KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER 

Vi er 4 menighedsråd der søger en kirke- og kulturmedarbejder til nyoprettet 20 timers stilling pr. 1. juni  2022 

De fire menighedsråd består af: 

Hvilsager (består af en kirke og et menighedsråd) 

Lime (består af en kirke og et menighedsråd) 

Mørke (består af en kirke og et menighedsråd) 

Ådalen (består af seks kirker og et menighedsråd) 

Daglige opgaver: 

 • Planlægge og gennemføre et minikonfirmandforløb i samarbejde med præsten
 • Planlægge og gennemføre babysalmesang 
 • Planlægge og gennemføre familie- og børnegudstjenester i samarbejde med præsten
 • Deltagelse i konfirmandundervisningen i Mørke Sogn 
 • En del af stillingen vil være på det kommunikative, som: digitale medier, opslag på kirkernes  hjemmesider og formidle arrangementer på diverse platforme, derfor skal du besidde gode IT kompetencer 

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder som: 

 • Er fortrolig med kirken og dens traditioner  
 • Kan formidle den kristne grundfortælling i øjenhøjde 
 • Er initiativrig, kreativ og har mod og lyst på selv at sætte aktiviteter i gang 
 • Kan lide at være sammen med andre og kan møde alle mennesker i øjenhøjde og er god til at danne  relationer 
 • Kan i samarbejde med præsten tænke og arbejde på at få kirken ud af kirkerummet
 • Arbejder godt på egen hånd, men også i samarbejde med andre 
 • Kan lide at arbejde med børn, unge og ældre og er opsøgende i forhold til fællesskaber, fra  børnefamilier til ensomme 
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et tæt samarbejde med menighedsråd, præst og  ansatte 
 • Har flair for det musikalske 

Arbejdstid og sted: 

Du får kontorfaciliteter i Skørring sognegård, men kommer til at pendle en del mellem de forskellige sogne,  derfor er kørekort og bil en nødvendighed. Arbejdstiden kan variere og der må påregnes både aften- og  weekendarbejde og derfor kræver stillingen stor fleksibilitet. 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Procentregulering pr. 1.04.2022 

Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem  Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet  og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis 

kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for  sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit  kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 297.285 kr. – 393.903 kr.  (nutidskroner). Fikspunkt er 312.150 kr. årligt for en fuldtidsstilling. For en 20 timers stilling er den årlige  løn på fikspunktet kr. 168.730 (nutidskroner). 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling aflønnes i løngruppe 2.  Årslønnen aftales inden for intervallet 312.150 kr. – 445.927 kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner).  Fikspunktet er 327.013 kr. årligt (nutidskroner). For en 20 timers stilling er den årlige løn på fikspunktet kr.  176.764 (nutidskroner). 

OK tillæg er på kr. 907,28 årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Rådighedstillæg er på kr. 32.662,20  årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. 

Løn, rådighedstillæg og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om  indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Kirkekultur.nu 

For mere information:  

 • Er der spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:
  Mariann Kristiansen, præst ved Hvilsager og Lime, på 40 36 30 42
  Sofia Levring Dimitriou, præst ved Mørke, på 51 52 74 46
  Anne Sophie Berg Ricevuto, præst ved Ådalen, på 29 79 44 76
 • Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til Mørke menighedsråd: 8244fortrolig@sogn.dk
 •  Ansøgningen skal være i hænde senest fredag den 8. april 2022 
 • Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 27. april 2022