Vielse

En vielse kan finde sted på rådhuset, i kirken eller ved et andet trossamfund, som har vielsesmyndighed i Danmark. For at blive viet i kirken, skal der mindst være én af jer, der er medlem af Folkekirken.

I skal tage kontakt til præsten (51 52 74 46) og aftale vielsen i kirken. Pga. persondataforordningen, må jeg ikke længere modtage personfølsomme oplysninger på mail mm. Derfor skal jeg bede jer ringe. Ved henvendelsen må I meget gerne oplyse navn og adresse på jeres to vidner. Alle kan være vidner; eneste krav er, at man er til stede under vielsen i kirken. Sammen med præsten finder I en dato for en samtale. Ved samtalen gennemgås ritualet, vi vælger salmer, og I får mulighed for at fortælle jeres historie, som danner grundlag for talen i kirken.

Inden vielsen er der nogle praktiske ting, I skal have på plads. I skal have lavet en prøvelsesattest hos kommunen, og hvis I skal have foretaget navneændring på bryllupsdagen, skal attesten udfyldes på www.personregistrering.dk og sendes til Hornslet kirkekontor, Rodsskovvej 4, 8543 Hornslet.

Hvis man i forvejen er borgerligt viet på rådhuset, kan man få en kirkelig velsignelse, hvis man ønsker det. Kontakt præsten og aftal nærmere.

Pr. 15. juni 2012 blev det muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken på lige fod med heteroseksuelle. Det op til den enkelte præst, om han/hun vil foretag en vielse af to af samme køn, men præsten i Mørke vier gerne homoseksuelle.

Biskopperne besluttede i 2013 som en forsøgsordning på to år at tillade vielser i det fri. Der er mange praktiske udfordringer forbundet med en vielse i det fri, ligesom man skal ansøge biskoppen om tillade ved hver eneste vielse i det fri. Går I med sådanne ønsker, kontakt da præsten og aftal et møde. Sammen skal vi nok finde den bedste løsning for jeres store dag.