En håndsrækning til familielivet

Er der noget i jeres familieliv, som I gerne vil ændre, men som I ikke helt ved, hvordan I skal gribe an? Måske drømmer I om mere tid sammen med færre konflikter, tiltro til at I gør det godt nok som forældre eller hjælp til at finde nye rutiner? Så er Folkekirkens Familiestøttes tilbud om en gratis forældreven måske noget for jer.

Få en forældreven

Forestil jer at have en god nabo, der er klar til at lytte, give en hånd eller give jer et kærligt skub i den retning, I gerne vil. En, der kan hjælpe jer med at finde nye veje i hverdagen og bringe jer tættere på de mål, I har sat jer som familie. Det er præcis, hvad en forældreven kan.

Hvordan fungerer det?

Vores forældrevenner er frivillige med hjertet på rette sted. De kommer gennem nogle måneder på besøg hos jer og hjælper med de udfordringer, I står overfor. Det kan være alt fra at få styr på pligterne, finde mere kvalitetstid sammen, til at skabe bedre rutiner omkring måltider og skærmbrug. En forældreven er ikke en ekspert, der kommer med færdige løsninger, men et medmenneske, der støtter jer, så I selv kan finde de bedste løsninger for jeres familie.

Løbemakker for familielivet

Tænk på en forældreven som jeres løbemakker. I ved godt, hvor I gerne vil hen, men det kan være svært at komme ud ad døren og tage de første skridt alene. Med en forældreven ved jeres side bliver det lettere at holde fast i de gode vaner og nå de mål, I har sat jer.

 Det praktiske

–  Gratis og uforpligtende:  Vores hjælp er gratis og tilpasset jeres behov.

–  Lokal støtte:  I får en godkendt forældreven, der kan mødes med jer regelmæssigt.

–  Målrettet hjælp:  Vi tager udgangspunkt i jeres situation og hjælper jer med de mål, I ønsker at opnå.

Kontakt os

Hvis I vil høre mere om, hvordan en forældreven kan gøre en forskel i jeres familieliv, så kontakt jeres lokale koordinator:

Ingeborg Simoni Leere

isil@km.dk / 51 31 70 30

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

https://www.facebook.com/folkekirkensfamiliestottesyddjurs/

Gør en forskel for en familie nær dig

Bliv frivillig forældreven

Har du lyst til at gøre en forskel i dit lokalområde? Som forældreven hos Folkekirkens Familiestøtte får du muligheden for at støtte en familie, der ønsker forandringer i deres hverdag eller har brug for et pusterum. Du besøger familien i deres hjem og hjælper forældrene med at tage de skridt, der skal til for at nå deres mål som familie. Det kan handle om alt fra at skabe struktur i hverdagen, bryde gamle vaner, mindske konflikter, eller hvad der nu fylder i familiens liv.

En del af et fællesskab

Som forældreven står du ikke alene. Du får løbende sparring og støtte fra din lokale koordinator, så du altid har nogen at trække på, hvis du har brug for råd eller vejledning. Vi sørger for, at du bliver godt klædt på, og du bliver en del af et fællesskab af frivillige, hvor I kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Fra menneske til menneske

Vi stiller ikke krav om en bestemt faglig baggrund. Det vigtigste er dine personlige evner og erfaringer. Vi lægger vægt på, at du har empati, situationsfornemmelse og respekt for andre mennesker. Du aftaler med den lokale koordinator, hvilke opgaver du gerne vil hjælpe med, og hvor ofte det passer dig at være frivillig.

Vil du høre mere?

Hvis du ønsker at høre mere om at blive eller få en forældreven, så kontakt:

Ingeborg Simoni Leere

isil@km.dk / 51 31 70 30

https://folkekirkensfamiliestotte.dk/

Facebook: Folkekirkens Familiestøtte Syddjurs

 

Som forældreven får du:

  • En betydningsfuld rolle for en familie tæt på dig
  • Professionelle rammer for dit frivillige arbejde
  • Løbende sparring med din lokale koordinator
  • Frivilligmøder og netværk med andre frivillige

Startskuddet til Mørke Byfest anno 2024 lyder i Mørke kirke – I MORGEN AFTEN: onsdag den 5. juni, kl. 16.30

Syng Sommer sammen med Maya og Johan

Mørke kirke åbner dørene for en hyggelig familie koncert i forbindelse med åbningen af Mørke Byfest.
Koncerten er for hele familien. Det er gratis og alle er velkomne.
Vi håber dog at I vil støtte kirkens menighedspleje, enten via kollekterne i kirken eller mobile pay, som blandt andet går til julehjælp.

Maya og Johan vil optræde for os med nogen af sommerens fantastiske sange. Men der bliver selvfølgelig også plads til dejlig fællessang.
Koncerten bliver, som Maya og Johan siger, nem, enkel og let og hyggelig. Koncerten handler om at hylde sommeren og det at være sammen.

Johan er til daglig musiker i Aarhus Jazzorchestra og spiller derudover på teatre, i kirker og i mange forskellige sammenhænge i det ganske land.
Til koncerten i Mørke kirke har Johan allieret sig med sin kone, Maya.

Maya har tidligere sunget klassisk sang og har arbejdet som kirkesanger i mange år.
For tiden er hun glad vikar ved Mørke Kirke, når de mangler en kirkesanger. 

Her ved Mørke kirke har vi en strikkeklub bestående af frivillige, der strikker dåbsklude til dåbsfamilier og bogmærker til konfirmanderne – og det sætter vi stor pris på.
Så til dem skal der lyde et stort tak!

Startskuddet til Mørke Byfest anno 2024 lyder i Mørke kirke – onsdag den 5. juni, kl. 16.30

Syng Sommer sammen med Maya og Johan

Mørke kirke åbner dørene for en hyggelig familie koncert i forbindelse med åbningen af Mørke Byfest.
Koncerten er for hele familien. Det er gratis og alle er velkomne.
Vi håber dog at I vil støtte kirkens menighedspleje, enten via kollekterne i kirken eller mobile pay, som blandt andet går til julehjælp.

Maya og Johan vil optræde for os med nogen af sommerens fantastiske sange. Men der bliver selvfølgelig også plads til dejlig fællessang.
Koncerten bliver, som Maya og Johan siger, nem, enkel og let og hyggelig. Koncerten handler om at hylde sommeren og det at være sammen.

Johan er til daglig musiker i Aarhus Jazzorchestra og spiller derudover på teatre, i kirker og i mange forskellige sammenhænge i det ganske land.
Til koncerten i Mørke kirke har Johan allieret sig med sin kone, Maya.

Maya har tidligere sunget klassisk sang og har arbejdet som kirkesanger i mange år.
For tiden er hun glad vikar ved Mørke Kirke, når de mangler en kirkesanger. 

 

Pinsen er kirkens fødselsdag og en af de største højtider i kristendommen.
Pinsen er nemlig festen for Helligåndens komme. Vi fejrer, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker.

Og det er helt centralt for den kristne kirkes begyndelse, for da Helligånden kom til disciplene, blev de sendt ud i verden for at dele deres tro på Jesus med alle. Som tegn på, at de havde fået Guds ånd, begyndte de at tale og forstå alle sprog. Det blev begyndelsen på de første kristne fællesskaber, menigheder. Og derfor kaldes pinsen for kirkens fødselsdag.
Pinsen er altså en fest for kirkens fødsel og for Helligåndens komme.
Helligånden forstås bedst som Guds enorme kraft, som skaber tro og håb i mennesket, og som binder mennesker sammen i fællesskaber. Gennem Helligånden er Gud til stede blandt mennesker.
Helligånden er ligesom vinden og åndedrættet usynlig, men afgørende for menneskets liv.

Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende. Det antyder, at pinsen altid falder 50 dage efter påske.

I Mørke kirke fejrer vi kirkens fødselsdag med kaffe og kage efter gudstjenesten, søndag den 19. maj – kl. 10.30

Tirsdag den 17. september er der Valgforsamling i sognegården!

På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Det betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet.

I menighedsrådet er man fælles om en sag – at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati:
Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet:
Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv ­indflydelse og være med til at udvikle kirken.

Hvad er et menighedsråd?
Et menighedsråd er valgt for en fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter.
Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
Menighedsrådet har ansvar for: • Kirkelivet • Kulturarven – kirkebygninger og arealer • Kirkegården og begravelser • Personaleledelse • Kirkens økonomi.

Derudover er der en række opgaver, der kan vælges til og fra.
Det kan fx være babysalmesang, kor, foredrag, koncerter, mandeklub, renoveringsprojekter, familiestøtte og andet.
I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsten.

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab?
Er du villig til at samarbejde og lytte til andre?
Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter?
Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd – og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed.

Offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne: afholdes tirsdag den 14. maj (kl. 19.00 i sognegården) 2024!

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid.
Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet.

Hvis du er nysgerrig på hvad menighedsrådet laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde i dit sogn. På dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle om hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen hvor det nye menighedsråd skal vælges. Hold øje med datoen for orienteringsmødet på dit sogns hjemmeside eller i dit lokale ugeblad.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Der vil blive serveret en let, men lækker anretning. Vi glæder os til at se dig der!

Kristi himmelfart ligger mellem påske og pinse, og for mange er det måske mest ‘endnu en helligdag’. Men dagen har en helt særlig teologisk betydning.
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage efter påske og ti dage før pinse. Dagen ligger altså altid på en torsdag.
Kirken fejrer ved Kristi himmelfart, at Jesus steg til himmels 40 dage efter sin opstandelse. Kristi himmelfart markerer afslutningen på Jesus’ liv på jorden. Kirken fejrer altså ikke kun, at Guds søn kom til Jorden, men også at han forlod den igen efter opstandelsen. Det lyder måske som en mærkelig begivenhed at fejre. Men Gud måtte forlade Jorden som menneske, for at han kunne vende tilbage som Helligånd i pinsen. I Apostlenes Gerninger (1,1-11) i Det Nye Testamente kan man læse, at Jesus fortalte sine disciple, at de skulle vente på Helligånden i Jerusalem. Herefter blev han løftet op til himlen.

Himmelfarten markerer ikke blot afslutningen på historien om Jesus’ liv på jorden. Den gør samtidig en ny begyndelse mulig: Helligånden, som kommer i pinsen og forener de Kristus-troende i kirken.

Kristi himmelfart er dermed et vendepunkt i evangeliernes fortælling om Jesus som Guds søn, ligesom julen er det. Længe før kirken begyndte at fejre Jesus’ fødsel, har den fejret hans himmelfart. For med afslutningen på Jesus’ liv på jorden, kunne historien om fællesskabet af troende, kirken, begynde.

Højmesse i Mørke kirke, torsdag den 9. maj – kl. 10.30