Information om menighedsrådsvalg 2020

​1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft og der blev afholdt menighedsrådvalg 15. september 2020: Valgforsamlingen resultat kan ses her. (lovtekst kan ses her.)

Efter den ekstraordinær valgforsamling 6/10 lykkedes det at finde den sidste kandidat til de ialt 6 pladser:

Ida-Marie Duus Peitersen (genopstillet og første valgte)
Michael Erlang-Nielsen (nyvalgt)
Ken Kjellerup Rasmussen (genopstillet)
Helge Randsbæk (nyvalgt)
Susanne Juhl Magnussen (nyvalgt)
Else-Marie Balch Sørensen (nyvalgt)

Den førstevalgte indkalder til konstituering i starten af november og 1. søndag i advent, den 29. november 2020, tiltræder det nye menighedsråd.

Her en kort beskrivelse af menighedsrådets funktioner. Kan downloades som PDF her.