Beslutningsprotokol fra de månedlige ordinære MR møder.

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 6.4.2021 online kl 19.30

Tilstede              : Michael, Helge, Ken, Ida-Marie, Stig, Sara, Rie, Signe og Susanne

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordren blev godkendt
 2. Præstens orientering (Sofia)Orgel:
  – Hvor langt er vi i denne proces? – Det starter op i starten af sommerferien og slutter medio 2022. Sofia vil løbende holde kontakt til Jeanette.Hjemmeside:
  – Rasmus S, der laver Mørke Kirkes nye hjemmeside, vil give os et kursus i, hvordan man bruger den – bl.a. Hvordan man sætter billeder ind, da det vist ikke bare lige er så simpelt.
  Her tænker jeg det er relevant for: Michael, Rie, Stig og Sofia, da det nok mest er os, der kommer til at skrive noget inde på den.
  Vi er enige om at det er en god ide, og Sofia sende en mail til Rasmus med dato så vi kan vælge hvilken søndag det skal være.Årshjul:
  – Hvad vi ved aktivitetsudvalget har talt om (bilag vedhæftet) – Rie´s nye skema kommer med på næste møde.Pinse:
  – Pilgrimsvandring: Vi starter ved Mørke Kirke og bevæger os et sted hen, hvor der så vil være en læsning, salme, nadver og velsignelse.
  Her tænkte vi ved aktivitetsudvalget at vi så kunne gå tilbage til sognegården, hvor der vil være pølser og brød – og evt. kunne FDF komme med bålfade, så der kunne laves snobrød…
  Vi beslutter at menighedsrådet sponsorer pølser og brød

 

 1. Kirkepersonalets orientering (Stig)
  1. Skal vi undersøge mulighed for forbedring af lyd i og uden for kirken
   Har pt kun et sæt højtaler i kirken og et nyt og bedre ville kunne højne niveauet og kvaliteten.
   Skal vi undersøge hvad det vil koste og ønsker vi at få formidlet lyd uden for kirken?
   Der er besluttet at undersøge prisen for at få lyden opdateret indendørs og evt. udendørs
  1. Brug af lokalerne i sognegården, hvordan bookes det til samtaler, møder m.v?
   Der er besluttet at vi skal have det op på et møde, så vi kan få en struktur på hvem og hvad lokalet kan lånes ud til.

 

 1. Kontaktpersons orientering (Ida Marie)
  Menighedsrådet vil gerne takke præsten og kirkepersonalet for det gode arbejde de har lavet i påsken.

 

 

Referat Mørke MR møde d. 9.3.2021 kl. 19:30 i Sognegården

Til stede: Michael, Susanne, Helge, Ken, Rie, Sofia og Signe
Afbud: Stig, Ida-Marie

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Gennem gang af regnskab 2020 ved Jean og Mette
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med følgende stempel “Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2020, afleveret d. 09.03.2021 20:31”

3. Valg af skolekirke repræsentant
Michael har sagt ja til at være repræsentant i skole/kirkeudvalget.

4. Evt.
Vi undersøger hvilket behov vi har for printer.

Referat fra MR møde tirsdag d. 9.2.21 kl 19   Online
Tilstede  : Michael, Ken, Helge, Susanne, Ida-Marie, Rie, Sofia, Stig og Signe

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Næstformand:
Kort info om onlinemøde næstformand har været på d.27.1
Beslutningsprotokol, SKAL underskrives af alle, også online
Vi beslutter at en godkendelse af beslutningsprotokollen sker ved at alle medlemmer sender en mail til Rie.

3. Kassererens orientering:
Vedtagelse af vedtægter for kirkekassen i Mørke sogn (bilag 1) ( Helge)

Vi har besluttet at vi kan anvende de vedtægter som menighedsrådsforeningen foreslår.

4. Præstens orientering :
Menighedsplejen – står vi selv for så vi må hjælpe hinanden med at sprede budskabet om at vi har den til julehjælp, hjemløse og konfirmander.

5. Sekretærs orientering:
5.1 Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger støtte til udvikling og produktion af årets støtteforeningsprojekt – se bilag 1
Vi har besluttet at vi ikke skal støtte

5.2 Vi skal have en som vil være med  i Zonesamarbejdsudvalget
Hvem melder sig til denne opgave? Ingen
Vi har besluttet at Rie kontakter Jeanette for mere viden omkring opgaven.(Rie )

5.3 Vi skal have en som vil være med i Skolekirkeudvalget
Hvem melder sig til denne opgave? Ingen
Vi har besluttet at Rie kontakter Jeanette for mere viden omkring opgaven.

5.4 Udvidelse af oplysninger om Gudstjenester på kirkens kalender på hjemmesiden:
Vil der være stemning for at skrive på kirkens kalender der er på hjemmesiden, at der er Gudstjeneste i Ådal Kirken når der ikke er nogen Gudstjeneste i Mørke Kirke og når der slet ikke er noget i begge kirker samtidig kan skrive intet møde?
Vi har besluttet at det skal ske fra marts 2021.

5.5 Indkomne tilbud til opdatering af hjemmesiden, hvilket tilbud accepterer vi?

 • Tilbud fra DKMse bilag 2 side 1   (Rie)
  Tilbud fra WEBPEDEL.DKse bilag 2 side 2
  Tilbud fra Scharling-toft.dkse bilag 2 side 3

Vi beslutter at det er scharling-toft.dk der skal opdatere hjemmesiden.

6. Kontaktpersonen orientering:
Der arbejdes med sikkerhed og kemisk APV

Menighedsrådet i Mørke Sogn

Tirsdag d. 19.1.21 januar 2010 kl 19.00 Holdes virtuelt pga. corona
Tilstede online : Michael, Susanne, Helge, Ken, Ida, Rie, Sofia, Stig og Signe
Afbud :

1. Godkendelse af dagsorden
Alle godkendte dagsorden


2. Siden sidst
Aflyste jule og Nytårsgudstjenester pga corona
Provster og biskopper har skrevet ud og beklager situationen og meldt tilbage at det ikke var i
orden.

Nye menighedsmedlemmer har været på kursus,
Efterfølgende kurser aflyst , så der er lidt vej endnu indtil alle nye menighedsrådsmedlemmer er
færdiguddannet.


3. Kommunikation
Metakommunikation – form på afvikling af MR-møder, betyder hvordan vi taler til hinanden og hvordan vi holder disse møder, så får vi en
forventningsafstemning , tidliger medlemmer i MR kan komme med jeres råd og sige hvad I mener
der har været godt før.

Synes tidliger medlemmer at der er noget der skal ændres eller køre videre?
Ja, længden af møder skal være mere strømlinet.

Kommunikation blandt MR medlemmer mellem møder:
Vi ringe eller sende en mail rundt hvis der er noget der skal afgøres hurtigt før næste møde.
Kommunikation på hjemmeside, 8544, Facebook side, Hjemmesiden, Adresse Avisen
Præsten står for at skrive i 8544 og Adresse Avisen, Facebook side
Sekretæren har ansvar for hjemmesiden
MR medlemmer deltager ikke i debatter på Facebook siden.


4. DAP
Hvem læser beskeder på DAP og e-boks?
Det er sekretæren som skal holde øje og sende mails videre til retmæssige personer
Skal alle mails sorteres i mapper? (Rie)
ja og det står frit for sekretæren at ændre strukturen hvis det er nødvendigt.

5. Visioner
De forskellige visioner der er lagt for 5 - 10 - 25 år skal vi finde en dag hvor vi se på det vi tidligere har
været i gang med og læse op på det igen. Der er en køreplan vi skal bare i gang med at udføre den.

6. Præstens orientering
Der skal laves en plan b om konfirmation - tager en snak med Stig i maj og 2 datoer derefter.

Fastelavn:
Der bliver noget fastelavn som vi kender det, kun en højmesse.
Mødedag evt. laves med skiftedag
Vi holder møde den 1. tirsdag kl. 20:00 fra marts 2021

Kirkeværgens orientering (Ken):
Hvis der bliver fundet pigsten under cementer i Graver værksted i en vis mængde er de fredet - men
vi søger dispensation om at flytte dem 20 cm.

Henvendelse fra Spildevand/ Syddjurs kommune:
Om den nye toiletbygning (se bilag 1)
Der har ikke været styr på tilslutnings afgifter, så rådgiver snakker med stifter og lige så snart er styr
på det, skal Ken have en bevilling fra provstiet alt efter løsningen
Kirkedør til våbenhuset er lavet som hoveddøren, der afventes en godkendelse på at det er blevet
lavet.

7. Sociale medier
Hvordan går det med vores fb- grupper, er den ene slettet
Der arbejdes stadigvæk på sagen

Foto af MG på Sogn.dk? (Rie)
Sende et foto til sekretæren, så fremsendes alle foto til stiftet på engang.

Hjemmesiden kan blive bedre, indhentet tilbud (Rie)
Der udsender et udbuds materiale til alle i MR, så alle har mulighed for at komme med deres mening
inden det bliver sendt ud.

Tilmelding til mailisten – skal det evt ændres til nyhedsbrev? (Rie)
Ja - det må det gerne.

Overtagelse af domænet, tidl. præst Maria står pt som ejer: (Rie)
Det tager sekretæren sig af.

8. Kassererens orientering: ( Helge)
Nye instrukser til bilag og vedtægter skal gennemgås på næste menighedsråds møde.
Vi er blevet bevilliget 4000,00 fra en Corona pule.
Regnskab skal afsluttes d. 29/1-2021 så alle bilag skal være indsendt den dag, det snakker Ken og
Helge med regnskabs kontoret om d. 27/1-2021.

9. Orientering fra kirkens personale
Medarbejderrepræsentantens rolle og funktion i MR (se bilag 2)
her er det Graveren som er med.
Hvis nogen har spørgsmål det bilag 2, så kontakt graveren.

10. Eventuelt
Aktivitetsmøde - der er aftalt et online møde.
Signe foreslår en rundtur når det er muligt.