Kirketider

Mørke og Ådalen har indgået et arbejdssamarbejde hvilket betyder, at der er skriftende gudstjenestetider.

Vi skifter mellem kl. 9.30 og kl. 11 – når gudstjenesten ligger kl. 9.30 er det præsten fra Ådalen, der har gudstjenesten, og når det er kl. 11, er det Mørkes præst.

Der kan lægges dåb ved både de tidlige og sene gudstjenester – kontakt blot præsten og aftal nærmere.