Det handler om kommunikation. Kirke og menighed er to sider af samme sag. Den ene giver ikke mening uden den anden. Kirken er menigheden. Menigheden er kirken.