Mørke kirke og menighedsråd vil gerne sige tusind TAK for jeres støtte til menighedsplejen – julehjælpen.

Takket være JERES støtte, har vi ikke været nødsaget til at afvise nogen, der har ansøgt om julehjælp.

Takket være JERES støtte og bidrag har vi kunnet hjælpe alle de borgere i Mørke Pastorat, der har søgt om julehjælp – og som har haft brug for en hjælpende hånd.

Takket være JERES støtte har vi i år kunnet give familierne, der har søgt julehjælp ved Mørke kirke, lidt ekstra mundgodt!

Og selvfølgelig tak til Mørke Dagli’ Brugs for hjælpen med kasserne.

Bare TAK 🕯

Man kan altid støtte menighedsplejen, også selvom det ikke er jul 🌟

Gravermedhjælper ved Mørke kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Mørke kirke er ledig pr. 1. marts 2022, eller efter nærmere aftale. Mørke pastorat hører under Syddjurs provsti.

Stillingen er en helårsstilling med en årsnorm på 1924 timer svarende til 37 timer pr uge. Tidsbegrænsning og kortere arbejdstid kan evt. aftales, anfør gerne i ansøgningen hvis det ønskes.

Trives du med at arbejde i det fri og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig.
Mørke kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirkegården er der også en sognegård med udenomsarealer og en smuk gammel præstegård med tilhørende have.

Vi søger en selvstændig og serviceminded person, der er interesseret i at indgå i et team, med vores nuværende graver. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, kirkens besøgende og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne vil blive fordelt mellem graver og gravermedhjælper, graveren har det overordnede ansvar for fordeling af arbejdsopgaverne, som bl.a. består i at:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling
 • Varetage begravelser og bisættelser.
 • Varetage mindre administrative opgaver vedrørende kirkegården, når graver har ferie.
 • Fungere som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vedligeholde arealerne omkring kirken, præste- og sognegård
 • Rengøre kirken, det offentlige toilet og graverfaciliteterne
 • Mindre vedligehold af maskiner

Vi har brug for

 • At du har kendskab til – evt. uddannelse indenfor – og interesse for det grønne område.
 • At du har ordenssans og er ansvarsbevidst
 • Er interesseret i det gode samarbejde og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du har erfaring eller lyst til at få erfaring med kirketjeneste og arbejde i kirkens rum
 • At du vil deltage i kompetenceudvikling
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • En fleksibel arbejdsplads med en høj grad af frihed til selv at disponere arbejdet i graverteamet.
 • En smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
 • En kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
 • Et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle
 • Mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker ved Mørke Sogns Menighedsråd.
Mørke sogn har 2.134 indbyggere. Vi har en sognepræst, et graverteam med en graver og 1-2 medhjælpere, en organist, to faste kirkesangere og en husmor i sognegården.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælper på landsbykirkegårde indgået mellem kirkeministeriet og Fagligt Fælles forbund (3f) Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 274.138,91 (trin 1) og kr. 281.408,84(trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 312.696,05 (trin 1) og kr. 320.896,45 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2)(nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Stig Malmose på tlf. nr. 2427 8959 .

Ansøgning sendes til Mørke menighedsråd på 8244fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde sidst i uge 2.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til at indhente referencer.
Læs mere om Mørke sogn på sogn.dk/mørke og mørkekirke.dk

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-12-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, husmor; Signe Kyndesen, graver; Stig Malmose

Afbud: Formanden; Michael Erlang-Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  Corona pas – Hvordan gøres dette?
  Beslutning:  Regelmæssig visning af corona pas til kontaktpersonHenvendelse om mulighed for køb af arealet ved siden af kirken.
  Beslutning: Punktet udskydes til MR møde 1. tirsdag i februar 2022.

  Aktivitetsudvalg; generelle arrangementer: 
  Hvad gør vi for eksempel, når Signe ikke er til stede?Beslutning: Finde en regulær afløser for Signe der kan træde til når hun aflyser.

  Årshjulet med aktiviteter vi kan afholde i forhold til mandskab skal tidlig ud til MR ordinære medlemmer så de kan sætte X i kalenderen og dermed have en
  chance for at deltage.

  Vi planlægger en artikel i 8544 om at vi søger frivillige til aktivitetsudvalget.

   

 3. Orientering fra:

Kirkeværge:

Er der noget vi skal følge op på fra sidst?
Beslutning: Siden sidst punktet skal være et opfølgnings punk i starten af dagsorden.

 

 

Næste møde er den 01-02-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 7. december kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 1. februar kl. 19:30 – 21:00

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 2-11-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen,, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  MobilePay kontoen er oppe at køre igen
 3. Orientering fra:

Kasser:

– Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2021
Beslutning: Kvartalsrapporten blev behandlet og godkendt.

 

Godkendelse af budget.  Formål og Endelig opgørelse
Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 01-11-2021 kl. 11:53

 

Kirkeværge:

– Visionsarbejdet: vi skal have fundet en dato i det nye år, hvor vi kan mødes og gennemgå VA: 

Beslutningspunkt:  Der bliver fundet en dato i januar eller februar 2022.

 

Præst:

Lektiehjælp:
Beslutningspunkt: Der er opbakning i menighedsrådet om at arbejde på at lave noget lektiehjælp.

 

Næste møde er den 07-12-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 5-10-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen., Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Siden sidst:

   Høstfesten gik godt og der var et fint fremmøde.

  3. rientering fra

   Formanden:

      Beslutning om brug at sognegårdens lokaler til sammenkomster:

        Forslag til vedtagelse: Kan Sognegården lejes til privat sammenkomst i forbindelse med kirkelig handling såsom begravelse?

        Beslutning: Der er besluttet at Sognegården kan ikke benyttes til private arrangementer.

    Præst:

       Børnekulturnat:

        D. 12. nov. Sofia og Rie deltager.

       Ændring af tidspunkt for gudstjeneste:

        Det er besluttet at kirketiden ændres, Højmesse: fra 11:00 til 10:30. Aften fra 19:30 til 19:00. Det træder i kræft d. 2. januar 2022.   

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

    

         Kasseren: 

            Revisionsprotokollat og påtegning af 2020 regnskabet
            Beslutning: Godkendt

            Udkast endeligt budget 2022
             Beslutning: Godkendt

             Vi skal have en generel snak om budgetterne og hvordan de fungere

   Næste møde er den 02-11-2021 kl. 19:30 i Sognegården

    

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-9-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Præsten:

        Høstfest

        Morten, Sofia, Rie, Stig   kommer og  pynter kirken lørdag d. 25/9-2021 kl. 15:00

       Ken, Susanne,  kommer og serverer over i sognegården til frokost

        Sofia, Michael kommer og hjælper løbende.

        KK-medarbejder:

        Sofia opdaterer på de info møder som Michael, Ida-Marie, Rie, Helge og Sofia har været til

        Der er lavet opslag til at søge KK-medarbejder i samarbejde med Ådalen og Hvilsager/Lime

         menighedsråd.

        Julekoncert:

        Vedr. arrangement af julekoncert er der besluttet at aktivitetsgruppen går videre med det.

       Menighedspleje og arrangementer:

        Vedr. indsamling af penge til menighedspleje og arrangementer er der besluttet at det bliver

        tager op på et separat punkt på næste møde.

   b. Kirkeværge:

       Ekstra hjælp på kirkegården:

        Stig og Ken undersøger tilbud fra Syddjurs kommune vedr. arbejdskraft.

       Administration af nemid:

        Det er besluttet at Helge og Ida-Marie skal være admin. på det.    

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

   c. Kasseren:

       De vedhæftede vedtægter blev godkendt

       Den vedhæftede kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 blev godkendt og underskrevet.

   Næste møde er den 05-10-2021 kl. 19:30 i Sognegården

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 3-8-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 

 1.  
  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2.  

   Siden sidst

   Michael har været til skole-kirke møde, og han har opdateret os omkring det.

 

Næste møde er den 07-09-2021 kl. 19:30

Beslutningsprotokol fra  Mørke Kirke menighedsråd

Dagsorden den 01-06-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud : Graver: Stig Malmose

 

 • Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 • Siden sidst

Pilgrimsvandring blev afholdt og var en succes

Mai-britt gravermedhjælper har jubilæum 1-6-2021 20 år, Menighedsrådet har givet en gave.
Hjemmesiden er oppe at køre.

 

 • Orientering fra

Formanden

Visionsarbejde for Mørke kirke – der vil blive et møde i september, hvor vi arbejder med

visionerne.

Beslutning: Vi afholder 1. møde til september og begynder at tage det i bidder og arbejder videre

med de versioner som det forrige menighedsråd startede på.

 

Præsten:

Orientering: Konfirmander – fotograf:

Er det Michael formand, der sørger for at fotografen til årets konfirmander ved, hvornår og hvor

Fotografen skal stille op den 13. juni?

Beslutning: Fotografen ved besked 

Orientering: Frokostklub:

Onsdag den 7. juli holder vi gudstjeneste med efterfølgende frokost klub ved Mørke Kirke.  

 

Orientering (måske beslutning): Kirke Kulturmedarbejder:

Torsdag den 10. juni er der KK-møde i Rosenholm zonen, hvor Benedikte – provst også kommer.

MR deltager:  Michael, Helge, Ida-Marie, Sofia og Rie

 

Studietur og personalefest:

Beslutning: Lave bus-studietur til Hedensted kirke og efterfølgende Horsens Fængsel-museum

og for menighedsrådet og personale en lørdag i oktober.

 

Kasser:

Budget for 2022 godkendt på dette MR møde.

Budgettet er tidligere udsendt til jer alle.

Godkendelse: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr 15083719, Budget 2022, Bidrag budget

afleveret 31-05-2021

 

Vi har fået en bekræftelse hjem på den ekstra bevilling vi skal søge på orgelbyggeriet.

 

Kirkeværge:

Karsten V. Pedersen er blevet valgt som murer til mindre opgaver

 

Næste møde er den 03-08-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 4-5-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou,, Graver; Stig Malmose

Afbud: Husmoder; Signe Kyndesen

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 2. Siden sidst.

  Den nye hjemmeside forventer vi går live om ca. 14 dage.

 3. Orientering fra præsten

  Nr. 1. Siden sidste møde har vi haft kontakt til lydfolket og snakket om lyd inde i kirken. De har  sendt et tilbud og vi skal beslutte om vi kan godkende det eller om vi ønsker at indhente tilbud  fra andre.
  Beslutning:  Vi indhenter et nyt tilbud fra anden virksomhed, og så indsender vi en ansøgning til provstiudvalget.Nr. 2.Jeanette kommer forbi vores MR-møde kl. 19.30, hun har en vigtig opdatering vedrørende orgel-projektet der tager omk. 15-20 minutter.
  Beslutning: Tilbuddet er steget med en merpris på 35.000. Jeanette kontakter den orgel kyndige for at høre hvad stigningen på de 35.000  skyldes, og så søger vi stiftet om de ekstra penge.

  Nr. 3. I forhold til fotografering af konfirmanderne kan jeg orientere om at vi gør som sidste år, at de ikke må under ceremonien, men efter og der bliver taget et fælles foto med mig uden for kirken.
  Beslutning: Menighedsrådet giver konfirmanderne deres fællesbillede og Klaus tager billedet.

  Nr. 4. Vi har brug for 2 grill til pilgrimsvandringer hvem kan komme med nogen?
  Beslutning: Kirken ejer 2 grill, og pilgrimsvandringen gennemføres som planlagt.

  Nr. 5. Vi skal have lavet en brainstorming om hvor vi kunne tænke os at tage på studietur og
  hvornår vi skal holde vores personalefest.
  Beslutning: Helge skal høre hvad vi har af budget, og så tager vi den på næste møde.

  Orientering ved kasseren

  Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 1. kvt. 2021
  se vedhæftet bilag
  Beslutning: Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2021 blev godkendt

 4. Evt.

  Hvad skal og må sognegården bruges til.
  Beslutning: Det bliver taget med i visionsarbejdet.

Næste møde er den 01-06-2021 kl. 19:30