Kirketider

Mørke og Ådalen har gudstjenestetider hver 14. dag forskudt. Maria og Anne Sophie’s højmesser er kl. 11 i deres egne kirker, så man vil altså også fremover kunne komme til højmesse hver søndag.

Der kan lægges dåb ved både de tidlige og sene gudstjenester – kontakt blot præsten og aftal nærmere.