De tidlige kristne samfund blev ofte udsat for forfølgelse, og derfor måtte de vælge et symbol, som ikke vakte for meget opmærksomhed, som kendetegn over for hinanden. Valget faldt på fisken, der kunne dannes af to buede linjer, som mødes i den ene ende og krydser den i den anden. Men tegningens enkelthed var ikke den eneste grund til symbolet.

Det oldgræske ord for fisk er ichtys, der består af bogstaverne iota, chi, theta, ypsilon og sigma. Det er også begyndelsesbogstaverne i den græske sætning Iésous Christos Theou Uios Sótér: Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.

Fisk er et vigtigt element i evangelierne, for eksempel i historien om Jesus, der bespiser en menneskemængde med to fisk og fem brød (findes både i Matthæus- Lukas og Johannesevangeliet.

I Det Gamle Testamente spiller fisk en hovedrolle i historien om Jonas. Da han bliver kastet i havet:
”Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug i tre dage og tre nætter.”
(Jonas’ Bog 2,1).

 Både Markus- og Matthæusevangeliet fortæller om Simon og Andreas, der er fiskere og er ved at kaste nettet i vandet. Da Jesus ser dem, siger han: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” (Matthæusevangeliet 4,19)

 Fisken blev brugt af de tidlige kristne samfund som tegn til andre kristne, fordi det – i modsætning til korset – ikke trak uønsket opmærksomhed.
En af de mest kendte historier om fisken som symbol, er at kristne i Romerriget brugte den som tegn til hinanden, når de mødtes. Hvis en kristen var i tvivl om, hvilken religion en anden person tilhørte, tegnede han eller hun den ene streg fra fisken. Hvis personen så færdiggjorde tegningen ved at tegne den anden streg, vidste de, at de begge var kristne.

I dag ses fisken som mærkat på biler, hvor man oftest ser fisk dannet af to linjer og nogle gang med et kors som øje.

 

 

 

er en pilgrimssalme – oprindeligt en keltisk bortsendelsessalme.

I nyere tid er der tilføjet tre vers (2-4) af præsten og salmedigteren Holger Lissner.

Ofte når vi synger salmer, så handler de om velsignelse og prisning af- og til Gud. Men ”Må din vej gå dig i møde” handler om velsignelse og prisning af dit medmenneske – og hvor er det smukke ord at få med på vejen..

Vil du gerne høre sangen klik her

Der findes mange gode ordsprog, som kan give et smil med på vejen – nogle af dem kan måske endda virke guidende.

Nogle gange kan det godt føles, som om hele verden er imod en, og man famler rundt på bunden af nederlagenes hav.
Mon ikke vi ale har været der, og der kun én ting at sige:
Livet handler ikke om at vente på, at uvejret driver over, men om at lære at danse i regnen.
Og så huske lige: Den største bedrift er ikke aldrig at falde, men at rejse sig efter hvert fald.

 

 

 

Sofia Levring Dimitriou, præst i Mørke kirke skriver månedlige indlæg