“Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
(Menighedsrådsloven § 1. Stk. 2.)

Formand
Jesper Berggreen

Næstformand

Kirkeværge
Birthe Steen Nielsen

Kasserer
Ken Kjellerup Rasmussen

Sekretær
Jeanette Rudmar Bonde Nielsen

Kontaktperson
Ida-Marie Duus Peitersen

Se alle kontaktoplysninger her.