Menighedsrådets arbejde med vision for Mørke Kirke

Menighedsrådet der tiltrådte 1. advent 2016 besluttede ret hurtigt at der skulle defineres en vision for Mørke Kirke. Det var dog først i anden halvdel af 2017 medlemmerne var kommet så meget ind i det daglige arbejde, at det første visionsmøde blev afholdt.

Arbejdet skal gerne ende ud med en klar vision, som kan være rammen om det fælles arbejde. Om den ender med at være det optimale? Næppe. Men, det er et godt værktøj at arbejde ud fra. Og alene processen med at lave en vision giver mange indsigtsfulde øjeblikke for deltagerne 🙂

Det startede med et møde 23. september 2017 hvor der udelukkende blev “brainstormet”:

 

Men snakken affødte 10 hovedområder, som man blev enige om at arbejde videre med:

Præst (Liturgi, Forkyndelse, PR, Gudstjenesteliv, Fornyelse, Hvor skal tiden bruges?)
Bygninger (Kirke, Kapel, Præstegård, Sognegård, Toilet)
Menighedsråd (Kompetence, Forventninger, Mål, Prioritering, Arbejdsgange/årshjul, IT, Kommunikation, Den digitale arbejdsplads)
PR (Strategi, Hvordan gør vi? Kanaler, Formidling, Hjemmeside, Facebook, Adresseavis, Opslag)
Sognegård (Aktiviteter, Hvad kan den bruges til?)
Kirkelige aktiviteter (Gudstjenester, Hvad kan vi >< hvad skal vi?)
Ansatte (Kirkegård, Betjening, Vikar, Regulativer, IT)
Menighed (Hvem er det?, Hvad vil vi/de?)
Økonomi (Hvordan bruger vi midlerne?)
Kirkegård (Plan, Vedligehold, “Maskiner”)

Idéen er så at grave yderligere ned i disse hovedområder, og de første 5 blev taget under kærlig behandling 7. december 2017:

Arbejds-plancherne:

De næste 5 punkter blev taget under behandling d. 1. marts 2018:

Arbejds-plancherne:

Fortsættes…