Vedtægter for sognegården ved Mørke kirke

Mørke, 2019

 Sognegården bruges til kirkelige arrangementer, undervisning og møder. Menighedsrådet stiller lokaler til rådighed ved kirkelige aktiviteter så som

dåbskludestrik, læseklub, fastelavnsarrangement, indsamlingssted mm.

 

Sognegården kan desuden lejes til begravelseskaffe og mindesamvær. Al henvendelse herom går direkte til husmoderen, der står for både det praktiske og afregning

(bådeleje af sognegården, løn og indkøb). Sognegården lejes som udgangspunkt altid med betjening, med mindre husmoderen har ferie og en afløser ikke kan findes.

I sådanne tilfælde aftales der yderligere med sognepræsten

 

Sognegården kan også lejes til kursusvirksomhed mm., men kun efter henvendelse til menighedsrådet, som vil drøfte dette på et kommende møde.

 

Sognegården kan ikke lejes til andre festlige arrangementer (dåbsfest, bryllupsfest/reception, fødselsdage mm.), da vi ikke ønsker at være konkurrenter mod

byens øvrige tilbud. 

 

Har man andre forespørgsler (fælles mødregruppe, legestue mm), er man altid velkommen til at kontakte menighedsrådet, som vil drøfte henvendelsen på et

kommende møde.

Du kan downloade vedtægter for sognegården ved Mørke kirke her