Kirkens udsmykning påske 2021

Skærtorsdag med fællesspisning

Torsdag den 14. april, kl. 17.30 er der fællesspisning i sognegården inden Skærtorsdagsgudstjenesten, kl. 19.00.

Maden smager bedst, når vi spiser sammen.
Vi har svært ved at forestille os højtider, fejringer og fester uden mad. Det hænger simpelthen sammen. Måltidet er en helt central del af vores liv.
Derfor åbner Mørke kirke, kirkedøren op for fællesspisning i sognegården.

Tilmelding til fællesspisning: 51527446
Senest tilmelding: mandag den 11. april

 

Langfredag

Fredag den 15. april, kl. 10.30
Langfredag bliver holdt som liturgisk-langfredag, hvilket vil sige at gudstjenesten består af læsninger og salmer. Denne dag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske blomster på alteret. Vi mørklægger kirken og selv altertavlen bliver gemt væk.
Kom og se kirken, som du formentlig aldrig har set den før.

 

Familie- og børne- påske arrangement
Lørdag den 16. april, kl. 10.00-13.00

Der er en katolsk tradition for at gå Via Dolorosa igennem Jerusalems gader. Standse op ved diverse korsstationer, lytte til lidelseshistorien og slutte ved Gravkirken. Det er en gribende oplevelse.

Med “Påske(d)ugen” har vi forsøgt at lave en vandring, hvor vi med vores fødder oplever og gennemlever hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.
Hensigten er, at påskedugen skal kunne opleves uformidlet dvs. uden, at der suppleres med yderligere ord eller forklaringer. Påskedugen skal kunne stå alene og tale for sig selv.

… Og hvem ved, måske har der sneget sig et eller to påskeæg ind i kirken!

Der vil desuden være kaffe og saftevand, som man kan nyde, efter at man har gået Via Dolorosa.

Tilmelding til Familie- og børnearrangement: 51527446
Senest tilmelding: mandag den 11. april

 

Påskedag

Søndag den 17. april, kl. 10.30
Vi fejrer at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage, hvor kirken bliver pyntet flot med hvide farver.

 

Søndag den 27. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Mørke kirke med dåbEfter gudstjenesten er der tøndeslagning og grillpølser ved sognegården.
Af hensyn til indkøb og anden planlægning er der tilmelding til tøndeslagning og grillpølser efter gudstjenesten.Tilmeldingen sker via Mørke kirkes hjemmeside: En Plads I KirkenGudstjenesten starter kl. 10.30

Mørke kirke og menighedsråd vil gerne sige tusind TAK for jeres støtte til menighedsplejen – julehjælpen.

Takket være JERES støtte, har vi ikke været nødsaget til at afvise nogen, der har ansøgt om julehjælp.

Takket være JERES støtte og bidrag har vi kunnet hjælpe alle de borgere i Mørke Pastorat, der har søgt om julehjælp – og som har haft brug for en hjælpende hånd.

Takket være JERES støtte har vi i år kunnet give familierne, der har søgt julehjælp ved Mørke kirke, lidt ekstra mundgodt!

Og selvfølgelig tak til Mørke Dagli’ Brugs for hjælpen med kasserne.

Bare TAK 🕯

Man kan altid støtte menighedsplejen, også selvom det ikke er jul 🌟

Der er tilmelding til alle julens gudstjenester.Det sker på: En Plads I Kirken, via hjemmesiden eller på tlf.: 24 27 89 59Den 24. december:Kl. 11.00: Familie- og børnejulegudstjenesteKl. 13.00: JulegudstjenesteKl. 15.00: JulegudstjenesteDen 25. december:Kl. 11.00: Juledagsgudstjeneste.Denne gudstjeneste siger vi farvel til vores kirkesanger, Vibeke, der stopper ved Mørke kirke.For ‘sidste gang’ synger hun både fællessang med os – og solo for os.Den 31. december:Kl. 16.00: Nytårsgudstjeneste med efterfølgende bobler og kransekage.Her ønsker vi hinanden et godt nyt år!

Sundhedsmyndighederne siger således den 17. december:
Kirkerne holdes åbne, også for sang, men med blandt andet mundbind, arealkarv og lukkede sognegårde.
Det vil altså sige at vi fortsat kan afholde julens gudstjenester. Ved Mørke kirke kører vi med tilmeldinger.
Sammen må vi passe på hinanden! Med afstand, håndsprit og mundbind!

Gravermedhjælper ved Mørke kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Mørke kirke er ledig pr. 1. marts 2022, eller efter nærmere aftale. Mørke pastorat hører under Syddjurs provsti.

Stillingen er en helårsstilling med en årsnorm på 1924 timer svarende til 37 timer pr uge. Tidsbegrænsning og kortere arbejdstid kan evt. aftales, anfør gerne i ansøgningen hvis det ønskes.

Trives du med at arbejde i det fri og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig.
Mørke kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirkegården er der også en sognegård med udenomsarealer og en smuk gammel præstegård med tilhørende have.

Vi søger en selvstændig og serviceminded person, der er interesseret i at indgå i et team, med vores nuværende graver. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, kirkens besøgende og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne vil blive fordelt mellem graver og gravermedhjælper, graveren har det overordnede ansvar for fordeling af arbejdsopgaverne, som bl.a. består i at:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling
 • Varetage begravelser og bisættelser.
 • Varetage mindre administrative opgaver vedrørende kirkegården, når graver har ferie.
 • Fungere som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vedligeholde arealerne omkring kirken, præste- og sognegård
 • Rengøre kirken, det offentlige toilet og graverfaciliteterne
 • Mindre vedligehold af maskiner

Vi har brug for

 • At du har kendskab til – evt. uddannelse indenfor – og interesse for det grønne område.
 • At du har ordenssans og er ansvarsbevidst
 • Er interesseret i det gode samarbejde og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du har erfaring eller lyst til at få erfaring med kirketjeneste og arbejde i kirkens rum
 • At du vil deltage i kompetenceudvikling
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • En fleksibel arbejdsplads med en høj grad af frihed til selv at disponere arbejdet i graverteamet.
 • En smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
 • En kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
 • Et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle
 • Mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker ved Mørke Sogns Menighedsråd.
Mørke sogn har 2.134 indbyggere. Vi har en sognepræst, et graverteam med en graver og 1-2 medhjælpere, en organist, to faste kirkesangere og en husmor i sognegården.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælper på landsbykirkegårde indgået mellem kirkeministeriet og Fagligt Fælles forbund (3f) Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 274.138,91 (trin 1) og kr. 281.408,84(trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 312.696,05 (trin 1) og kr. 320.896,45 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2)(nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Stig Malmose på tlf. nr. 2427 8959 .

Ansøgning sendes til Mørke menighedsråd på 8244fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde sidst i uge 2.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til at indhente referencer.
Læs mere om Mørke sogn på sogn.dk/mørke og mørkekirke.dk

Forår og pinse

Så er det i morgen, pinsedag, at vi holder pilgrimsgudstjeneste (vi mødes ude foran kirken, 11.00).
Vejret melder desværre ikke det bedste pinse vejr – men vi holder fast og gennemfører.

På pilgrimsturen vil vi bl.a. afholde (alternativ) nadver.
Efter vandring og gudstjeneste går vi tilbage til kirken, hvor vi vil synge en salme sammen udenfor.

Det nye og skønne menighedsråd sørger for pinsegrill med pølser og bål med snobrød – over bålfade, som vi har været så heldige at låne af FDF.

Man behøver ikke at deltage i pilgrimsvandringen for at deltage i grill-hyggen bagefter, men man skal dog stadig tilmelde sig.

Grundet smittetallene i Syddjurs og kommunens anbefaling om at begrænse sociale arrangementer, er familie- og børnegudstjenesten i Mørke kirke aflyst.

Vi håber stærkt på at kunne vende tilbage efter sommerferien med masser af familie- og børnegudstjenester.

Kom til påske i Mørke Kirke

Palmesøndag:
Kom til Palmesøndag i Mørke Kirke kl. 11.00 og se kirken flot pyntet med palmeblade.

Skærtorsdag:
Skærtorsdag er der aftengudstjeneste kl. 19.30.
Kom og vær med til at fejre nadver i kirken. Det er et alternativt nadverritual, hvor der (desværre) ingen korsvar er
Der vil stå et lille nadversæt klar til jer inde på bænkene, når I kommer.
Vi indtager nadveren i fællesskab, efter indstiftelsesordene.

Langfredag:
Kom til Liturgisk-Langfredag i Mørke Kirke kl. 11.00 og se, hvordan Mørke Kirke tager sig ud, når lyset er dæmpet, de levende lys er væk og alterbordets inventar er flyttet.
Liturgisk-Langfredag består i sin helhed af læsninger og salmesang/orgelspil.

Påskeløb ved Mørke Kirke:
Tag familien under armen og kom til påskeløb ved Mørke Kirke, hvor der rundt omkring vil hænge poster.
Den første post starter ved indgangen til kirken og herfra bliver man så ledt videre til næste post og så fremdeles.
Posterne vil blandt andet bestå af korte gåder og fakta om kirken, kirkegården og påsken.
Der vil ikke være nogen fra kirken til påskeløbet, så man kan nyde det sammen med sin familie og tage sig den tid, det nu tager.
Og hvem ved, måske der gemmer sig andet end gravsten, grus og forårsbebudere rundt omkring ved de forskellige poster.
Man kan tilmelde sig påskeløbet:
kl. 13-14
kl. 14-15
kl. 15-16
Tilmeldingsfrist til påskeløbet: tirsdag den 30. marts og skal foregå via Plads i Kirken!

Påskedag:
Påskedag fejrer vi at Jesus opstår fra de døde og det gør vi med et brag af en flot pyntet kirke – kom og vær med, kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der kirke-kaffe og vi vil synge en fælles salme sammen udenfor – med afstand, selvfølgelig.

Grundet de stadig igangværende restriktioner:
Gudstjenestens form er anderledes og forkortet.
Der er ingen fælles salmesang, det er vores kirkesanger der synger.
Der er ingen korsvar.

HUSK at der er tilmelding til alle påskens gudstjenester via En Plads i Kirken