Præsten er den der går forrest. Præsten er ansat af kirkeministeriets, men kaldet og godkendt af menighedsrådet. Præsten er nemlig repræsentant for menigheden, og den der skal stille sig op på prædikestolen, når ingen andre vil. Der er altså ikke tale om at præsten er tættere på Gud end det enkelte menneske i menigheden. Men præsten har den teologisk baggrund som gør vedkommende i stand til at sige de ord der skal siges, således at budskabet formidles til den der vil høre.

Præsten har mange opgaver, og søndagens gudstjeneste fylder selvfølgelig meget i kalenderen. Mange spørger – lidt i sjov; hvad laver en præst egentlig, når de kun arbejder om søndagen?

Men en præstekalender er fyldt op med mange gøremål. fx:

 • Kirkelige handlinger (dåb, bryllup og begravelser/bisættelser)
 • Børnegudstjenester
 • Sjælesorgssamtaler
 • Sogneaftner/foredrag
 • Konfirmander
 • Minikonfirmander
 • Provsti-opgaver (fx konventer, fællesgudstjenester, konfirmandgudstjenester, diakoniens dag, stafet for livet osv.)
 • Indsamling og uddeling af brugt konfirmationstøj
 • Alternative gudstjenester
 • Litteraturklub
 • Strikkeklub
 • SkoleKirke-arbejde (præsten i Mørke er udnævnt som SkoleKirke-repræsentant i provstiet, og arbejder på materiale til skolernes undervisning i Kristendomskundskab. Præsten er tilknyttet hvad der svaret til 25% af en fuldtidstilling)
 • GudstjenesteLIV (en arbejdsgruppe)
 • … og mange andre opgaver…
 • … Hertil kommer rigtig, rigtig meget arbejde bag en computer!