Dåb

Hvis I ønsker dåb, skal I kontakte sognepræsten Maria Baungaard (51 52 74 46), og aftale tidspunkt og dato for dåben.

Efter den nye persondataforordning (2018) må personfølsomme oplysninger ikke overbringes på mail – derfor skal du ved henvendelse altid ringe. I må gerne have følgende oplysningerne klar ved samtalen:

Barnets navn og cpr

Forældrenes navne, cpr og adresse

Navne og adresse på faddere (min. 2 og max 5) Fadderne skal selv være døbt.

Sammen med præsten aftaler I et møde, hvor vi kan snakke om dåbsritualet og dets betydning. Ved samtalen aftales også salmer og alle praktiske spørgsmål kan tages op.

Hvis ikke I ønsker dåb, skal barnet navngives inden 6 måneder.

Attesten til navngivning kan findes på www.personregistrering.dk

Hvis du har behov for en ny dåbsattest, skal du blot kontakte Hornslet kirkekontor, tlf.: 86 99 40 30.