Indlæg af Maria

Referat MR tirsdag 6.4.2021

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 6.4.2021 online kl 19.30 Tilstede              : Michael, Helge, Ken, Ida-Marie, Stig, Sara, Rie, Signe og Susanne Godkendelse af dagsorden Dagsordren blev godkendt Præstens orientering (Sofia)Orgel: – Hvor langt er vi i denne proces? – Det starter op i starten af sommerferien og slutter medio 2022. Sofia vil løbende holde kontakt til Jeanette.Hjemmeside: […]

Flytning af konfirmation 2021

Kære konfirmander og forældre Så gik vi ind i endnu et år hvor coronaen præger vores hverdag og liv, men også fest. For som I nok allerede har gættet og spekuleret over, så gælder det også for konfirmationernes vedkommende. Vi er fra Stiftet og provstiets side blevet anbefalet at flytte datoerne for årets konfirmationer. Det […]

Referat MR tirsdag 9.3.2021

Referat Mørke MR møde d. 9.3.2021 kl. 19:30 i Sognegården Til stede: Michael, Susanne, Helge, Ken, Rie, Sofia og Signe Afbud: Stig, Ida-Marie 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Gennem gang af regnskab 2020 ved Jean og Mette Regnskabet blev gennemgået og godkendt med følgende stempel “Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2020, […]

Referat MR tirsdag d. 9.2.2021

Referat fra MR møde tirsdag d. 9.2.21 kl 19   Online Tilstede  : Michael, Ken, Helge, Susanne, Ida-Marie, Rie, Sofia, Stig og Signe 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Næstformand: Kort info om onlinemøde næstformand har været på d.27.1 Beslutningsprotokol, SKAL underskrives af alle, også online Vi beslutter at en godkendelse af beslutningsprotokollen sker ved at […]

Referat MR tirsdag d. 19.1.21

Menighedsrådet i Mørke Sogn Tirsdag d. 19.1.21 januar 2010 kl 19.00 Holdes virtuelt pga. corona Tilstede online : Michael, Susanne, Helge, Ken, Ida, Rie, Sofia, Stig og Signe Afbud : 1. Godkendelse af dagsorden Alle godkendte dagsorden 2. Siden sidst Aflyste jule og Nytårsgudstjenester pga corona Provster og biskopper har skrevet ud og beklager situationen […]

,

Julehjælp 2020

Julehjælp 2020 Download nedenstående seddel ved at klikke direkte på den, eller klik her. Husk at du kan støtte julehjælpen på menighedsplejens mobilepay 75451  

,

Juletræet tændes i Mørke

Søndag d. 30. nov. skal det store juletræ på stationen tændes med alle de traditioner, der efterhånden hører til: 14.00: Jule-familiegudstjeneste i Mørke kirke ca. 14.45: Tamburkorpset guider os gennem byen til tonerne af dejlig julemusik. Vi begynder fra kirkens parkeringsplads 15.15: Det store juletræ tændes på stationen 15.30: Julehygge med gløgg, æbleskiver og besøg […]

En formand siger tak

En formand siger tak Indeværende periode er ved at være slut for det siddende menighedsråd. To medlemmer genopstillede og blev valgt ind igen. Fire nye er kommet til. Jeg selv takker af for denne gang, og jeg vil undlade at nævne navne af frygt for at glemme nogen, men blot sige et dybtfølt tak til […]

Alle Helgene 2020

Alle Helgen 1. November Coronasituationen gør at vi nu afprøver muligheden for tilmelding hvis du vil være sikker på en plads i kirken. Se mere i kalenderen. Når der er tilmelding kan du ringe på 24278959 eller skrive på email moerkekirkegaard@gmail.com eller bestille online på Plads i Kirken.