Vi bygger ny hjemmeside for Mørke Kirke

Har du behov for at komme i kontakt med os så kontakt:

Præst:

Sognepræst:
Sofia Levring Dimitriou

sld@km.dk
51 52 74 46

(bemærk: mandag er fridag)

Menighedsrådet:

Formand:
Michael Erlang-Nielsen
m.erlangnielsen@gmail.com
61697584

Præstegården
Graver:
Stig Malmose
moerkekirkegaard@gmail.com

24 27 89 59

(Kontor i præstegårdens røde bygning)

Se i vores kalender hvornår vores næste Højmessse er i Mørke kirke:

Du kan se her på sogn.dk og mobil-app’en Kirkekalenderen)


Når der er tilmelding til gudstjeneste eller et arrangement kan du ringe på 24278959 eller bestille online. (KLIK på knappen herunder)