Dødsfald

Dødsfaldet skal meldes til kirkekontoret eller sognepræsten inden 2 dage. Man kan selv gøre det eller lade en bedemand tage sig af alt det praktiske. Hvis afdøde var medlem af Folkekirken og ønskede en begravelse eller bisættelse fra kirken aftales en dag for en samtale med præsten (51527446), hvor alle detaljer omkring højtideligheden aftales. Sammen vælger vi salmerne, og I får muligheden for at fortælle om jeres kære – en snak som skal danne grundlag for talen i kirken. I forbindelse med et dødsfald kan mange spørgsmål, sorg, vrede og tvivl melde sig – alt er tilladt at tage op med præsten, som vil gøre sit bedste for at hjælpe jer igennem.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, har man ikke krav på gejstlig medvirken ved begravelsen, ligesom man ikke har krav på at benytte kirkens rum. Dog kan de efterladte have ønske om en kirkelig begravelse, og da er det op til den enkelte præst at vurdere, om et sådant ønske kan efterkommes. Dog må man påregne ekstra udgifter til leje af kirkens lokaler og lønninger til organist og kirkesanger. Præsten har dog ret til at sige nej til en sådan forespørgsel, hvis præsten vurderer, at det ville være imod afdødes ønske. Hvis man ikke ønsker kirkens medvirken, kan højtideligheden foregå fra kirkens kapel under ledes af en bedemand eller en pårørende. Man kan også fravælge enhver højtidelighed overhovedet.

Om man vælger det ene eller det andet, er det en god idé at tage en snak med sine nærmeste om ønsker og tanker omkring dødsfald og begravelse, så ingen skal stå med store og uoverskuelige spørgsmål, når dødsfaldet er sket.