Menighedsrådet ved Mørke kirke

HUSK: Almindelig mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, så enten skal du ringe, eller bruge NemID via dette link til menighedsrådet.

 

Formand:

Michael Erlang-Nielsen
Byvangen 12
m.erlangnielsen@gmail.com
61697584

 

Næstformand:

Susanne Juhl Magnussen
Drosselvej 8
susannejm123@gmail.com
22917060

 

Kirkeværge:

Ken Kjellerup Rasmussen
Vestervej 42
kenkjellerup@gmail.com
29208625

 

Kasserer

Helge Randsbæk
Parkvej 4
heran@km.dk
60937204

 

Kontaktperson

Ida-Marie Duus Peitersen
Vestervej 7, 8544 Mørke
duuspeitersen@mail.dk
30333714

 

Sognepræst

Sofia Levring Dimitriou
Kirkevej 30A, 8544 Mørke
sld@km.dk
51527446

 

Sekretær

Else-Marie Balch Sørensen
Randersvej 18
tilrie@gmail.com
60872772

 

Medarbejderrepræsentant:

Graver
Stig Malmose
moerkekirkegaard@gmail.com
24278959 (Træffes ikke på telefonen mandag)

 

Husmoder

Signe Kyndesen
22818220