Diakoni

Diakoni er et udtryk med udspring fra kristendommen, der betegner kirkens sociale arbejde.

Ordet diakoni kommer fra græsk diakonìa, der betyder tjeneste, og anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesker.

Diakoni er medmenneskelighed. Det er evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed og inkluderende fællesskab.

I Syddjurs Provsti er Torben Jensen (præst ved Marie Magdalene/Pindstrup/Koed Kirke) udnævnt diakonipræst, hvor han er tovholder og igangsætter for hjælpe- og omsorgsarbejde.

Provstiets julehjælp er en af opgaverne, men det er meget vigtigt, at alle sogne, der ønsker det, kan få hjælp og inspiration til at oprette hjælpe- og omsorgsarbejde i deres egne byer og områder.

En tænketank, som også kan kaldes en baggrundsgruppe, skal understøtte dette arbejde og skal bestå af personer, som alle menighedsråd udpeger, en fra hvert sted.  To gange om året ville denne gruppe samles, og den kan fx. bestå af personer som arbejder på det sociale område, fx med ældre eller udsatte borgere, eller med unge. Personer som bare har interesse for emnet og for det kirkelige generelt er også meget velkomne. Det kan selvfølgelig være folk fra menighedsrådene, men det kan også være nogle helt uden for den kirkelige hverdag, som har viden eller erfaring på området.

Har du lyst til at deltage i dette arbejde, så henvend dig til menighedsrådet og fortæl os om dine idéer.