Mørke sognegård

Konfirmandstuen blev indrettet i hjørnet af de to længer med stort mødelokale i den ene ende og nyt køkken og toiletter i den anden. Lokalerne kan lejes til begravelseskaffe og bruges ligeledes til de mange foredrag og arrangementer, der foregår på kirken. Graverne har i den ene længe ned mod hovedhuset deres frokoststue og i den anden op mod parkeringspladsen deres maskiner og værkstøj.

IMAG0046  IMAG0045  Jul  IMAG0384  IMAG0399 IMAG0198        

Udlejning

Udlejning af sognegården ved Mørke kirke vil altid være med betjening af husmoderen, som er ansat ved kirken.

Sognegården kan maks. rumme 60 opdækninger.

Prisen for leje af sognegård er kr. 500, som betales til husmoderen.

Al forplejning, opdækning mm. aftales direkte med husmoderen.

Husmoder Signe Kyndesen, kan kontaktes på tlf.: 22 81 82 20

Sognegårdsvedtægter