Et klik til -> Præst & graverKirkegårdenMenighedsrådet — Sognegården — Kirken — MaillisteKirkenValg


 

Årlige fastelavnsgudstjeneste aflyst

Grundet Corona restriktionerne er vi desværre nødt til at aflyse den årlige fastelavnsgudstjeneste – og den efterfølgende tøndeslagning ved Mørke Kirke!

Vi håber I alle har det godt og passer på jer selv.

Og husk, der findes lys i Mørke 🕯


Kære konfirmander og forældre

Så gik vi ind i endnu et år hvor coronaen præger vores hverdag og liv, men også fest.

For som I nok allerede har gættet og spekuleret over, så gælder det også for konfirmationernes vedkommende.

Vi er fra Stiftet og provstiets side blevet anbefalet at flytte datoerne for årets konfirmationer. Det skyldes at man ikke mener, at det er realistisk, at corona-situationen har ændret sig så markant, at vi allerede i starten af maj kan holde festlige konfirmationsgudstjenester med mange gæster i kirkerne – eller at I kan holde de konfirmationsfester, I har glædet jer til.

Derfor flytter vi allerede nu konfirmationerne, så I har god tid til at ændre planer til festen og fortsat glæde jer til dagen. For en stor dag bliver det, uanset hvilke restriktioner Covid-19 påbyder os.

Konfirmationerne flyttes til:

Søndag d 13. juni i Mørke Kirke

Da vi formentlig i juni stadig vil være underlagt et forsamlingsforbud, er jeg ved at finde ud af, hvordan den bedste løsning vil være i forhold til pladsen i kirken – derfor kan jeg endnu ikke svare på, hvad det præcise klokkeslæt er, men I får det at vide snarest muligt.

 

Venlig hilsen

Sofia Levring Dimitriou
sogne- og hospicepræst
Mørke pastorat
Telefon: 51527446
Mail: sld@km.dk


Gudstjeneste nyt!!

Sundhedsstyrelsen har meldt ud at det er forsvarligt for kirkerne at holde gudstjenester.
På søndag den 10. januar vil der derfor blive holdt gudstjeneste i Mørke Kirke, kl. 11.00


Vi, ved Mørke Kirke, gør alt hvad vi kan for at passe på jer – os, så vi kan gå til gudstjeneste på en forsvarlig og sikker måde!


Gudstjenesten tager form som andagt og er altså kortere (og mere anderledes) end normalt. Desuden vil der ingen korsvar være.


Vi må ikke synge fællessang, men vores kirkesanger, med den skønneste stemme, synger for os – og imens kan vi jo bare sidde lige så stille og nyde det.

 


Aflysning af arrangementer

Strikkeklubben og litteratur klub er aflyst på grund af Corona restriktioner


Aflysning af julegudstjenester i Mørke Kirke

Gudstjenesterne – herunder julegudstjenesterne i Mørke Kirke er aflyst frem til og med d. 3. januar 2021 på grund af Coronasituationen.


Generalforsamling i DSUK i Aarhus stift

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

Danske Sømands- og Udlandskirker er en organisation, som betjener danskere uden for Danmarks grænser, dvs. emigranter, søfolk, danskere, som i forbindelse med deres arbejde eller uddannelse opholder sig i kortere eller længere tid i udlandet, unge mennesker, som i en periode rejser rundt i verden o.a.

Man regner med, at der er tale om ca. en kvart million danskere. Bortset fra emigranterne vender de fleste før eller siden tilbage til Danmark, og DSUK-kirkerne er dermed med til at vedligeholde disse menneskers forbindelse til den danske folkekirke og i mange tilfælde også at yde andre former for hjælp under deres ophold uden for Danmark.

De fleste af de danske kirker i udlandet er stort set selvfinansierende, og organisationen modtager et tilskud fra Kirkeministeriet, men pengene slår ikke helt til. Der er behov for yderligere støtte. Det kan ske i form af private bidrag, men desuden kan DSUK som den eneste kirkelig organisation modtage støtte fra menighedsrådene.

Hjemmearbejdet i DSUK er organiseret i stiftskredse, hvis hovedopgaver er at oplyse om organisationens arbejde og være med til at skaffe midler til organisationens drift.

DSUK i Aarhus stift holder generalforsamling søndag den 21. marts 2021 i Skt. Johannes kirke.
Der er gudstjeneste ved sognepræst Leise Christensen, som er medlem af stiftsbestyrelsen, kl. 10.30.

Derefter serveres der en beskeden frokost i Johannesgården, og så er der ordinær generalforsamling, herunder en orientering om DSUK’s arbejde.

Alle er hjertelig velkomne til at deltage i det, de har lyst og tid til, dog beder vi om tilmelding fra dem, der ønsker at deltage i frokosten.

Der vil blive udsendt en ordinær indkaldelse til generalforsamlingen med oplysning om, hvordan man tilmelder sig frokosten, i begyndelsen af februar.

 

På stiftsbestyrelsens vegne

Gunnar Kasper Hansen

 


Så er julen startet – se denne skønne video hvor Ane på 4 fortæller juleevangeliet.


Julehjælp 2020

Download nedenstående seddel ved at klikke direkte på den, eller klik her. Husk at du kan støtte julehjælpen på menighedsplejens mobilepay 75451


Det nye hold

Det nye menighedsråd for Mørke sogn har nu konstitueret sig. Held og lykke til det nye hold!

Formand: Michael Erlang-Nielsen m.erlangnielsen@gmail.com 61697584

Næstformand: Susanne Juhl Magnussen susannejm123@gmail.com 22917060

Sekretær: Else-Marie Balch Sørensen (Rie) tilrie@gmail.com 60872772

Kasserer: Helge Randsbæk heran@km.dk 60937204

Kontaktperson: Ida-Marie Duus Peitersen duuspeitersen@mail.dk 30333714

Kirkeværge: Ken Kjellerup Rasmussen kenkjellerup@gmail.com 29208625


Alle Helgen 1. November

Coronasituationen gør at vi nu afprøver muligheden for tilmelding hvis du vil være sikker på en plads i kirken. Se mere i kalenderen.

Når der er tilmelding kan du ringe på 24278959 eller skrive på email moerkekirkegaard@gmail.com eller bestille online på Plads i Kirken.

FDF har pyntet byen med ca. 100 græskar

En formand siger tak

Indeværende periode er ved at være slut for det siddende menighedsråd. To medlemmer genopstillede og blev valgt ind igen. Fire nye er kommet til. Jeg selv takker af for denne gang, og jeg vil undlade at nævne navne af frygt for at glemme nogen, men blot sige et dybtfølt tak til alle som har arbejdet ihærdigt i denne periode for kirkens ve og vel. Dog skal jeg huske en særlig tak for min kones overbærenhed…

Det var slet ikke meningen jeg skulle være formand for menighedsrådet i Mørke sogn. Jeg startede som næstformand og det passede mig fint, for det lå der ikke så meget arbejde i, men vores første formand trådte ud og jeg måtte derfor træde til.

Jeg kan kun sige, at jeg har gjort det så godt jeg kunne, og det har altid været et primært mål for mig at nå til enighed i alle de forskellige problemstillinger, så noget regulært arbejde kunne udføres. Uanset om det gjalt det praktiske omkring kirken eller forkyndelsen inde i kirken.

Jeg har lært utrolig meget, og ikke kun om folkekirkens administrative konstruktion og åndelige funktion, men også om min egen by fra kirkens perspektiv. I 23 år har jeg boet i det samme hus her i byen, og efter at have haft mine børn igennem dagplejere, børnehave, skole og SFO/klub, foruden MIF og FDF, og sidst men ikke mindst, fået dem døbt og konfirmeret i vores allesammens kirke, så synes jeg godt man kan sige jeg har været hele vejen rundt.

Hvor er det bare en vidunderlig by at bo i. Jeg har kun mødt søde medmennesker, som har gjort det de kunne for at alle i byen skulle føle sig velkomne og trygge. Trods forskellige synspunkter på dit og dat, så er der altid plads til en snak, over hækken, over køledisken, over gaden, over blomsterbedet, over gravstedet, over bålstedet, over cyklen, over kaffen, over postkassen, over sorgen, over glæden, over lykken og over meningen med det hele. Mørke kan noget, og det er noget vi alle skaber, sammen.

Tak.

Jesper Berggreen


Valgforsamlingen er nu (helt) afsluttet

Det er en fornøjelse at kunne fortælle at følgende dejlige mennesker er valgt ind i Mørke sogns menighedsråd for den kommende periode:

Ida-Marie Duus Peitersen
Michael Erlang-Nielsen
Ken Kjellerup Rasmussen
Helge Randsbæk
Susanne Juhl Magnussen
Else-Marie Balch Sørensen

Else-Marie (Rie) blev valgt på den ekstraordinære valgforsamling d. 6/10, og dermed er det nye menighedsråd fuldtalligt. Der blev ikke valgt nogle stedfortrædere.

Det nye råd konstituerer sig i løbet af november og tiltræder formelt 29/11.

Stort tillykke til de nye menighedsrådsmedlemmer og tak for indsatsen til alle!

Og vi skal endnu en gang beklage at der er lidt rod i tidspunkterne i “8544”. Det ER kl 18:30 på tirsdag 6/10 🙂

Beslutningsprotokol for valgforsamlingen

Orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg:
Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste efter valgforsamlingen
 15/9-2020.
Kandidatlister kan indleveres til formand Jesper Berggreen fra dagen efter valgforsamlingen: 16/9 og indtil 4 uger efter: 14/10.
 Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes den 17/11. Hvis der d. 27/10 foreligger to eller flere gyldige kandidatlister gennemføres afstemningsvalget. Kandidaterne, der blev valgt på valgforsamlingen 15/9, bliver kandidater på samme liste medmindre de ønsker at opstille på en anden liste.


Denne ugle er set på kirkens tag. Er der nogen der kan opklare hvilken slags det er?


Sofia er nu indsat som vores nye præst!

Idag, søndag d. 13. september blev Sofia formelt indsat som Mørke sogns nye præst. Stort tillykke! Vi glæder os til samarbejdet.


Valg 2020 – Sognegården 15/9 kl. 19


Adresseavisen 27/8/2020

Tak for en forrygende aften til orienteringsmødet. Tak fordi I mødte op og var med til at skabe en god stemning. Hvis du ikke var med, eller blot ikke kunne læse det med småt, så kan du hente hele præsentationen her.

Hvis du er interesseret i at stille op til det nye menighedsråd, så kontakt mig på 22735013 eller jesper@lifelike.dk

Vi ses til valgforsamlingen 15/9 kl. 19! Læs mere om menighedsrådsvalget her.


Mødet foregår i sognegården, og vi byder selvfølgelig på lidt godt at spise (under hensyntagen til corona-situationen), mens vi orienterer jer om dette meget vigtige valg som afholdes 15/9 kl. 19, hvilket på forunderlig vis falder sammen med vores dejlige nye præst Sofia’s første officelle arbejdsdag i vores kirke!

Husk at menighedsrådets arbejde har afgørende indflydelse på dit lokalsamfund. Nogle af de normerede 6 medlemmer afgår denne gang, så vi har brug for dig! Alle er velkomne! Læs mere om valget her.


Ny præst

Det er med stor fornøjelse at jeg endelig må afsløre hvem vi har valgt som ny præst her i Mørke sogn:

Sofia Levring Dimitriou.

Sofia er nyuddannet præst, hun er 31 år gammel, og har et gå-på-mod jeg sjælendt har set. Hun er velfunderet i det teologiske, og har gennem praktik som Korshærs- og arresthuspræst – og øvrigt diakonalt arbejde – allerede en solid praktisk erfaring, som hun er klar til at basere hendes fremtidig virke på her i Mørke. Desuden vil Sofia blive tilknyttet det nye børne- og ungehospice i Rønde.

Hun starter officielt som præst i Mørke sogn d. 15. september, hvor vi skal sige farvel til vores skønne vikar Sidsel. Vi håber I vil tage godt imod Sofia, og vi er selvfølgelig også rigtig glade for at hun for mulighed for at være med i den kommende valgproces. Husk orienteringsmøde 18/8, hvor Sofia får chancen for at præsentere sig selv, og selve valgforsamlingen 15/9.

Jesper Berggreen


God sommer

En stor tak skal lyde her på vegne af menighedsrådet til alle i og omkring kirken, som i det første halve år 2020 har måttet tåle mange forandringer. Ikke mindst vores konfirmander, for hvem det da heldigvis endte godt. Nu skal vi have lov at trække vejret lidt, og jeg ved at det vejr vi skal trække for manges vedkommende bliver indenfor vores egne grænser, men Danmark kan også noget!

På den anden side af sommerferien tager vi hul på et par nye og særdeles vigtige ting. Vi skal have ny præst, og vi skal afholde valg. Det bliver meget spændende!

Pas på jer selv derude 🙂


Nye åbningstider

Kirken er nu åben man-fre fra 7-15. Hvis døren er lukket, kan det være fordi der f.eks. skal være en handling den efterfølgende dag, så der kan gøres rent m.v. forud.
Der kommer en opdateret seddel på døren snarest.


Valg 2020

Der er beklageligvis sneget sig en fejl ind i det nye nummer af 8544, og da næste nummer først udkommer d. 5. september er det vigtigt at slå fast at pga. corona er orienteringmødet flyttet til d. 18. august 2020!

Læs mere om valget her.

 

Sognegården er også åben

Vi kan nu afholde litteraturklub og strikkeklub i sognegården igen. Begge dele kan afholdes under forudsætning af, at de udstukne retningslinjer selvfølgelig gælder.

Ved gudstjenester gælder det, at vi max. er 50 personer i kirken ad gangen. Alle skal fortsat holde afstand og god håndhygiejne, og er man sløj skal man blive hjemme under dynen. Gudstjenestens form og indhold kan variere.
Familie – og aftengudstjenesterne er sat i bero til efter sommerferien, da de er bygget op om at være hinanden nær med spisning og samvær. – Det kan vi ikke pt.

Kirkens aktiviteter i sognegården følger de gældende vejledninger. Der er ingen udskænkning, men medbring gerne din egen kaffe. Der er deltagerbegrænsning på max. 10 personer.

Kristi Himmelfarts Dag

En dejlig første dag i kirken efter nedlukning!


Vi byder velkommen i kirken til Kristi himmelfarts gudstjeneste 21. maj kl. 11:00 under disse foreløbige retningslinjer:

– Opslag med info om antal i kirken hænger på kirkedøren

– Der bruges salmeark

– Der markeres hvilke bænke, der må bruges, og hvor deltagere må sidde, så afstand overholdes

– Familier må sidde tæt, men alle tæller fortsat med

– Når der synges, tages der højde for ekstra afstand

– Der forefindes sprit to steder ved indgangen

– Graver og præst tæller op

– Afhængigt af antal kan yderdøren holdes åben for at skabe gennemtræk

– Ved dåb lukkes alm. menighed ud af det gamle våbenhus, og dåbsfamilie og –følge lukkes ud af det nye våbenhus

– Gudstjenesten forkortes og ændres efter behov

– Præsten hilser farvel uden for kirken for at undgå flaskehals

Vi glæder os til at se så mange af jer som der er plads til!

Sidsel

Se i øvrigt 7 gode retningslinier fra folkekirken.dk her

Genåbning af kirken

Retningslinierne for genåbning af folkekirken er endelig bekræftet! Læs hele teksten fra kirkeministeriet her. Vi vil beskrive retningslinierne i kort form her senere. Husk, retningslinier er dynamiske og tilpasses løbende.

Tidligere:

Vi ved der er mange der utålmodigt venter på hvordan Mørke kirke skal genåbnes, men vi mangler stadig nok information til at kunne give konkrete svar. D. 7. Maj hed det fra myndighederne, at vi åbner mandag 18. maj, men at vi stadig skal begrænse antallet af mennesker samlet.

Det er netop i dag 11. maj blevet oplyst at vi får konkrete retninglinier tirsdag eller onsdag.

13. maj:
Landsforeningen af menighedsråd er klar med vejledning om genåbningen af kirker og sognegårde, men har endnu ikke fået melding om fra ministeriet, hvornår retningslinjerne offentliggøres. Det er med andre ord lige op over 🙂

14. maj:
Vi havde håbet på retningslinier i dag, men ak, intet nyt. Vi håber på i morgen…

15. maj:
Det er meget beklageligt at vi endnu ikke har fået bekræftet de nye og lempligere retningslinier. Men det er som det er, og vi venter…

17. maj (kl. 23:41):
Så kom de endelig! Se øverst…


Farvel til Maria og goddag til Sidsel

D. 1. maj 2020 overtager Sidsel Hornemann midlertidigt stillingen som vores præst ved Mørke kirke. Sidsel skal være vikar for os indtil der er fundet en ny præst (se stillingsopslag her). Sidsel har senest være præstevikar i Linå fra 1. januar til 15. april 2020.

Vi byder Sidsel hjerteligt velkommen til vores dejlige menighed, og glæder os til at lære hende at kende.

Sidsel kan træffes på mail simh@km.dk og overtager Marias telefonnr 51 52 74 46.

Vi er meget kede af at sige farvel til Maria. Hun har i den grad arbejdet sig ind i hjerterne på os alle i byen. Ja, jeg vil gå så vidt og sige at hun nu er en permanent del af Mørkes sjæl. Maria starter nyt job ved Starup kirke i sønderjylland og vi ønsker hende alt muligt held og lykke med de nye opgaver.

Menighedsråd, betjening og kolleger sagde pænt farvel til Maria søndag 26/4, med de begrænsninger som coronakrisen desværre dikterede.

Marias farvel i 8544:

 


En lidt kold men hyggelig formiddag ved Mørke kirke med Susanne og Kafé Kolin

Information om Corona ifm. Kirken

26. marts kl. 11:26

Nyeste direktiver gør, at vi har ændret retningslinjer for antal deltagere til begravelser og bisættelser. Efter opmåling af kirken kan vi regne os frem til, at der kan lukkes 30 mennesker ind. Det betyder, at der max må sidde to på hver bænk og kun på hver anden. Til begravelser og bisættelser vil det være tydeligt, hvor man kan sidde og hvor der skal være ledigt. Der vil naturligvis være håndsprit til fri afbenyttelse.

Det er selvfølgelig glædeligt, at flere kan tage afsked med deres kære, men vi opfordrer stadig på det kraftigste til, at man passer på hinanden, holder afstand og bliver hjemme, hvis man har de mindste symptomer.

Ang. påsken: Påsken er aflyst i kirken, men ikke i ånden! For påske skal vi have fejret – og i år vil påsken måske endda have endnu mere bundklang i os alle. Vi skal gennem skærtorsdags afsked og frygt. Langfredags smerte, opgivenhed og død. Og heldigvis opleve morgenrøden påskedag. Det bliver naturligvis en helt, helt anden fejring – og den kreative hjerne er lagt i blød. Men hold øje med opslag i byen, på sociale medier og her – for der er noget godt og anderledes i vente!

Kirkegården: Vi er så heldige, at vores dygtige betjening på kirkegården har fået lov at genoptage arbejdet. Så nu kan granen komme væk og forårsblomsterne komme i jorden, så kirkegården er klar til at byde folk velkommen i påsken. For når man nu ikke skal til div. påskefrokoster, så kan man jo tage en gåtur på kirkegården og nyde det (forhåbentlig) gode vejr. Men husk at holde afstand 🙂

Pas på jer selv og hinanden, Maria.

 

21. marts kl. 23:18

Al ikke-nødvendigt er stadig udskudt, rykket og aflyst. Nyeste instruks fra provsten er, at der max må være 10 mennesker samlet til bisættelser/begravelser. Det kan betyde store beslutninger for dem, som  disse dage skal tage afsked med deres kære. Vi har fuld forståelse for al vrede, sorg og usikkerhed, det må bringe. Vi forsøger sammen at finde de bedste løsninger.

Årets konfirmationer er udsat til 21. juni kl. 10, hvor jeg (Maria), vil komme “hjem” og konfirmere dem.

I disse tider må vi heller ikke holde gudstjeneste, så på Facebook, kan man se en video med bøn, fadervor og to små salmevers til sidst. Jeg vil løbende lave opslag for at holde en virtuel kirke i gang.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009862369366

Pas på jer selv – og bliv inde! 🙂

 

16. marts kl. 11:33

Seneste udmelding fra provsten er, at vi kun må foretage det nødvendige i kirken – det vil sige, at vi må begrave og bisætte. Alt andet skal udsættes.

Og ved bisættelser og begravelser må vi kun samles 15-20 mennesker i kirken – og meget gerne færre.

De arbejder på en fælles udmelding ang. konfirmationerne – men alt er usikkert, da situationen hurtigt kan vende.

Pas på hinanden og jer selv – bliv hjemme om muligt og nyd at kunne se alt det tv, man lyster eller være sammen med børn og kæreste/ægtefælde 🙂

Mange hilsner Maria

12/3 kl 14:10
Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det
kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

Højmessen og andre gudstjenester aflyses.

Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. Kontakt præsten.

Begravelser gennemføres efter forholdene. Kontakt præsten.

Vielser gennemføres ud fra forholdene. Kontakt præsten.

Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen. Præsten vil holde jer orienteret.

Personlige samtaler gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge. Kontakt præsten.

Alle koncerter, foredrag, og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, aflyses.

Kirkens ansatte indretter nu deres arbejde således at de minimerer fysisk kontakt, og kun laver de ting på kirkegården der ikke bør udsættes.

12/3 kl 11:05
I disse timer arbejder provsti og stift sammen om at lave retningslinier for de kirkelige handlinger ifm. Corona virus. Vi opslår de informationer vi får her på siden.


Fastelavn!

Tak for et flot fremmøde!


Menighed med mening!

Tak for fremmødet til menighedsmødet torsdag d. 16. januar, hvor vi gennemgik kirkens og menighedsrådets arbejde i 2019 og hvad der skal ske i 2020. Læs alt om den nye kirkegårdsplan.

Husk der er i år igen menighedsrådsvalg og sæt derfor allerede nu kryds i kalender 12. maj, hvor vi vil afholde orienteringsmøde. Selve valget er 15. September.

Hvis du er interesseret i at stille op, eller kender nogen der er, så kontakt endelig mig (22735013, jesper@lifelike.dk) eller en anden fra menighedsrådet, kirkens personale, eller Maria. Jeg kommer gerne til dig og fortæller om hvad arbejdet indebærer.

Jesper Berggreen


Et sidste Godt Nytår fra formanden

Det er valgår i 2020, og jeg kan jo ligeså godt melde ud nu, at det bliver mit sidste år som formand, og medlem, af Mørke menighedsråd. Jeg har meget andet arbejde der venter, og man kan jo ikke få tid til det hele. Derfor, støt op om dit sogns menighedsråd, deltag i valgmøderne. Dit sogn har brug for dig!

Jeg rundede 50 i 2019, og det er for alvor gået op for mig, at jeg nu ved meget mindre af det store hele, end jeg nogensinde har gjort før. Det kan godt være lidt stressende at opdage at jo mere du prøver at se sammenhængen i alting, jo større bliver det selvsamme alting, og jo mindre bliver du selv.

Forestil dig at skulle pille et løg, indefra. Lag for lag bliver omfanget større, og du ved ikke om du nogensinde når til vejs ende. Du bliver mindre og mindre i forhold til opgaven, og faktisk kan selve løget være selve livet, og når sidste lag er pillet bryder lyset igennem…

De sidste par år har jeg har tænkt meget over forholdet mellem rettigheder og ansvar. En rejse til Afrika i sommer gjorde dette forhold konkret. Mennesket har ret til sit liv, men mennesket har også ansvaret for liv. Rettigheden kommer ikke af sig selv. Ansvaret er et vilkår. Rettigheden er behagelig. Ansvaret er svært. Men rettighed alene er tom. Ansvaret bærer meningen. Eller sagt på en anden måde: Hvis du samler din byrde op og bærer den op ad bakken, så mærker du livet, og det kan du dø af.

Vores liv er korte, miserable og smertefulde. Især hvis du spørger Gud til råds. Derfor skal du gøre det umulige, for at få det til at virke langt, lykkeligt og smertefrit. Det rene og lykkelige liv er en illusion. Hvis man er så heldig i ny og næ at opleve sand lykke, må man nive sig i armen for at forstå det ikke er en drøm. Smerten forsikrer dig om at du er til stede i virkeligheden. Lykken er blot en kvittering på at du har gjort noget rigtigt. Nyd den så længe den varer!

Kærligheden er mere et vilkår for liv end en følelse, alligevel kan den være smertefuld. Du ønsker jo ikke at dit 2-årige barn skal blive ved med at være uerfaren og 2-årig vel? Hvis du elsker dit barn, så ønsker du at det skal opleve rædslen ved at vokse op og finde ud af at verden er den mest uhyggelige udfordring man kan forestille sig. Er jeg pessimist? Nej, realist, og optimist. Smerten i udvikling er ikke negativ, men positiv. Vi skal holde op med at tro alting kommer af sig selv. Vi skal indse at udvikling kommer ved opofrelse.

Jeg bilder mig ind at jeg nu forstår at livet er smertefuldt af en grund, og at det er vores opgave at navigere i denne skånselsløse natur og forstå denne smerte så meget at vi kan mindske lidelse så meget som muligt for os selv og vores medmennesker. Er jeg særlig god til det? Aner det ikke. Men hvis nogen gør regnskabet op når jeg engang er død og derved måske når frem til at jeg i det mindste ikke efterlader verden værre end jeg fandt den, så kan jeg ånde lettet ud…

Jesper Berggreen, 26. december 2019


Julehjælp 2019

Der kan ansøges om Julehjælp ved Mørke kirke ved at denne seddel printes ud (eller afskrives), udfyldes og lægges i postkassen ved præstegården, Kirkevej 30.

Klik her eller på billedet for at komme til formularen.

Præsten må ikke modtage personfølsomme oplysninger på mail efter de nye persondatafordninger. Derfor skal den afleveres i postkassen. Præsten må heller ikke modtage ansøgninger og oplysninger på SMS eller over Facebook.

Ansøgers oplysninger opbevares ikke og registreres ikke noget sted. Kun præsten har adgang til ansøgningerne og behandler disse under 100 % tavshedspligt.

Julehjælpen ved Mørke kirke består som udgangspunkt i en kasse med julemad, drikkelse og knas. Der vil ikke være tobak eller alkohol i kurven.

 


Bind din egen krans

Mangler du inspiration til at få lavet julens dekorationer, måske på en helt ny måde? Eller har du bare lyst til et par timers hygge i sognegården? Så sæt kryds i kalenderen lørdag d. 23. november kl. 9:30-11:30.

Denne lørdag vil vores helt egen superdygtige blomsterbinderekspert Mai-Britt, stå til rådighed med hendes uudtømmelige viden på området.

Og så er der æbleskiver og gløgg, når vi er færdige. Det hele er ganske gratis!

Tilmelding på 51 52 74 46 eller mfra@km.dk senest d. 21/11.

Du skal selv medbringe:
Lys
Beskærersaks/havesaks
Bånd, dekoration, pynt
Fad/opsats el. lign.

Vi tilbyder:
Ler, grønt, gran, ståltråd og kogler


Ro til tro

18/9 blev første gang med Ro til tro som er aftensgudstjenester på hverdage bygget op over Selma Lagerlöf’s “Kristuslegender”, og oplevelsen var overvældende.

Alle fik en Kristuskrans i hånden og i den dæmpede belysning indfandt roen sig hurtigt. Gudstjenesten varede ca. en time som vanligt, men der var en helt ny stemning. Der var nadver og salmer. Gunnar og Vibeke leverede et fantastisk lydbillede som fik hjertet til at slå en smule langsommere. Orglet lød anderledes magtfuldt med Gunnars nænsomme og bløde spil, som i præludiet nærmest fik tiden til at gå i stå, og især da Vibeke sang og Gunnar spillede klaver midt i kirkerummet, blev oplevelsen omfavnende.

På denne baggrund trådte Maria’s smukt komponerede gudstjeneste frem lysende klar, og man hengav sig til en inderlig ro, som gav svære tanker frit lejde, så de kunne erstattes af en følelse af samhørighed og glæde ved blot at være i live.


Ny gudstjenesteplan med en masse godt

Nu er det september og det betyder at den ny gudstjenesteplan træder i kraft. Anne Sophie’s højmesser i Mørke udgår og der vil i stedet være alternative gudstjenester på andre tidspunkter af ugen med Maria, eftermiddag eller aften.

Vi starter 18/9 med Ro til tro som er aftensgudstjenester på hverdage bygget op over Selma Lagerlöf’s “Kristuslegender”, Kristuskransen, Ro til eftertanke, Nadver og salmer. De fleste salmer spilles på klaver.

Den 25/9 starter vi en ny slags børnegudstjeneste vi kalder Godnat Gud. Konceptet er simpelt: Vi spiser lækker mad, som Signe har lavet til os i sognegården kl 17:30, hvorefter vi går over i kirken. Kl ca. 18:30 dæmpes lyset i kirken og Maria vil først lede an til at synge en sang og tale om et bestemt tema, hvorefter hun vil læse godnathistorie fra Pippi’s forunderlige verden.

Læs mere om alt dette i det nyeste 8544.

Da Maria og Anne Sophie’s højmesser er kl. 11 i deres egne kirker, vil man altså også fremover kunne komme til højmesse hver søndag.

HUSK OGSÅ:
Musikaften 7/10 kl 19-:30 I lighed med tidligere tilbyder de lokale kirkemusikere fra Mørke, Ådalen og Lime-Hvilsager en musikaften i Mørke kirke. Hver især byder vi ind med et musisk indslag, hvor korsang, solosang, orgel, fløjte og violin er blandt indslagene.
Loppemarked 9/11 kl.9-12 Maria og konfirmanderne holder loppemarked i sognegården.


Konfirmander

Så blev årets konfirmander sendt godt afsted! Maria: “Jeg synes altid det er lidt vemodigt at sige farvel til vores konfirmander. De giver nemlig lige dele grå hår og større hjertekapacitet. For man kommer til at holde af dem allesammen. Og jeg er utrolig glad for at der er så stor opbakning til konfirmationsundervisningen her i Mørke – både de unge selv og deres forældre, men også den øvrige menighed, som spørger ind og hilser de unge velkommen.”


En ganske særlig påske

Påsken handlede ganske vist om Jesus korsfæstelse og død, men i endnu højere grad om hans LIV, både før og efter hans død!

Søndag d. 21. april efter gudstjenesten blev første tiltag, som udsprang direkte af vores visioner om brug af kirkegården, ført ud i livet: Vi skabte liv i de dødes have.

Graveren sørgede for blomsterløg mm. og vi plantede nogle af kirkegården tomme og lidt triste gravsteder til.

Vi vil skabe liv og frodighed på kirkegården og det er vigtigt at understrege at det der som konsekvens vokser op må man plukke af til sine kære, såvel levende som døde.

 


Sogneaften om de 100 nye salmer var en stor succes

En stor tak til Morten Skovsted som gav et brag af et salmesangs-foredrag 2/4. Og tak til de mange fremmødte som sang så taget løftede sig!

Siden Luther prioriterede salmesang i kirken for 500 år siden, er formen på salmer og fremførelsen af dem ofte blevet ændret. Det var enestående da salmer begyndte at komme på dansk, så almindelige borgere kunne synge med! Morten Skovsted fortalte med indlevelse og stor viden om salmernes historie.

Af de 100 Salmer sang vi blandt andre den højskole-agtige “Du tar mig som jeg er” af Sten Kaalø (874), den mærkelige “Guds nåde er en vintergæk” af Simon Grotrian (826), og den smukke og enkle “Når den jeg har elsket” af Iben Krogsdal (856).

Melodierne kan høres på www.100salmer.dk

 


Nytænkning af Kirkegården – fra de dødes gård til de levendes have

Torsdag d. 28/2 kom Anne Dorthe fra VEGA landskab til en inspirationsaften i sognegården. Hun tog udgangspunkt i erfaringer fra arbejde med helende haver og stress-reducerende landskaber når den traditionelle kirkegård nytænkes.

• Kan kirkegården gøres bæredygtig?

• Kan kirkegården blive sognets og byens fælles ‘helende have’?

• Kan kirkens uderum blive en aktiv medspiller i sognets liv?

Tak til alle fremmødte for en hyggeligt og meget inspirerende aften.

Klik her for at se noter om det der blev talt om denne aften.


Menighedsmøde – kom og spis med os 22. jan. kl. 18!

Hvert år skal menighedsrådet holde et åbent møde for sognets menighed, hvor de fortæller om det år, der er gået. Det gør vi også, men i stedet for kun at have fokus på fortiden, vil vi gerne have dit besyv med, hvad fremtiden skal bringe!

Hvad skal kirken være? Hvilke arrangementer skal vi have? Hvordan skal gudstjenesten se ud? Hvordan kan vi bruge vores smukke kirkegård bedst muligt? Skal noget laves om? Hvad skal vi have mere af?

Har du nogle idéer eller er du nysgerrig på menighedsrådets visioner og tanker, så sæt kryds i kalenderen d. 22. jan. kl. 18, hvor vi inviterer til lidt lækkert at spise og en god snak om Mørke kirke.

Vi skal bede om tilmelding, så vi får lavet nok mad mm. Skriv eller ring på 5152 7446 eller mfra@km.dk

Klik her for invitation som pdf

Klik her for at se referat nederst på visions-siden


Godt Nytår fra formanden

I et gammelt indiansk ordsprog hedder det: Hvis din hest er død, så stig af! På dansk siger vi kækt: Plejer er død. Men vi har så svært ved at bryde med det vi plejer. Siden alle vi nye hoveder i det nye menighedsråd trådte til for godt to år siden, har vi tit talt om netop dette med prøve at gøre noget andet end man/vi plejer. Det er vi også lykkedes med på mange områder. Men der er altså også mange ting som er gode nok som de er. Der er nemlig noget der hedder traditioner. Begrebet tradition tog vores dejlige præst Maria under kærlig behandling i hendes nytårsprædiken, og der var det ligesom femøren faldt, for mig i hvert fald. Det ene udelukker ikke det andet. Faktisk er traditionerne bydende nødvendige, hvis vi overhovedet skal kunne tænke nyt!

Maria kundgjorde meget nøgternt at tradition betyder overlevering af noget grundlæggende sandt og vigtigt. Hvis noget i vores altid foranderlige kultur er vigtigt nok, så bliver det en tradition. Det der ikke er så vigtigt forsvinder af sig selv. Det er en tidsbetinget sorteringsprocess, og der er jo ikke noget at sortere fra hvis der ikke hele tiden kommer nye idéer på banen. Lad dem komme i hobetal! Kristendom og kirke handler om at sætte sindet fri, og tænke over hvordan verden kan blive et bedre sted. At skabe kultur. Det handler altså ikke om at bevare en forældet og rigid kultur. Dette kan kun lade sig gøre hvis man træder varsomt ud af sin komfortzone og får nye skæve, sjove, skøre, og måske endda gode idéer. Nogle gamle traditioner er så rigtige og gennemprøvede at de har tålt tidernes udfordringerne, og dermed er bevaret i nutidens kultur. Maria nævner som eksempel nadveren, som den helt utrolig geniale idé Jesus fik den sidste aften med hans disciple. Den er svær at stikke.

Nu tænker du måske, at det da kan være fuldstændig ligemeget, for vi tænker jo frit, og har da ikke brug for traditioner, og det vi ikke lige kan huske det Googler vi da bare. Hvorfor tror du Google er så stor en forretning? De færreste ved at Google har et slogan der hedder: En hurtig fiasko er en billig fiasko! Googles succes skyldes at ALLE idéer prøves af. Man ved aldrig hvor guldet ligger. Men prøv at se Googles forside, den ser ud præcis som for tyve år siden. De gør som de plejer OG får hele tiden nye idéer.

Det handler om orden og kaos. Himmel og helvede. Yin og yang. Valhal og Hel. Liv og død. Det skal ikke forstås sådan at kaos er notorisk dårligt. Uden kaos kan orden ikke skabes. Men absolut kaos er det rene helvede, ligesom absolut orden er ren utopi og sandsynligvis ville resultere i død af kedsomhed! Dit og mit og alles liv er nu engang en balancegang mellem orden og kaos. Du kæmper, mere eller mindre bevidst, for at holde den balance. Nogle kæmper mere end andre. Vi befinder os alle i feltet mellem orden og kaos. Vi forsøger at holde os væk fra kaos, og når vi alligevel havner i det, prøver vi måske at undslippe det, men vi kan ikke undgå at prøve at skabe orden i det kaos vi oplever. Menneskelivet handler grundlæggende om at skabe orden i kaos, både for os selv og for andre. Og jo mere kaos der er omkring dig, jo nemmere er det at finde noget at rette op på. Prøv det. Det tager fx. kun ca. to sekunder at finde ud af hvad for en ting du gør eller siger jævnligt som er virkelig dumt. Prøv at lade være med at gøre eller sige netop den ting. Bare en måned. En uge.

Nogle trives med mere kaos end andre, men om det er sandt at genier behersker kaos skal jeg ikke kloge mig på. Hvis du vil have mere orden i dit liv, skal du konfronterer dit kaos og ikke prøve at løbe fra det. Lyt, tænk, spørg. Dit liv fungerer bedst når du balancerer på kanten mellem dit personlige miks af orden og kaos, men kan se begge dele. At dit liv fungerer betyder ikke nødvendigvis at du er rask og har alt hvad du skal bruge. Det handler om at du accepterer det kaos der er, og prøver at skabe orden i det, og accepterer at det sjældent vil lykkes til fulde. Men der er altid en lille portion kaos som det rent faktisk vil lykkes dig at skabe orden i. Altid. Du skal ikke undervurdere effekten af mange små skridt i den rigtige retning. Hvad fortæller dig at din tilværelse går fra kaos mod orden og ikke omvendt? Det gør følelsen af mening. Og mening er liv.

Lyt til verden. Den har svarene. Drop dit had til verden. Gør dit bedste. Sig sandheden, eller lad i det mindste være med at lyve — alt for meget. Sandhed skaber orden. Løgn skaber kaos. Nogle skaber kaos fordi de ikke ved bedre. Meget få skaber kaos med vilje, og endnu færre slipper godt fra det. Hvert menneskeliv har sin lille del af ansvaret for hele menneskeheden, uanset hvor kort det liv er, eller hvor meningsløst det liv måtte synes. Rank ryggen og sørg for at dit liv på vægtskålen har gjort blot den mindste positive forskel!

Hils på naboen. Ros dit barn. Klap en hund. Giv en fadøl. Send en hilsen. Sig tak for maden. Puds en cykel. Red din seng. Smid skraldet ud. Fej dit fortov. Besøg din mor. Smil til frisøren. Hold til højre i trafikken. Alt dette, og en million andre ting lige til højrebenet, skaber orden i kaos. Og det smitter!

Jeg vil gerne ønske for jer alle, at I finder en eller flere ting i år som kan skabe bare en lille smule mere orden i kaos, til glæde for jer selv og alle andre. Og så vil jeg lade Maria få det sidste ord med dette lille klip fra hendes smukke nytårsprædiken:

Vi skal ikke stå på den første dag i året med et undskyld på læben eller føle os forkert. For et blad er blevet vendt – og vi får lov at gå ind i 2019 med alle de traditioner, der hører til. Ja, gudstjenesten er jo en af dem. For traditioner er gode. Traditioner er traditioner af en grund – fordi de kan noget. De kan hjælpe os med noget. De kan gøre noget for os. Så traditionen tro vil jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår!

 


 Julehjælp 2018

Julen nærmer sig, men allerede nu kan bekymringerne over økonomien sætte en stopper for juleglæden.

Derfor kan du allerede nu søge julehjælp her ved kirken. Vi uddeler julekurve med godter og mad (dog uden alkohol og tobak), og alle kan søge. Pga. den nye persondataforordning, må jeg ikke modtage personfølsomme oplysninger på mail, sms mm. Derfor skal du søge her:

Julehjælp 2018 Mørke kirke (Download Word) (Åbn/download PDF)

Ansøgningen skal afleveres senest d. 17. dec. i postkassen på Kirkevej 30, 8544 Mørke. Alt foregår under 100 % tavshedspligt og kun præsten behandler ansøgningerne.

OBS: ALLE ANSØGERE FÅR, SÅ DU BEHØVER IKKE VENTE PÅ TILBAGEMELDING 🙂

Spred gerne budskabet, så alle kan få en glædelig jul.

Har du lyst til at hjælpe, så kan du støtte sognets julehjælp økonomisk enten ved at lægge i kirkebøssen i kirken eller overføre på mobilepay: 75 451 – husk at skrive “julehjælp” i kommentarfeltet. Tak for al hjælp – hver krone tæller.


 Søndag, 8. juli 2018

Hvad skal en kirke med en hjemmeside? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv mange gange siden jeg tog plads i Mørke menighedsråd i 2016.

Hjemmeside… Hvad betyder det ord? I sin simpleste form kunne vi jo bare have et billede af kirken og et telefon-nr. til præsten. Sådan! Så skulle den kun opdateres når der kom en ny præst til eller hvis kirken blev bygget om.

Men af en eller anden grund er jeg nu havnet i den situation at jeg har flyttet rundt på tingene herinde mange gange. Nyt layout. Slettet nogle menuer, lagt andre sammen, lavet nye. Ja, vi holder sågar lange møder om hvad der skal være herinde.

Er der nogen der ser denne hjemmeside? Ja, du gør jo, hvis du sidder og læser det her. Hvis der er flere af din slags, så må vi prøve at bruge den aktivt. Det har vist sig at der kan være en rigtig god grund til at gøre netop det. Mørke kirke har nemlig en vision.

Siden det nuværende menighedsråd trådte til, har vi arbejdet på at formulere en vision for Mørke kirke. Hvad er det egentlig vi er her for? Det er ikke så nemt at svare på som man skulle tro. Vi er nået frem til at vi skal være kirke for alle, men hvad betyder kirke i denne sammenhæng?

I den autoriserede danske Bibeloversættelse af 1992 betegner ordet kirke det græske ord ekklesia som betyder en forsamling af frie borgere. Sikke et privilegium! Vi er frie borgere i et frit samfund, og vi har ret til at mødes og tale sammen om det vi tror på og ikke tror på. Kirkens rum er et godt sted at begynde.

Vi formulerer envidere i vores vision at kirkens menighed er dem vi har og kender, og dem vi får og er glade for at møde. Det er netop det vi vil med Mørke kirke. Vi vil mødes med vores medmennesker og snakke om alt det gode, det svære, det sjove, det sørgelige, og det glædelige.

Javist, kirken har en form og et sprog som for mange kan virke fremmed i dag, men husk, det er jo kun nuværende formalia og ritualer, og det kun en times tid om ugen. Kirken har altid været levende og foranderlig. Jeg ville ønske vi kunne tage på studietur tilbage i tiden og opleve almindelige aktiviteter i disse samme kirker 100, 300, og 600 år tilbage. Vi ville stå måbende og tænke at det er godt vi er kommet videre!

Det er vigtigt at slå fast at det er menigheden der skaber kirken. Det er ikke præsten der bestemmer alting! Men præsten står forrest og formidler et budskab i den form der er enighed om. Den form forsøger vi i menighedsrådet at formidle til dig. Bl.a. ved hjælp af denne hjemmeside.

Derfor vil jeg opfordre til at udforske disse sider, som vi er igang med at udforme så der er sammenhæng med vores vision for kirken. Jeg vil advare om at ikke alt er perfekt, og jeg vil opfordre til dialog om sidernes indhold. Kirken er intet uden sin menighed. Du er en af de frie borgere der udgør vores menighed. Vi i menighedsrådet arbejder for at du skal mærke at kirken er din og min, i fælleskab.

Jesper Berggeen
Formand, Mørke menighedsråd.


Mørke pastorat har kun én kirke, så hvis du bor i Mørke, Ommestrup, Dagstrup eller Bale, så er Mørke kirke din kirke!

Om du bruger den hver søndag, til højtid og fest eller næsten aldrig, så har alle lige ret til at bruge kirken, når det er nødvendigt.

Kirken er folkets kirke, og ved Mørke kirke forsøger vi at lave aktiviteter og gudstjenester, som rammer både høj og lav, gammel og ung.

Der er højmesse næsten hver søndag. men hvis ikke højmessen trækker, kan man også opleve kirken på andre måder. Der afholdes også andre spændende gudstjenester i løbet af året. Børnegudstjenester, kyndelmisse, Alle Helgen, ungdomsgudstjeneste, aftengudstjeneste og høstgudstjeneste for blot at nævne nogle få.