store og uoverskuelige spørgsmål, når dødsfaldet er sket.