“Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
(Menighedsrådsloven § 1. Stk. 2.)

Formand

Jesper Berggreen

Næstformand

Jesper Kristiansen

Kirkeværge

Birthe Steen Nielsen

Kasserer

Ken Kjellerup Rasmussen

Sekretær

Jeanette Rudmar Bonde Nielsen

Kontaktperson

Ida-Marie Duus Peitersen

Se alle kontaktoplysninger her.