Nyheder i og ved Mørke kirke, del 1:

Mørke kirke har for tiden et ekstra orgel nede i kirkerummet og fra det lille udmærkede instrument, på 4 stemmer, lyder musikken nu.

Det har den fordel, at sanger og organist nu befinder sig midt i kirkerummet, i korset.

Det er dog kun midlertidigt, for kirkens rigtige orgel er ved at blive udbygget af orgelfirmaet Bruno Christensen.

Det var forberedt allerede for ca. 10 år siden, da kirken blev renoveret, men de økonomiske midler slog dengang kun til en subbas pedalstemme med de store piber, som kan ses nede fra kirkerummet.
Orgelfirmaet Bruno Christensen er i gang med opstillingen af alt det nye. Derefter skal der males en del, og instrumentet med de mange piber skal indstilles og stemmes.

Orglet får et ekstra manual, og bliver dermed udvidet til 12 stemmer med pedal.

Orglet har hele tiden haft en fin klang, men nu bliver der bliver mange flere variationer.

Vores organist Gunnar siger således: ”Som nuværende organist ser jeg frem til, at det udbyggede orgel tages i brug. Må denne udvidelse af det dejlige orgel blive til glæde over musikken i kirken fremover i mange år.”

Man kan allerede nu søge julehjælp!
Det gør man ved at gå ind på Mørke kirkes hjemmeside og downloade julehjælpsskemaet. Når det er udfyldt, smides det i præstens postkasse.
HUSK julehjælp senest skal søges onsdag den 14. december!

Julen er hjerternes fest.
Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, så er højtiden for flere familier forbundet med store bekymringer og afsavn. De har ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Og det ønsker vi ikke for nogen, så derfor: giv et bidrag til menighedsplejen via mobilepay: 699549 – stort som småt hjælper!
I fællesskab kan vi være med til at sørge for, at alle kan holde jul med god mad og hygge.

Jesus siger igen og igen, at det er vigtigere at give end at modtage:
”Herren Jesus sagde selv: Det er sagligere at give end at få.”
(Apostlenes Gerninger 20,35)

”Giv, så skal der gives jer… For det mål, I måler jer selv med, skal I selv få tilmålt med.”
(Lukasevangeliet 6,38)

Op, al den ting, som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
Og kan hans magt bevise.… 🍁
Mørke kirke takker for en hyggelig Familie- og høstgudstjeneste 🕯️
Vi startede fælles op i kirken, hvorefter vores kirke- og kulturmedarbejder tog børn med over i Laden, hvor der blev lavet høsttryk på t-shirts. Alt imens fortsatte gudstjenesten i kirken.
Da gudstjenesten var færdig, mødtes vi alle i sognegården til frokost og fællessang 🍂
Tak til vores kirketjenere/gravere for den smukkeste høstpynt 🍁

Mørke kirke inviterer hele familien til HØSTGUDSTJENESTE/BØRNEKREA & FROKOST I SOGNEGÅRDEN

Søndag den 25. September 2022 10:30-12:30

Tilmelding til sognepræst Sofia.
Sms: 51527446 eller mail: sld@km.dk.
Senest 18.september 2022

En hyggelig formiddag med tema om høsttiden og naturens gaver.

Fælles opstart i kirken, hvorefter børn og småbørnsforældre går over i Sognegårdens lade, ifølge med kirke- og kulturmedarbejder Ninna. Her vil vi synge sange om høsttidens frugter og grøntsager, og du kan lave din egen t-shirt med æble- og kartoffeltryk Samtidig fortsætter høstgudstjenesten på traditionel vis i kirken med sognepræst Sofia Afslutning med frokost for alle deltagere i Sognegården.

Arrangementet er gratis, men man er meget velkommen til at støtte vores menighedspleje (som blandt andet går til julehjælp til Mørke Pastorat) – via mobile pay: 699549

Babysalmesang for babyer og deres forældre i Mørke og omegn
Starter tirsdag den 6. september i Mørke Kirke, kl. 10.00

Pinsegudstjeneste i Mørke kirke: søndag den 5. juni, kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kirkekaffe og kage!

Kirke- og kulturmedarbejder i Mørke, Ådalen, Lime og Hvilsager sogn.

I de fire sogne på Djursland – Mørke, Ådalskirkerne, Lime og Hvilsager, er der fra 1. juni blevet ansat en kirke- og kulturmedarbejder. Det bliver den første kirke- og kulturmedarbejder, der er tilknyttet i disse områder, og det er begyndelsen på et øget samarbejde imellem de fire kirker, som vi i Mørke kirke glæder os til at være en del af. Til at varetage stillingen har vi ansat Ninna Søndergaard. Hun arbejder i forvejen som kirkesanger ved Mørke kirke og i Ådalskirkerne, samt er bosat i Mørke med hendes to børn.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal arbejde med mange forskellige aktiviteter i kirken. En af opgaverne bliver blandt andet at skabe nye kontakter, og dermed udvikle kirkens netværk af eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med præsterne, skal kirke- og kulturmedarbejderen også løse opgaver i forbindelse med undervisningen af børn og unge. F.eks. babysalmesang, minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Derudover vil der også være planlægning af arrangementer for ældre, samt børne- og familiegudstjenester. Kirke- og kulturmedarbejderen får også opgaver med formidling af det kirkelige liv gennem sociale medier, hjemmeside og PR generelt.

Aftengudstjeneste i Mørke kirke: torsdag den 2. juni, kl. 19.00

I lørdags, den 30. april, blev årets konfirmander konfirmeret fra Mørke kirke.
Det var en dejlig dag, der velsignede os med solskin og glade unge mennesker.
Tak for FDF for fanen.
Tak til Ida-Marie Duus Peitersen for de fineste akvarelkort.