Aktiviteter ved Mørke Kirke

Op, al den ting, som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
Og kan hans magt bevise.… 🍁
Mørke kirke takker for en hyggelig Familie- og høstgudstjeneste 🕯️
Vi startede fælles op i kirken, hvorefter vores kirke- og kulturmedarbejder tog børn med over i Laden, hvor der blev lavet høsttryk på t-shirts. Alt imens fortsatte gudstjenesten i kirken.
Da gudstjenesten var færdig, mødtes vi alle i sognegården til frokost og fællessang 🍂
Tak til vores kirketjenere/gravere for den smukkeste høstpynt 🍁

Mørke kirke inviterer hele familien til HØSTGUDSTJENESTE/BØRNEKREA & FROKOST I SOGNEGÅRDEN

Søndag den 25. September 2022 10:30-12:30

Tilmelding til sognepræst Sofia.
Sms: 51527446 eller mail: sld@km.dk.
Senest 18.september 2022

En hyggelig formiddag med tema om høsttiden og naturens gaver.

Fælles opstart i kirken, hvorefter børn og småbørnsforældre går over i Sognegårdens lade, ifølge med kirke- og kulturmedarbejder Ninna. Her vil vi synge sange om høsttidens frugter og grøntsager, og du kan lave din egen t-shirt med æble- og kartoffeltryk Samtidig fortsætter høstgudstjenesten på traditionel vis i kirken med sognepræst Sofia Afslutning med frokost for alle deltagere i Sognegården.

Arrangementet er gratis, men man er meget velkommen til at støtte vores menighedspleje (som blandt andet går til julehjælp til Mørke Pastorat) – via mobile pay: 699549

Babysalmesang for babyer og deres forældre i Mørke og omegn
Starter tirsdag den 6. september i Mørke Kirke, kl. 10.00

Vi starter i kirken, kl. 10.30, med en gudstjeneste, hvorefter vi går i sognegården og spiser smørbrød sammen.

 

Tilmelding senest fredag den 1. juli: ring eller sms: 51 52 74 46

Pinsegudstjeneste i Mørke kirke: søndag den 5. juni, kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kirkekaffe og kage!

Kirke- og kulturmedarbejder i Mørke, Ådalen, Lime og Hvilsager sogn.

I de fire sogne på Djursland – Mørke, Ådalskirkerne, Lime og Hvilsager, er der fra 1. juni blevet ansat en kirke- og kulturmedarbejder. Det bliver den første kirke- og kulturmedarbejder, der er tilknyttet i disse områder, og det er begyndelsen på et øget samarbejde imellem de fire kirker, som vi i Mørke kirke glæder os til at være en del af. Til at varetage stillingen har vi ansat Ninna Søndergaard. Hun arbejder i forvejen som kirkesanger ved Mørke kirke og i Ådalskirkerne, samt er bosat i Mørke med hendes to børn.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal arbejde med mange forskellige aktiviteter i kirken. En af opgaverne bliver blandt andet at skabe nye kontakter, og dermed udvikle kirkens netværk af eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med præsterne, skal kirke- og kulturmedarbejderen også løse opgaver i forbindelse med undervisningen af børn og unge. F.eks. babysalmesang, minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Derudover vil der også være planlægning af arrangementer for ældre, samt børne- og familiegudstjenester. Kirke- og kulturmedarbejderen får også opgaver med formidling af det kirkelige liv gennem sociale medier, hjemmeside og PR generelt.

Aftengudstjeneste i Mørke kirke: torsdag den 2. juni, kl. 19.00

I lørdags, den 30. april, blev årets konfirmander konfirmeret fra Mørke kirke.
Det var en dejlig dag, der velsignede os med solskin og glade unge mennesker.
Tak for FDF for fanen.
Tak til Ida-Marie Duus Peitersen for de fineste akvarelkort.

I Slutningen af 2021 og i starten af 2022 er der blevet ansat tre nye medarbejdere ved Mørke kirke.

Vi byder velkommen til kirkesanger Ninna Soendergaard, kirkesanger Charlotte Knygberg og gravermedarbejder Bente.

Hvis I ikke lige synes I kan genkende et ansigt eller en stemme, så er det formentlig en af vores nye medarbejdere.