Klik hurtigt videre til -> Præsten & graverenKirkegårdenMenighedsrådet — Sognegården — Kirken — Mailliste

Ro til tro

18/9 blev første gang med Ro til tro som er aftensgudstjenester på hverdage bygget op over Selma Lagerlöf’s “Kristuslegender”, og oplevelsen var overvældende.

Alle fik en Kristuskrans i hånden og i den dæmpede belysning indfandt roen sig hurtigt. Gudstjenesten varede ca. en time som vanligt, men der var en helt ny stemning. Der var nadver og salmer. Gunnar og Vibeke leverede et fantastisk lydbillede som fik hjertet til at slå en smule langsommere. Orglet lød anderledes magtfuldt med Gunnars nænsomme og bløde spil, som i præludiet nærmest fik tiden til at gå i stå, og især da Vibeke sang og Gunnar spillede klaver midt i kirkerummet, blev oplevelsen omfavnende.

På denne baggrund trådte Maria’s smukt komponerede gudstjeneste frem lysende klar, og man hengav sig til en inderlig ro, som gav svære tanker frit lejde, så de kunne erstattes af en følelse af samhørighed og glæde ved blot at være i live.


Ny gudstjenesteplan med en masse godt

Nu er det september og det betyder at den ny gudstjenesteplan træder i kraft. Anne Sophie’s højmesser i Mørke udgår og der vil i stedet være alternative gudstjenester på andre tidspunkter af ugen med Maria, eftermiddag eller aften.

Vi starter 18/9 med Ro til tro som er aftensgudstjenester på hverdage bygget op over Selma Lagerlöf’s “Kristuslegender”, Kristuskransen, Ro til eftertanke, Nadver og salmer. De fleste salmer spilles på klaver.

Den 25/9 starter vi en ny slags børnegudstjeneste vi kalder Godnat Gud. Konceptet er simpelt: Vi spiser lækker mad, som Signe har lavet til os i sognegården kl 17:30, hvorefter vi går over i kirken. Kl ca. 18:30 dæmpes lyset i kirken og Maria vil først lede an til at synge en sang og tale om et bestemt tema, hvorefter hun vil læse godnathistorie fra Pippi’s forunderlige verden.

Læs mere om alt dette i det nyeste 8544.

Da Maria og Anne Sophie’s højmesser er kl. 11 i deres egne kirker, vil man altså også fremover kunne komme til højmesse hver søndag.

HUSK OGSÅ:
Musikaften 7/10 kl 19-:30 I lighed med tidligere tilbyder de lokale kirkemusikere fra Mørke, Ådalen og Lime-Hvilsager en musikaften i Mørke kirke. Hver især byder vi ind med et musisk indslag, hvor korsang, solosang, orgel, fløjte og violin er blandt indslagene.
Loppemarked 9/11 kl.9-12 Maria og konfirmanderne holder loppemarked i sognegården.


Konfirmander

Så blev årets konfirmander sendt godt afsted! Maria: “Jeg synes altid det er lidt vemodigt at sige farvel til vores konfirmander. De giver nemlig lige dele grå hår og større hjertekapacitet. For man kommer til at holde af dem allesammen. Og jeg er utrolig glad for at der er så stor opbakning til konfirmationsundervisningen her i Mørke – både de unge selv og deres forældre, men også den øvrige menighed, som spørger ind og hilser de unge velkommen.”


En ganske særlig påske

Påsken handlede ganske vist om Jesus korsfæstelse og død, men i endnu højere grad om hans LIV, både før og efter hans død!

Søndag d. 21. april efter gudstjenesten blev første tiltag, som udsprang direkte af vores visioner om brug af kirkegården, ført ud i livet: Vi skabte liv i de dødes have.

Graveren sørgede for blomsterløg mm. og vi plantede nogle af kirkegården tomme og lidt triste gravsteder til.

Vi vil skabe liv og frodighed på kirkegården og det er vigtigt at understrege at det der som konsekvens vokser op må man plukke af til sine kære, såvel levende som døde.

 


Sogneaften om de 100 nye salmer var en stor succes

En stor tak til Morten Skovsted som gav et brag af et salmesangs-foredrag 2/4. Og tak til de mange fremmødte som sang så taget løftede sig!

Siden Luther prioriterede salmesang i kirken for 500 år siden, er formen på salmer og fremførelsen af dem ofte blevet ændret. Det var enestående da salmer begyndte at komme på dansk, så almindelige borgere kunne synge med! Morten Skovsted fortalte med indlevelse og stor viden om salmernes historie.

Af de 100 Salmer sang vi blandt andre den højskole-agtige “Du tar mig som jeg er” af Sten Kaalø (874), den mærkelige “Guds nåde er en vintergæk” af Simon Grotrian (826), og den smukke og enkle “Når den jeg har elsket” af Iben Krogsdal (856).

Melodierne kan høres på www.100salmer.dk

 


Nytænkning af Kirkegården – fra de dødes gård til de levendes have

Torsdag d. 28/2 kom Anne Dorthe fra VEGA landskab til en inspirationsaften i sognegården. Hun tog udgangspunkt i erfaringer fra arbejde med helende haver og stress-reducerende landskaber når den traditionelle kirkegård nytænkes.

• Kan kirkegården gøres bæredygtig?

• Kan kirkegården blive sognets og byens fælles ‘helende have’?

• Kan kirkens uderum blive en aktiv medspiller i sognets liv?

Tak til alle fremmødte for en hyggeligt og meget inspirerende aften.

Klik her for at se noter om det der blev talt om denne aften.


Menighedsmøde – kom og spis med os 22. jan. kl. 18!

Hvert år skal menighedsrådet holde et åbent møde for sognets menighed, hvor de fortæller om det år, der er gået. Det gør vi også, men i stedet for kun at have fokus på fortiden, vil vi gerne have dit besyv med, hvad fremtiden skal bringe!

Hvad skal kirken være? Hvilke arrangementer skal vi have? Hvordan skal gudstjenesten se ud? Hvordan kan vi bruge vores smukke kirkegård bedst muligt? Skal noget laves om? Hvad skal vi have mere af?

Har du nogle idéer eller er du nysgerrig på menighedsrådets visioner og tanker, så sæt kryds i kalenderen d. 22. jan. kl. 18, hvor vi inviterer til lidt lækkert at spise og en god snak om Mørke kirke.

Vi skal bede om tilmelding, så vi får lavet nok mad mm. Skriv eller ring på 5152 7446 eller mfra@km.dk

Klik her for invitation som pdf

Klik her for at se referat nederst på visions-siden


Godt Nytår fra formanden

I et gammelt indiansk ordsprog hedder det: Hvis din hest er død, så stig af! På dansk siger vi kækt: Plejer er død. Men vi har så svært ved at bryde med det vi plejer. Siden alle vi nye hoveder i det nye menighedsråd trådte til for godt to år siden, har vi tit talt om netop dette med prøve at gøre noget andet end man/vi plejer. Det er vi også lykkedes med på mange områder. Men der er altså også mange ting som er gode nok som de er. Der er nemlig noget der hedder traditioner. Begrebet tradition tog vores dejlige præst Maria under kærlig behandling i hendes nytårsprædiken, og der var det ligesom femøren faldt, for mig i hvert fald. Det ene udelukker ikke det andet. Faktisk er traditionerne bydende nødvendige, hvis vi overhovedet skal kunne tænke nyt!

Maria kundgjorde meget nøgternt at tradition betyder overlevering af noget grundlæggende sandt og vigtigt. Hvis noget i vores altid foranderlige kultur er vigtigt nok, så bliver det en tradition. Det der ikke er så vigtigt forsvinder af sig selv. Det er en tidsbetinget sorteringsprocess, og der er jo ikke noget at sortere fra hvis der ikke hele tiden kommer nye idéer på banen. Lad dem komme i hobetal! Kristendom og kirke handler om at sætte sindet fri, og tænke over hvordan verden kan blive et bedre sted. At skabe kultur. Det handler altså ikke om at bevare en forældet og rigid kultur. Dette kan kun lade sig gøre hvis man træder varsomt ud af sin komfortzone og får nye skæve, sjove, skøre, og måske endda gode idéer. Nogle gamle traditioner er så rigtige og gennemprøvede at de har tålt tidernes udfordringerne, og dermed er bevaret i nutidens kultur. Maria nævner som eksempel nadveren, som den helt utrolig geniale idé Jesus fik den sidste aften med hans disciple. Den er svær at stikke.

Nu tænker du måske, at det da kan være fuldstændig ligemeget, for vi tænker jo frit, og har da ikke brug for traditioner, og det vi ikke lige kan huske det Googler vi da bare. Hvorfor tror du Google er så stor en forretning? De færreste ved at Google har et slogan der hedder: En hurtig fiasko er en billig fiasko! Googles succes skyldes at ALLE idéer prøves af. Man ved aldrig hvor guldet ligger. Men prøv at se Googles forside, den ser ud præcis som for tyve år siden. De gør som de plejer OG får hele tiden nye idéer.

Det handler om orden og kaos. Himmel og helvede. Yin og yang. Valhal og Hel. Liv og død. Det skal ikke forstås sådan at kaos er notorisk dårligt. Uden kaos kan orden ikke skabes. Men absolut kaos er det rene helvede, ligesom absolut orden er ren utopi og sandsynligvis ville resultere i død af kedsomhed! Dit og mit og alles liv er nu engang en balancegang mellem orden og kaos. Du kæmper, mere eller mindre bevidst, for at holde den balance. Nogle kæmper mere end andre. Vi befinder os alle i feltet mellem orden og kaos. Vi forsøger at holde os væk fra kaos, og når vi alligevel havner i det, prøver vi måske at undslippe det, men vi kan ikke undgå at prøve at skabe orden i det kaos vi oplever. Menneskelivet handler grundlæggende om at skabe orden i kaos, både for os selv og for andre. Og jo mere kaos der er omkring dig, jo nemmere er det at finde noget at rette op på. Prøv det. Det tager fx. kun ca. to sekunder at finde ud af hvad for en ting du gør eller siger jævnligt som er virkelig dumt. Prøv at lade være med at gøre eller sige netop den ting. Bare en måned. En uge.

Nogle trives med mere kaos end andre, men om det er sandt at genier behersker kaos skal jeg ikke kloge mig på. Hvis du vil have mere orden i dit liv, skal du konfronterer dit kaos og ikke prøve at løbe fra det. Lyt, tænk, spørg. Dit liv fungerer bedst når du balancerer på kanten mellem dit personlige miks af orden og kaos, men kan se begge dele. At dit liv fungerer betyder ikke nødvendigvis at du er rask og har alt hvad du skal bruge. Det handler om at du accepterer det kaos der er, og prøver at skabe orden i det, og accepterer at det sjældent vil lykkes til fulde. Men der er altid en lille portion kaos som det rent faktisk vil lykkes dig at skabe orden i. Altid. Du skal ikke undervurdere effekten af mange små skridt i den rigtige retning. Hvad fortæller dig at din tilværelse går fra kaos mod orden og ikke omvendt? Det gør følelsen af mening. Og mening er liv.

Lyt til verden. Den har svarene. Drop dit had til verden. Gør dit bedste. Sig sandheden, eller lad i det mindste være med at lyve — alt for meget. Sandhed skaber orden. Løgn skaber kaos. Nogle skaber kaos fordi de ikke ved bedre. Meget få skaber kaos med vilje, og endnu færre slipper godt fra det. Hvert menneskeliv har sin lille del af ansvaret for hele menneskeheden, uanset hvor kort det liv er, eller hvor meningsløst det liv måtte synes. Rank ryggen og sørg for at dit liv på vægtskålen har gjort blot den mindste positive forskel!

Hils på naboen. Ros dit barn. Klap en hund. Giv en fadøl. Send en hilsen. Sig tak for maden. Puds en cykel. Red din seng. Smid skraldet ud. Fej dit fortov. Besøg din mor. Smil til frisøren. Hold til højre i trafikken. Alt dette, og en million andre ting lige til højrebenet, skaber orden i kaos. Og det smitter!

Jeg vil gerne ønske for jer alle, at I finder en eller flere ting i år som kan skabe bare en lille smule mere orden i kaos, til glæde for jer selv og alle andre. Og så vil jeg lade Maria få det sidste ord med dette lille klip fra hendes smukke nytårsprædiken:

Vi skal ikke stå på den første dag i året med et undskyld på læben eller føle os forkert. For et blad er blevet vendt – og vi får lov at gå ind i 2019 med alle de traditioner, der hører til. Ja, gudstjenesten er jo en af dem. For traditioner er gode. Traditioner er traditioner af en grund – fordi de kan noget. De kan hjælpe os med noget. De kan gøre noget for os. Så traditionen tro vil jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår!

 


 Julehjælp 2018

Julen nærmer sig, men allerede nu kan bekymringerne over økonomien sætte en stopper for juleglæden.

Derfor kan du allerede nu søge julehjælp her ved kirken. Vi uddeler julekurve med godter og mad (dog uden alkohol og tobak), og alle kan søge. Pga. den nye persondataforordning, må jeg ikke modtage personfølsomme oplysninger på mail, sms mm. Derfor skal du søge her:

Julehjælp 2018 Mørke kirke (Download Word) (Åbn/download PDF)

Ansøgningen skal afleveres senest d. 17. dec. i postkassen på Kirkevej 30, 8544 Mørke. Alt foregår under 100 % tavshedspligt og kun præsten behandler ansøgningerne.

OBS: ALLE ANSØGERE FÅR, SÅ DU BEHØVER IKKE VENTE PÅ TILBAGEMELDING 🙂

Spred gerne budskabet, så alle kan få en glædelig jul.

Har du lyst til at hjælpe, så kan du støtte sognets julehjælp økonomisk enten ved at lægge i kirkebøssen i kirken eller overføre på mobilepay: 75 451 – husk at skrive “julehjælp” i kommentarfeltet. Tak for al hjælp – hver krone tæller.


 Søndag, 8. juli 2018

Hvad skal en kirke med en hjemmeside? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv mange gange siden jeg tog plads i Mørke menighedsråd i 2016.

Hjemmeside… Hvad betyder det ord? I sin simpleste form kunne vi jo bare have et billede af kirken og et telefon-nr. til præsten. Sådan! Så skulle den kun opdateres når der kom en ny præst til eller hvis kirken blev bygget om.

Men af en eller anden grund er jeg nu havnet i den situation at jeg har flyttet rundt på tingene herinde mange gange. Nyt layout. Slettet nogle menuer, lagt andre sammen, lavet nye. Ja, vi holder sågar lange møder om hvad der skal være herinde.

Er der nogen der ser denne hjemmeside? Ja, du gør jo, hvis du sidder og læser det her. Hvis der er flere af din slags, så må vi prøve at bruge den aktivt. Det har vist sig at der kan være en rigtig god grund til at gøre netop det. Mørke kirke har nemlig en vision.

Siden det nuværende menighedsråd trådte til, har vi arbejdet på at formulere en vision for Mørke kirke. Hvad er det egentlig vi er her for? Det er ikke så nemt at svare på som man skulle tro. Vi er nået frem til at vi skal være kirke for alle, men hvad betyder kirke i denne sammenhæng?

I den autoriserede danske Bibeloversættelse af 1992 betegner ordet kirke det græske ord ekklesia som betyder en forsamling af frie borgere. Sikke et privilegium! Vi er frie borgere i et frit samfund, og vi har ret til at mødes og tale sammen om det vi tror på og ikke tror på. Kirkens rum er et godt sted at begynde.

Vi formulerer envidere i vores vision at kirkens menighed er dem vi har og kender, og dem vi får og er glade for at møde. Det er netop det vi vil med Mørke kirke. Vi vil mødes med vores medmennesker og snakke om alt det gode, det svære, det sjove, det sørgelige, og det glædelige.

Javist, kirken har en form og et sprog som for mange kan virke fremmed i dag, men husk, det er jo kun nuværende formalia og ritualer, og det kun en times tid om ugen. Kirken har altid været levende og foranderlig. Jeg ville ønske vi kunne tage på studietur tilbage i tiden og opleve almindelige aktiviteter i disse samme kirker 100, 300, og 600 år tilbage. Vi ville stå måbende og tænke at det er godt vi er kommet videre!

Det er vigtigt at slå fast at det er menigheden der skaber kirken. Det er ikke præsten der bestemmer alting! Men præsten står forrest og formidler et budskab i den form der er enighed om. Den form forsøger vi i menighedsrådet at formidle til dig. Bl.a. ved hjælp af denne hjemmeside.

Derfor vil jeg opfordre til at udforske disse sider, som vi er igang med at udforme så der er sammenhæng med vores vision for kirken. Jeg vil advare om at ikke alt er perfekt, og jeg vil opfordre til dialog om sidernes indhold. Kirken er intet uden sin menighed. Du er en af de frie borgere der udgør vores menighed. Vi i menighedsrådet arbejder for at du skal mærke at kirken er din og min, i fælleskab.

Jesper Berggeen
Formand, Mørke menighedsråd.


Mørke pastorat har kun én kirke, så hvis du bor i Mørke, Ommestrup, Dagstrup eller Bale, så er Mørke kirke din kirke!

Om du bruger den hver søndag, til højtid og fest eller næsten aldrig, så har alle lige ret til at bruge kirken, når det er nødvendigt.

Kirken er folkets kirke, og ved Mørke kirke forsøger vi at lave aktiviteter og gudstjenester, som rammer både høj og lav, gammel og ung.

Der er højmesse næsten hver søndag. men hvis ikke højmessen trækker, kan man også opleve kirken på andre måder. Der afholdes også andre spændende gudstjenester i løbet af året. Børnegudstjenester, kyndelmisse, Alle Helgen, ungdomsgudstjeneste, aftengudstjeneste og høstgudstjeneste for blot at nævne nogle få.