Præsterækken ved Mørke kirke siden reformationen

 1. 15 –               Mads Andersen, muligvis Mads Lauritsen
 2. 1558 –           Knud?
 3. 1560-1617:   Just Pedersen Saxe
 4. 1617-1661:   Peder Pedersen Sommer
 5. 1665-1697:   Søffren Pedersen Sommer
 6. 1694-1703:   Niels Nielsen Friis
 7. 1703-1732:   Peder Sørensen Sommer
 8. 1733-1766:   Rasmus Pedersen Storm
 9. 1766-1816:   Christian Christoffer Clausen
 10. 1816-1819:   Lars Wadum
 11. 1819-1847:   Christian Henne
 12. 1847-1877:   Hans Frederik Blichfeldt
 13. 1877-1903:   Johan Peter Oluf Korff
 14. 1903-1921:   Lars Peter Gothard Larsen
 15. 1922-1929:   Jacob Frederik Bentzen
 16. 1929-1937:   Ejner Norup
 17. 1938-1974:   Knud Stjernholm Bang (provst 1959-1972)
 18. 1974-2011:   Ida-Elisabeth Hagen Bielefeldt
 19. 2011-2020:  Maria Frederikke Rasmussen (fra 2014: Maria Frederikke Baungaard)
 20. 2020-            Sofia Levring Dimitriou

Foto: © Claes Hvidbak