Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet…”

“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet…..” har tidl. provst Anders Bonde, Favrskov kaldt sit causeri i NN. Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de ”ældste” klasser i ”Livets skole” giver han et muntert indblik i det “Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.

Anders Bonde er tidl. præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af.

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken.

I Mørke sognegård

Gratis arrangement, man kan støtte Mørke kirkes hjemmepleje med kontanter og på mobilepay.

Velkommen til en hyggelig sangeftermiddag med kaffe og kage.

Vi synger sange fra højskolesangbogen, nogle er bestemte på forhånd, men der er også plads til at ønske.

Sogneaften om de 100 nye salmer var en stor succes

En stor tak til Morten Skovsted som gav et brag af et salmesangs-foredrag 2/4. Og tak til de mange fremmødte som sang så taget løftede sig!

Siden Luther prioriterede salmesang i kirken for 500 år siden, er formen på salmer og fremførelsen af dem ofte blevet ændret. Det var enestående da salmer begyndte at komme på dansk, så almindelige borgere kunne synge med! Morten Skovsted fortalte med indlevelse og stor viden om salmernes historie.

Af de 100 Salmer sang vi blandt andre den højskole-agtige “Du tar mig som jeg er” af Sten Kaalø (874), den mærkelige “Guds nåde er en vintergæk” af Simon Grotrian (826), og den smukke og enkle “Når den jeg har elsket” af Iben Krogsdal (856).

Melodierne kan høres på www.100salmer.dk