Vedtægter for sognegården ved Mørke kirke

 Ændret og opdateret på det ordinære Menighedsråds møde d. 7. marts 2023


Sognegården bruges til kirkelige arrangementer, undervisning og møder. 
Menighedsrådet stiller lokaler til rådighed ved kirkelige aktiviteter så som dåbskludestrik, læseklub, fastelavnsarrangement, indsamlingssted mm.

 

Sognegården kan ikke lejes begravelseskaffe, mindresamvære eller andre festlige arrangementer (dåbsfest, bryllupsfest/reception, fødselsdage mm.), da vi ikke ønsker at være konkurrenter mod byens øvrige tilbud.

 

Har man andre forespørgsler (fælles mødregruppe, legestue mm), er man altid velkommen til at kontakte menighedsrådet, som vil drøfte henvendelsen på et kommende møde.