“Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
(Menighedsrådsloven § 1. Stk. 2.)

Formand
Michael Erlang-Nielsen

Næstformand
Susanne Juhl Magnussen

Kirkeværge
Ken Kjellerup Rasmussen

Kasserer
Helge Randsbæk

Sekretær
Else-Marie Balch Sørensen

Kontaktperson
Ida-Marie Duus Peitersen

Se alle kontaktoplysninger her.