Kalender for Mørke kirke og sognegård

(Hvis kalenderen ikke er synlig her kan den ses på sogn.dk og mobil-app’en “Kirkekalenderen“)

Når der er tilmelding kan du ringe på 24278959 eller skrive på email moerkekirkegaard@gmail.com eller bestille online på Plads i Kirken.