Beslutningsprotokol fra de månedlige ordinære MR møder.

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-12-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, husmor; Signe Kyndesen, graver; Stig Malmose

Afbud: Formanden; Michael Erlang-Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  Corona pas – Hvordan gøres dette?
  Beslutning:  Regelmæssig visning af corona pas til kontaktpersonHenvendelse om mulighed for køb af arealet ved siden af kirken.
  Beslutning: Punktet udskydes til MR møde 1. tirsdag i februar 2022.

  Aktivitetsudvalg; generelle arrangementer: 
  Hvad gør vi for eksempel, når Signe ikke er til stede?Beslutning: Finde en regulær afløser for Signe der kan træde til når hun aflyser.

  Årshjulet med aktiviteter vi kan afholde i forhold til mandskab skal tidlig ud til MR ordinære medlemmer så de kan sætte X i kalenderen og dermed have en
  chance for at deltage.

  Vi planlægger en artikel i 8544 om at vi søger frivillige til aktivitetsudvalget.

   

 3. Orientering fra:

Kirkeværge:

Er der noget vi skal følge op på fra sidst?
Beslutning: Siden sidst punktet skal være et opfølgnings punk i starten af dagsorden.

 

 

Næste møde er den 01-02-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 2-11-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen,, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  MobilePay kontoen er oppe at køre igen
 3. Orientering fra:

Kasser:

– Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2021
Beslutning: Kvartalsrapporten blev behandlet og godkendt.

 

Godkendelse af budget.  Formål og Endelig opgørelse
Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 01-11-2021 kl. 11:53

 

Kirkeværge:

– Visionsarbejdet: vi skal have fundet en dato i det nye år, hvor vi kan mødes og gennemgå VA: 

Beslutningspunkt:  Der bliver fundet en dato i januar eller februar 2022.

 

Præst:

Lektiehjælp:
Beslutningspunkt: Der er opbakning i menighedsrådet om at arbejde på at lave noget lektiehjælp.

 

Næste møde er den 07-12-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 5-10-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen., Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Siden sidst:

   Høstfesten gik godt og der var et fint fremmøde.

  3. rientering fra

   Formanden:

      Beslutning om brug at sognegårdens lokaler til sammenkomster:

        Forslag til vedtagelse: Kan Sognegården lejes til privat sammenkomst i forbindelse med kirkelig handling såsom begravelse?

        Beslutning: Der er besluttet at Sognegården kan ikke benyttes til private arrangementer.

    Præst:

       Børnekulturnat:

        D. 12. nov. Sofia og Rie deltager.

       Ændring af tidspunkt for gudstjeneste:

        Det er besluttet at kirketiden ændres, Højmesse: fra 11:00 til 10:30. Aften fra 19:30 til 19:00. Det træder i kræft d. 2. januar 2022.   

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

    

         Kasseren: 

            Revisionsprotokollat og påtegning af 2020 regnskabet
            Beslutning: Godkendt

            Udkast endeligt budget 2022
             Beslutning: Godkendt

             Vi skal have en generel snak om budgetterne og hvordan de fungere

   Næste møde er den 02-11-2021 kl. 19:30 i Sognegården

    

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-9-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Præsten:

        Høstfest

        Morten, Sofia, Rie, Stig   kommer og  pynter kirken lørdag d. 25/9-2021 kl. 15:00

       Ken, Susanne,  kommer og serverer over i sognegården til frokost

        Sofia, Michael kommer og hjælper løbende.

        KK-medarbejder:

        Sofia opdaterer på de info møder som Michael, Ida-Marie, Rie, Helge og Sofia har været til

        Der er lavet opslag til at søge KK-medarbejder i samarbejde med Ådalen og Hvilsager/Lime

         menighedsråd.

        Julekoncert:

        Vedr. arrangement af julekoncert er der besluttet at aktivitetsgruppen går videre med det.

       Menighedspleje og arrangementer:

        Vedr. indsamling af penge til menighedspleje og arrangementer er der besluttet at det bliver

        tager op på et separat punkt på næste møde.

   b. Kirkeværge:

       Ekstra hjælp på kirkegården:

        Stig og Ken undersøger tilbud fra Syddjurs kommune vedr. arbejdskraft.

       Administration af nemid:

        Det er besluttet at Helge og Ida-Marie skal være admin. på det.    

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

   c. Kasseren:

       De vedhæftede vedtægter blev godkendt

       Den vedhæftede kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 blev godkendt og underskrevet.

   Næste møde er den 05-10-2021 kl. 19:30 i Sognegården

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 3-8-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 

 1.  
  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2.  

   Siden sidst

   Michael har været til skole-kirke møde, og han har opdateret os omkring det.

 

Næste møde er den 07-09-2021 kl. 19:30

Beslutningsprotokol fra  Mørke Kirke menighedsråd

Dagsorden den 01-06-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud : Graver: Stig Malmose

 

 • Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 • Siden sidst

Pilgrimsvandring blev afholdt og var en succes

Mai-britt gravermedhjælper har jubilæum 1-6-2021 20 år, Menighedsrådet har givet en gave.
Hjemmesiden er oppe at køre.

 

 • Orientering fra

Formanden

Visionsarbejde for Mørke kirke – der vil blive et møde i september, hvor vi arbejder med

visionerne.

Beslutning: Vi afholder 1. møde til september og begynder at tage det i bidder og arbejder videre

med de versioner som det forrige menighedsråd startede på.

 

Præsten:

Orientering: Konfirmander – fotograf:

Er det Michael formand, der sørger for at fotografen til årets konfirmander ved, hvornår og hvor

Fotografen skal stille op den 13. juni?

Beslutning: Fotografen ved besked 

Orientering: Frokostklub:

Onsdag den 7. juli holder vi gudstjeneste med efterfølgende frokost klub ved Mørke Kirke.  

 

Orientering (måske beslutning): Kirke Kulturmedarbejder:

Torsdag den 10. juni er der KK-møde i Rosenholm zonen, hvor Benedikte – provst også kommer.

MR deltager:  Michael, Helge, Ida-Marie, Sofia og Rie

 

Studietur og personalefest:

Beslutning: Lave bus-studietur til Hedensted kirke og efterfølgende Horsens Fængsel-museum

og for menighedsrådet og personale en lørdag i oktober.

 

Kasser:

Budget for 2022 godkendt på dette MR møde.

Budgettet er tidligere udsendt til jer alle.

Godkendelse: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr 15083719, Budget 2022, Bidrag budget

afleveret 31-05-2021

 

Vi har fået en bekræftelse hjem på den ekstra bevilling vi skal søge på orgelbyggeriet.

 

Kirkeværge:

Karsten V. Pedersen er blevet valgt som murer til mindre opgaver

 

Næste møde er den 03-08-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 4-5-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou,, Graver; Stig Malmose

Afbud: Husmoder; Signe Kyndesen

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 2. Siden sidst.

  Den nye hjemmeside forventer vi går live om ca. 14 dage.

 3. Orientering fra præsten

  Nr. 1. Siden sidste møde har vi haft kontakt til lydfolket og snakket om lyd inde i kirken. De har  sendt et tilbud og vi skal beslutte om vi kan godkende det eller om vi ønsker at indhente tilbud  fra andre.
  Beslutning:  Vi indhenter et nyt tilbud fra anden virksomhed, og så indsender vi en ansøgning til provstiudvalget.Nr. 2.Jeanette kommer forbi vores MR-møde kl. 19.30, hun har en vigtig opdatering vedrørende orgel-projektet der tager omk. 15-20 minutter.
  Beslutning: Tilbuddet er steget med en merpris på 35.000. Jeanette kontakter den orgel kyndige for at høre hvad stigningen på de 35.000  skyldes, og så søger vi stiftet om de ekstra penge.

  Nr. 3. I forhold til fotografering af konfirmanderne kan jeg orientere om at vi gør som sidste år, at de ikke må under ceremonien, men efter og der bliver taget et fælles foto med mig uden for kirken.
  Beslutning: Menighedsrådet giver konfirmanderne deres fællesbillede og Klaus tager billedet.

  Nr. 4. Vi har brug for 2 grill til pilgrimsvandringer hvem kan komme med nogen?
  Beslutning: Kirken ejer 2 grill, og pilgrimsvandringen gennemføres som planlagt.

  Nr. 5. Vi skal have lavet en brainstorming om hvor vi kunne tænke os at tage på studietur og
  hvornår vi skal holde vores personalefest.
  Beslutning: Helge skal høre hvad vi har af budget, og så tager vi den på næste møde.

  Orientering ved kasseren

  Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 1. kvt. 2021
  se vedhæftet bilag
  Beslutning: Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2021 blev godkendt

 4. Evt.

  Hvad skal og må sognegården bruges til.
  Beslutning: Det bliver taget med i visionsarbejdet.

Næste møde er den 01-06-2021 kl. 19:30

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 6.4.2021 online kl 19.30

Tilstede              : Michael, Helge, Ken, Ida-Marie, Stig, Sara, Rie, Signe og Susanne

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordren blev godkendt
 2. Præstens orientering (Sofia)Orgel:
  – Hvor langt er vi i denne proces? – Det starter op i starten af sommerferien og slutter medio 2022. Sofia vil løbende holde kontakt til Jeanette.Hjemmeside:
  – Rasmus S, der laver Mørke Kirkes nye hjemmeside, vil give os et kursus i, hvordan man bruger den – bl.a. Hvordan man sætter billeder ind, da det vist ikke bare lige er så simpelt.
  Her tænker jeg det er relevant for: Michael, Rie, Stig og Sofia, da det nok mest er os, der kommer til at skrive noget inde på den.
  Vi er enige om at det er en god ide, og Sofia sende en mail til Rasmus med dato så vi kan vælge hvilken søndag det skal være.Årshjul:
  – Hvad vi ved aktivitetsudvalget har talt om (bilag vedhæftet) – Rie´s nye skema kommer med på næste møde.Pinse:
  – Pilgrimsvandring: Vi starter ved Mørke Kirke og bevæger os et sted hen, hvor der så vil være en læsning, salme, nadver og velsignelse.
  Her tænkte vi ved aktivitetsudvalget at vi så kunne gå tilbage til sognegården, hvor der vil være pølser og brød – og evt. kunne FDF komme med bålfade, så der kunne laves snobrød…
  Vi beslutter at menighedsrådet sponsorer pølser og brød

 

 1. Kirkepersonalets orientering (Stig)
  1. Skal vi undersøge mulighed for forbedring af lyd i og uden for kirken
   Har pt kun et sæt højtaler i kirken og et nyt og bedre ville kunne højne niveauet og kvaliteten.
   Skal vi undersøge hvad det vil koste og ønsker vi at få formidlet lyd uden for kirken?
   Der er besluttet at undersøge prisen for at få lyden opdateret indendørs og evt. udendørs
  1. Brug af lokalerne i sognegården, hvordan bookes det til samtaler, møder m.v?
   Der er besluttet at vi skal have det op på et møde, så vi kan få en struktur på hvem og hvad lokalet kan lånes ud til.

 

 1. Kontaktpersons orientering (Ida Marie)
  Menighedsrådet vil gerne takke præsten og kirkepersonalet for det gode arbejde de har lavet i påsken.

 

 

Referat Mørke MR møde d. 9.3.2021 kl. 19:30 i Sognegården

Til stede: Michael, Susanne, Helge, Ken, Rie, Sofia og Signe
Afbud: Stig, Ida-Marie

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Gennem gang af regnskab 2020 ved Jean og Mette
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med følgende stempel “Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2020, afleveret d. 09.03.2021 20:31”

3. Valg af skolekirke repræsentant
Michael har sagt ja til at være repræsentant i skole/kirkeudvalget.

4. Evt.
Vi undersøger hvilket behov vi har for printer.

Referat fra MR møde tirsdag d. 9.2.21 kl 19   Online
Tilstede  : Michael, Ken, Helge, Susanne, Ida-Marie, Rie, Sofia, Stig og Signe

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Næstformand:
Kort info om onlinemøde næstformand har været på d.27.1
Beslutningsprotokol, SKAL underskrives af alle, også online
Vi beslutter at en godkendelse af beslutningsprotokollen sker ved at alle medlemmer sender en mail til Rie.

3. Kassererens orientering:
Vedtagelse af vedtægter for kirkekassen i Mørke sogn (bilag 1) ( Helge)

Vi har besluttet at vi kan anvende de vedtægter som menighedsrådsforeningen foreslår.

4. Præstens orientering :
Menighedsplejen – står vi selv for så vi må hjælpe hinanden med at sprede budskabet om at vi har den til julehjælp, hjemløse og konfirmander.

5. Sekretærs orientering:
5.1 Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger støtte til udvikling og produktion af årets støtteforeningsprojekt – se bilag 1
Vi har besluttet at vi ikke skal støtte

5.2 Vi skal have en som vil være med  i Zonesamarbejdsudvalget
Hvem melder sig til denne opgave? Ingen
Vi har besluttet at Rie kontakter Jeanette for mere viden omkring opgaven.(Rie )

5.3 Vi skal have en som vil være med i Skolekirkeudvalget
Hvem melder sig til denne opgave? Ingen
Vi har besluttet at Rie kontakter Jeanette for mere viden omkring opgaven.

5.4 Udvidelse af oplysninger om Gudstjenester på kirkens kalender på hjemmesiden:
Vil der være stemning for at skrive på kirkens kalender der er på hjemmesiden, at der er Gudstjeneste i Ådal Kirken når der ikke er nogen Gudstjeneste i Mørke Kirke og når der slet ikke er noget i begge kirker samtidig kan skrive intet møde?
Vi har besluttet at det skal ske fra marts 2021.

5.5 Indkomne tilbud til opdatering af hjemmesiden, hvilket tilbud accepterer vi?

 • Tilbud fra DKMse bilag 2 side 1   (Rie)
  Tilbud fra WEBPEDEL.DKse bilag 2 side 2
  Tilbud fra Scharling-toft.dkse bilag 2 side 3

Vi beslutter at det er scharling-toft.dk der skal opdatere hjemmesiden.

6. Kontaktpersonen orientering:
Der arbejdes med sikkerhed og kemisk APV